Huolto-ohjeet

Tuotteiden huolto-ohje

Seuraava ohjeaineisto kattaa seuraavat tuotteet ja tuoteryhmät:

 • teräskattojen profiilit (kiviprofiili, kiviprofiili Extra, TP20,TP15,TP45, Klassik, saumakatto ym. ohuesta teräslehdestä valmistetut kattopäällysteet);
 • sadevesijärjestelmät
 • turvavarustus (tikkaat, kulkureitit, lumiesteet jne.)
 • julkisivupeitteet ohutta lehtiterästä (sandwich-elementit, kasetit jne.)
 • sileä pelti ja sileästä pellistä käsin valmistetut tuotteet

Maalattujen terästuotteiden huollon tarkoituksena on varmistettava niiden mahdollisimman pitkäkestoinen käyttö ja visuaalisesti näyttävä ulkomuoto.

Tärkeimmät maalikerroksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • uv-säteily
 • rikki-, typpi- ja klooriyhdisteet
 • orgaaniset vaikuttimet (puunlehdet, sammal, havut ym.)
 • mekaaniset vauriot (naarmut, kolhut)
 • edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus

Käytön yhteydessä syntyvät vauriot ja suosituksen mukaan säännöllisesti suoritettava toimenpiteet maalikerroksella käsiteltyjen terästuotteiden huollossa ovat:

1. Säännöllinen lian ja roskien poistaminen

Katolta ja sadevesikouruista olisi poistettava kaikki siihen kerääntyneet roskat. Roskaa syntyy pääasiassa puunlehdistä ja havuista. Kuinka usein tätä tehdään, riippuu rakennuksen sijaintipaikasta, sitä ympäröivien puiden määrästä. Katto olisi suosituksen mukaan puhdistettava vähintään kerran vuodessa, tarpeen mukaan myös useammin. Sadevesi poistaa usein ainakin osan likaa, mutta pienempiä orgaanisia aineksia (mm. sammalta) on visuaalisessa tarkastuksessa usein vaikeata havaita. Lika muodostaa sinkin kanssa nopeasti liukenevia yhdisteitä ja tärkein korroosiosuoja (sinkkikerros) vaurioituu. Lika myös sitoo vettä jonka seurauksena vaurioituneet paikat ovat jatkuvasti kosteita ja korroosion syntymisen vaara kasvaa nopeasti.

Kerääntynyt lika on poistettava:

 • katon sileältä pinnalta
 • jiireistä ja liitoskohdista
 • sadevesikouruista ja putkista

2. Terästuotteiden peseminen

Suosittelemme likaantuneiden paikkojen puhdistamiseen käytettävän lämmintä vettä ja pehmeää harjaa. Voidaan käyttää myös painepesuria. Erityisen likaisten paikkojen puhdistamiseen on käytettävä pesuaineita (esim. Panssaripesu, Peltipesu) ja noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Paikoitellen voidaan käyttää myös lakkabensiiniä. Minkä tahansa pesuaineen käytössä on tärkeätä, että katto ja muut puhdistettava pinnat huuhdellaan puhtaalla vedellä. Aggressiivisten kemikaalien käyttäminen saattaa pahoin vaurioittaa pinnoitteitä ja sinkkikerrosta.

Asennuksen aikana syntyvät mahdolliset vauriot ja niiden ehkäiseminen

 • tuotteiden mahdollisimman lyhyt varastointiaika (ks. tuotteiden asennusohjeissa annettuja vaatimuksia)
 • asennusohjeissa annettujen työvälineiden käyttö (missään tapauksessa ei voida käyttää hankaavia leikkausvälineitä, kuten hiomakoneita tms.)
 • leikkausjätteiden poistaminen välittömästi
 • sopimattomien jalkineiden käyttö asennustöissä
 • on välitettävä lian joutumista kattoon asennuksen yhteydessä (hiekka, multa tms. hankaava materiaali)
 • syntyneiden naarmujen viipymättä korjaaminen korjausmaaleilla. Jo ruosteessa oleva paikka on puhdistettava hiekkapaperilla, pohjamaalattava ja maalattava peltikattojen maalaamiseen tarkoitetuilla maaleilla. Pohjamaalikerrokseen ulottuvan vaurion poistamisessa on käytettävä sumutinta, sinkkikerroksen läpi ulottuvan vaurion korjaamisessa peltikattojen maalaamiseen tarkoitettuja maaleja, haalistuvat nopeammin kuin vaaleat): Katon maalaamisella saavutetaan nykyaikaisten teräskattojen kohdalla pinnoitteista riippumatta jo 50 vuoden tai jopa pitempi käyttöikä. Alkuperäisellä materiaalilla päällystetyt terästuotteet kestävät pinnanpäällysteestä ja ympäristön olosuhteista riippumatta 25-50 vuotta. Sadevesijärjestelmien osalta on niiden rikkoontuminen nopeampaa.

