Katused, vihmaveesüsteemid ja katusetarvikud iseloomustavad Toode AS tootmist, müüki ja paigaldust.
Tule meile külla Facebookis 

Päikesepaneelid

PÄIKESEENERGIA KOGUMISE SÜSTEEMID - ENERGIA, MILLE SAATE OMA KATUSELT.

21. SAJANDI PÄIKESEKOLLEKTORID. Päikesekollektorid - see on loodust säästev ja majanduslikult tasuv energia tootmise viis. Kogu süsteem töötab lihtsal põhimõttel. Päevavalgus langeb kollektori absorberi pinnale. Valgusenergia, mida absorber kogub, kantakse edasi mööda süsteemi spetsiaalse vedelikuga soojussalvestisse. Kogu energia kogutakse salvestisse, milles soojendatakse ka tarbe- ja/või küttevesi.   
 
AASTATEPIKKUSE KOGEMUSE viljaks on uus ROTO toode - suurepäraselt Roto katuseakendega integreeritavad päikesekollektorid. Esteetiline välimus ning funktsionaalsus selle juures, on moodsa katuse tugevad küljed. Suurem osa päikesekollektoritest vajavad kinnituseks erivahendeid ja ei harmoneeru ülejäänud katusega. Roto kollektorid on selles suhtes erand. Väljanägemiselt ei erine need millegi poolest Roto katuseakendest, võimaldades neid katuseakendega erinevatesse konfiguratsioonidesse paigaldada. Sellisest katusest võib saada kogu Teie maja visiitkaart.
 
LIHTNE JA KIIRE PAIGALDUS.
Roto põhimõte - kollektorite lihtne ja kiire paigaldus. See põhimõte leidis rakendust nii Roto katuseakende, kui ka päikesekollektorite juures. Meie jaoks on tähtis, et meie kliendid saaksid oma projektid võimalikult kiiresti lahendada.
Kollektorite paigaldus käib samade põhimõtete ja vahenditega nagu akuseaknadki. Tänu sellele ei pea neid sugugi paigaldama selleks spetsiaalset väljaõpet omavad montöörid. Iga katusemeister, kes eelnevalt on paigaldanud katuseaknid, on võimeline probleemideta ka Roto päikesekollektoreid paigaldama. Kollektorite küttesüsteemiga ühendamine jääb aga selle ala spetsialistide teha. 
 
 
SILMALE ILUS. Erinevate äärise- ja katteplekkide valiku jätame Teie teha. Standardses lahenduses on need plekid valmistatud tumepruunist ilmastikukindla kihiga kaetud alumiiniumplekist. Samuti on võimalik katuseakna ja kollektorite äärise- ja katteplekke tellida ka näiteks vask- või titaantsingist, samuti ka erivärvi vastavalt kogu RAL värvikaardile alumiiniumplekist valmistatuna.
 
LOODUST SÄÄSTEV ENERGIA. Säästame loodust ja raha. Otsus soetada selline alternatiivkütte süsteem mõjub perekonna eelarvele kindlasti positiivselt. Perspektiivis tähendab see üsna suurt küttekulude kokkuhoidu. See on aga kõikide kütteliikide üha tõusvate hindade juures väga mõjus argument. Roto päikesekollektorite süsteemi ost ei mõju ainult rahakotile hästi. Arvestades sellega, et päikeseenergia ärakasutamine vähendab atmosfääri heidetud süsinikdioksiidide kogust, annate sellega suure panuse ümbritseva keskkonna säästmisse.
 

VAAKUMKOLLEKTORID VÕI PLAATKOLLEKTORID?

Vaakumkollektorid ehk toru-kollektorid vajavad tihti katusele paigaldamisel kontruktsioone, mis katuse veekindluse mõttes suhteliselt keerukaks ja kulukaks muudavad. Lisaks tekitab tihti probleeme kollektortorude enda hermeetilisus, mille läbi nad oma efektiivsust kaotavad. Teoorias on kindel, et kõige suurem eelis vaakumtoru-kollektoritel lamekollektorite ees on nende suhteliselt väike soojuskadu. Seda näitavad arvestused, et hajusvalgusel (loe: halva ilmaga) 20% Roto kollektoritest efektiivsemad on. Niisiis halva ilmaga näiteks torukollektor lamekollektori 300 W/m˛ asemel ca 350 W/m˛ energiat. 4m˛ kollektoripinna juures teeb see 200 vatise efektiivsuse erinevuse. Sel juhul 4m˛ kollektoripinda annab kokku 1400 W energiat. Selleks, et sellist vahet lamekollektoritega tasa teha, peab neid rohkem paigaldama. Näiteks 6m˛ Roto Sunroof kollektoreid 300 W/m˛, annavad kokku 1800 W võimsust. 
 
Teisest küljest peab arvestama, et vaakumkollektorid otsese päikesekiirguse juures oma efektiivsuses kõvasti kaotavad. See suurendab nende hinnavahet lamekollektorite puhul kõvasti viimaste kasuks. Kuid viimane argument kehtib enamjaolt väga päikeselistes maades. Siiski on oluline teada, et torude hermeetilisuse vähenedes kaotavad need kollektorid oluliselt oma töövõimes. Samuti on oluline teada, et täiesti hermeetiline ehk "terve" torukollektor, kuumenedes otsese päikesekiirguse juures 300°C le, rikneb. Kestev kuumus nimelt hävitab kollektori komponente ning muudab soojustkandva vedeliku koostise happeliseks, mis omakorda kogu küttesüsteemi seestpoolt hävitama hakkab. Iseküsimus on muidugi see, kui tihti on meil "nii kuuma" päikest. 
 
Teine oht, mis vaakumtorudele sõna otseses mõttes hävitavalt mõjub on rahe. 
 
Asjatundjate hinnangul, kuna vaakumkollektorid just hajusvalguse käes efektiivsemad on, sobivad need varjulistesse katusenurkadesse (katustele, mis ei vaata otse lõunasse) või katustele, kus pole piisavat kvadratuuri lamekollektoreid lihtsalt võimalik paigaldada. 
 
Ülaltoodust võib järeldada, et torukollektorid oma efektiivsuse paremuse poolest on just see mida meile vaja. Siiski on olemas veel olulisi argumente nagu hinnaerinevus, mis lamekollektorite kasuks rääkima peaks. Lisaks tähtis on meie laiuskraadil ka see, et torukollektoreid on rohke lume korral praktiliselt võimatu täiesti puhtals saada, kuna lumi torude vahele tuiskab ja seal jäätub. Lamekollektoreid puhastad aga suure harja ja kaabitsaga nagu auto esiklaasi. Lisandub veel hõlbus paigaldus ning esteetiline väljanägemine katusel.