Avuksi hintatarjousta pyytäessä ja tilausta tekemässä

Ensimmäinen askel on katon profiilimallin valitseminen: kivi-, puolisuunnikasmuotoinen profiili tai valssatun katon muotoinen profiili.
Seuraavaksi valitaan päällyste: sinkitty, polyester, mattapolyesteri, PUR tai PVC.

Viimeiseksi valitaan miellyttävä ja sopiva väri, joka on luettelossa merkitty RR:llä. Jotta vältyttäisiin sekannuksilta, merkitään valittu väri siinä myös sanoilla.

AS Toode laskee lähettämäänne kuvan perusteella optimaalisen profiilikappaleiden ja lisätarvikkeiden tarpeen ja laatii näiden tietojen pohjalta hintatarjouksen. Laskelman tarkoituksena on määritellä mahdollisimman tarkka ja vähiten häviöitä aiheuttava asennuskaavio. Monimutkaisemmat asennuskaaviot lasketaan tietokoneohjelmalla ja siinä tapauksessa saa asiakas toimituksen mukaan myös päällystelevyjen jakaumakuvan paperilla.

Tietojen edellä kuvattu käsittely edellyttää katon muodon ja mittojen osalta kaikkien tietojen saamista. Jos joitakin tietoja ette pysty antamaan, jättäkää se kenttä tyhjäksi!

Vielä kerran tarkan hintatarjouksen laatimiseen tarvittavat tiedot:

  • profiilimalli
  • pintapäällyste
  • värisävy

jokaisen katon puolen kuva mahdollisimman tarkoilla mitoilla (kuva on paras silloin, jos pystytte ilman kysymyksiä piirtämään katon kaikki tahkot)

jos tilataan sadevesijärjestelmä, niin räystäslaatikon poikkileikkaus, korkeus maasta sekä etäisyys seinästä (horisontaaliläpileikkaus)

Kuvat ja muut tiedot voidaan lähettää faksilla, toimittaa Toode OY:n myyntipisteisiin tai lähettää sähköpostitse. Paljon apua on myös digikuvien lähettämisestä, niistä saa myyntihenkilö objektiivisen tarjouksen tekemiseen usein erinomaisia tietoja. Jos käytätte faksia, niin kirjoittakaa teksti, numerot ja viivat mahdollisimman isoina ja lihavoituina.

PS. hotmail.com, msn.com ja gmail.com käyttäjät. Jos ette ole saaneet meiltä hintatarjousta, niin katsokaa sähköpostinne roskalaatikkoon, joskus saattavat arvokkaat kirjeet joutua myös sinne!