Jauhemaalatut tuotteet ja niiden huolto
Jauhemaalattuina toimitetaan pääasiassa turvavarusteet ? Tikkaat, kulkutiet, lumiesteputket. Niiden huollossa riittää pesu lämpimällä vedellä ja pehmeällä harjalla. Naarmut voidaan korjata korjausmaaleilla.

Kiinnitysvälineiden tarkastaminen
Visuaalisesti tarkastetaan kiinnitystarvikkeiden (ruuvit, pultit-mutterit) kunto. Ruostuneet tai muulla tavoin vaurioituneet kiinnitysvälineet vaihdetaan uusiin. Löystyneet kiinnitysvälineet kiristetään (ruuvit saattavat ajan mittaan viivapaisumisen johdosta löystyä). Tarvittaessa korjataan maalikerrosta.

Sadevesijärjestelmien tarkastaminen
Kouruissa seurataan tukkeutumien ja lian kerääntymistä, kourut puhdistetaan säännöllisesti vain tarpeen vaatiessa. Tarkistetaan kourujen liitoskohtien tiiviys, niittien tms. kiinnitysvälineiden olemassa olo ja kunto. Jos liitoskohdissa on vesivuotoja, on niitit porattava auki, peitettävä liitoskohta huolellisesti silikonilla ja kiinnitettävä isommilla niiteillä. Mahdolliset ruostevauriot puhdistetaan, pohjamaaltaan ja maalataan. Se on käytännössä melko monimutkainen tehtävä, sillä sadevesijärjestelmä muodostaa yhden kokonaisuuden, jonka osiin purkaminen saattaa rikkoa koko järjestelmän toimivuuden. Sen takia on joskus tarkoituksenmukaista vaihtaa vaurioituneet tuotteet uusiin.

Kourunpäädyt tarkastetaan läpivirtauksen osalta, tarvittaessa tiivistetään silikonilla.

Sadevesiputket tarkastetaan tukkeumien varalta, tarvittaessa tukkeuma poistetaan. Tarkistetaan putkien väliset liitoskohdat, tarvittaessa käytetään niittausta.

On suositeltavaa, että kourujen tukkeutumista lehdillä ja muulla lialla ei pyritä estämään verkoilla, sillä lika kerääntyy silloin verkkoon ja näin vesi ei keräänny enää kouruun, joten sadevesijärjestelmästä tulee nopeasti toimimaton ja turha.
Saumakatoissa käytettävää katon päällä oleva kouru on puhdistettava säännöllisesti siihen kerääntyneestä liasta, tarvittaessa puhdistetaan kiinnittyneestä liasta (ks. terästuotteiden peseminen). Vaurioitunut paikka on peitettävä vähintään kahdella maalikerroksella.

leikkausreunojen maalaaminen on erityisen tärkeää merellisessä ilmastossa tai aggressiivisessa teollisuusympäristössä.

Jos katossa on hyvin vakavia vaurioita tai katon värisävy on muuttunut, niin suositellaan käytettävän peltikattomaaleja, joiden käytössä on tarkoin noudatettava valmistajan antamia neuvoja ja ohjeita.

Himmeneminen

Pinnoitteessa aiheuttaa näkyviä muutoksia lähinnä uv-säteily. Muutokset saattavat johtua myös pinnoitteista. Mahdolliset näkyvät muutokset ja suositeltava aika niiden uudelleen maalaamiseen on annettu seuraavassa taulukossa.

 • polyesteri 15-20 vuotta asennuksen jälkeen
 • PUR ja mattanova 15-25 vuotta
 • PVDF 20-30 vuotta
 • PVC 15-20 vuotta

Himmeneminen tapahtuu useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja sillä ei ole yhtä tiettyä ilmenemismuotoa. Himmeneminen riippuu auringonvalon vaikutuksesta kattoon, katon värisävystä – tummat sävyt.

Kattoturva

Toode AS  tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Toode AS –in  jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Toode AS  tuotteiden vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet:
• Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
• Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
• Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien
rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja
talvessa).
• Tarvittaessa puhdista kattosillat lumesta ja jäästä.
• Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa
paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
• Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman
pikaisesti.