Elekter päikesest on kallis ja ei tasu ära? Tasub ja palju kiiremini, kui arvata oskasid!

Kosmosesse kerkivad elektrihinnad ja soojenev kliima nõuavad jätkusuutlikke lahendusi energia tootmiseks, mistõttu saab aina olulisemaks päikeseenergia kasutamine. Kui kunagi oli igal katusel oma korsten, siis tulevikus võiks näha igal katusel päikesepaneele.

 

Päikesepaneelid kui pensionisammas 

Võideldes heitegaaside ja kliimasoojenemise vastu, on päikeseelekter kõige keskonnasõbralikum viis energia tootmiseks. Kuigi päikesepaneelide tähtsusest on inimesed tänapäeval juba üsna teadlikud, arvavad mitmed, need ei tasu ennast ära. Tegelikult tasuvad küll ja kiiremini kui osatakse arvata. “Võttes arvesse viimase aja elektrihindasid, tasub jaam ennast ära 7-8 aastaga,” sõnas ühe Eesti juhtiva teraskatuste tootja AS Toode asutaja ja tegevjuht Aivo Rosenberg.

Tasuvusaeg sõltub kolmest komponendist: omatarbest, väljaehitamise hinnast ja elektri sisseostuhinnast. “Neist viimane on suurim mõjutaja, kuna on ju teada, et elektrist on saamas suurim energiaallikas (küte, autod ja tehased) ning tendets näitab, et elektri hind kasvab järjest suuremas tempos,” märkis AS Toode Solari osakonna juht Risto Neemre.

AS Toode töötas välja kalkulaatori, mis antud komponente arvesse võttes, annab prognoositava tasuvusaja ja senised kogemused näitavad, et 70/30 (70% omatarve, 30% müük võrku aastas) jaama tasuvusaeg on 7 kuni 8 aastat.

Kujunda oma katus ise ning saa aimu päikesepargi maksumusest – app.toode.ee

Tasuvus sõltub ka jaama õigest projekteerimisest, seejuures peab arvestama ka majapidamise elektritarbimisega. Kui majapidamine tarbib kogu toodetud elektri, on tasuvusaeg lühem. Kui päeval toodetud kogu elektrit ei suuda kohe ära tarbida, on võimalik üle jäävat elektrit salvestada akudesse ning tarbida seda endale sobilikul ajal. Ise toodetud ja tarbitud elektrienergia pealt ei pea tasuma liini- ega taastuvenergiatasu, elektrienergia eest ning arvele lisanduvat käibemaksu.

Elektrilevil on kohustus kogu päikesejaama toodangust üle jääv elektrienergia sinult börsi hinnaga kokku osta. “Tulevikus võiks iga majapidamine toota aastas vähemalt poole oma energiatarbimisest,” märkis Rosenberg.

 

30 aastat kogemusi

Katus on maja kroon ja tähtsaim osa ning selle töö juurde saab lasta vaid asjatundjaid, kes suudavad vastutada korrektse mõõtmise, tootmise ja ehitustöö eest. Kvaliteetne katus kaitseb kogu maja kui ehituslikku konstruktsiooni idanemise ja mädanemise eest ja peab vastu üle 70 aasta.

AS Toode on üks Eesti juhtivaid teraskatuste tootjaid, kes siiamaani ainsana ka oma tooteid ise paigaldab. Ettevõtte kolm aastakümmet kogemusi lubab kinnitada, et saad kõik katusetööd nende kätte usaldada – AS Toode vastutab kogu ahela eest.

 

Oleme kaasas kogu protsessi käigus

Ettevõtte spetsialistid tutvustavad sulle päikesejaama projekteerimis- ja paigaldusprotsessi, aitavad suhelda ametnikega, vormistada dokumentatsiooni vormistamisel ja on abiks ka inverteri hooldamisel kuni seadme eluea lõpuni.

Et teha katusemeistrite töö kergemaks, peaks klient enne paneelide paigaldamist ja katusetöödega alustamist teadma oma hoone aastast energiakulu. “Hea kui on olemas maja ja katuse projektdokumentatsioon,” sõnas Rosenberg.

Ülejäänu selgitavad välja juba spetsialistid. Keskmise suurusega katuse (150 m²) paigaldamiseks ettevalmistatud pinnale läheb kuni kaks päeva, paneelide ja selleks vajalike töödega saab spetsialist valmis ühe päevaga.

 

Korraga renoveerides ning päikeseparki luues tuleb soodsam

Päikesepaneelid sobivad igale katusele ja majatüübile, kuid selleks, et vältida lisatööd ja -kulutusi tulevikus, tasub enne paneelide paigaldamist teha ära ka katusetööd või mõelda uue kvaliteetse katuse paigaldamisele.

Nii tagad katuse veepidavuse, hoiad kokku tõstetehnika- ja transpordikuludelt ning kasuks tuleb katusemeeste kogemus ja oskus hinnata katuse kandvate osade olukorda, teostada paneelide veetihe ja korrektne kinnitamine. “Kui paigaldada paneelid enne katuse uuendamist, võib kogu protsess minna lausa kolm korda kallimaks,” ütles Neemre.

default

Maksimaalse kokkuhoiu ja tulemuse annab hoone tehnovõrkude terviklik renoveerimine ning välispiirete soojustamine

Päikesepaneelid on ka soodsaim viis maja väärtuse tõstmiseks ja energiamärgise parandamiseks – ilma paneelideta ei olegi võimalik saada energiaklassiks A. “Energiaklass sõltub kogu maja ehituskvaliteedist ja materjalide ja kütte ja ventilatsioonisüsteemide valikust,” selgitas Rosenberg.

Seetõttu ei piisa Rosenbergi sõnul vaid katuse vahetamisest – vaja on maja soojustada ja investeerida kütte, ventilatsiooni ja elektrisüsteemidesse. Nii saad hoida kokku elektri- ja küttekuludes ning pikendada ehituse kestvust. Soojustamata hoone võib minna kalliks maksma ning hoone hakata hallitama. “Lisaks kulukusele kahjustab hallitus ka elanike tervist,” märkis Rosenberg.

Maja renoveerimiseks ja ümberehitamiseks on mitmeid erinevaid riiklikke toetusmeetmeid, mida pakuvad näiteks KredEX või Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Nende eesmärk on aidata saavutada väikeelamute energiatõhusus ja parem sisekliima, vähendada energiakulusid ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu. Et toetusi saada, tuleb ette võtta tervliklik projekt – küte, ventilatsioon ja soojustamine korraga.


Loe lisaks: 

AS Toode Solar – teenused, finantseerimine, kalkulaatorid

Päikesepaneelide kinnituslahendused
Kinnituslahenduste paigaldusjuhised
AS Toode Solar – ole nutikas ning paigalda päikesejaam samaaegselt katusekattega