Asennusohjeet

Ennen asennuksen aloittamista on huolellisesti perehdyttävä asennusohjeeseen!

Knoobusvaike

Toimituksen vastaanottaminen

Tarkista, että toimitukseen sisältyvät kaikki tilatut ja rahtikirjaan merkityt tuotteet. Mahdollisista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteiden myyjälle ja tehtävä asianmukainen virheiden ja puutteiden laajuutta koskeva merkintä myös rahtikirjaan.

Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!

Huomioimme 7 päivän sisällä toimituspäivästä alkaen saapuneita tuotteiden kokoja ja laatua koskevat reklamaatiot. Tuotteiden takuuehdot ovat saatavissa tuotteiden tilaamisen aikana AS Tooden edustuksissa, mutta takuuehtoihin voidaan perehtyä myös meidän kotisivulla. Kuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista on vastuussa kuljetuspalvelun tuottaja. AS Toode ei ota vastuuta asennusohjeista poikkeavalla tavalla asennettujen tuotteiden vaihtamisen aiheuttamista kustannuksista.

Tuotteiden käsittely ja varastointiehitus01

Levyt lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista poikittaistuista. On suositeltavaa, että levyjä kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla. Levyt on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan levyt purkaa kuormasta myös yksi kerrallaan. Tässä kohtaan on vältettävä levyjen hiertymistä toinen toisiaan vastaan, levyt nostetaan, niitä ei saa vetää! Levyjen terävät leikkausreunat saattavat vaurioitaa alemman levyn viimeisteltyä pinnoitetta.

Ohuet teräslevyt saattavat helposti taipua, joten niitä on käsiteltävä varoen. Levyt saattavat lisäksi myös venyä. Levyjä ei saa nosta vain kahdesta päästä pidellen! Levyt nostetaan kattoon käyttämällä siihen jäykkiä tukitankoja ja nostamalla niitä useammasta kohdasta. Mahdolliset naarmut tm. pinnoitevauriot poistetaan sopivilla sumutemaaleilla.

Sinkittyjä levyjä ei saa varastoida ulkoisissa olosuhteissa ja tiheästi pakattuina. Levyjä on suojattava sateilta sekä vältettävä veden ja kosteuden kerääntyminen levyjen väliin.

Maali- ja muovipinnoitteisia levyjä voidaan pakkaamattomina varastoida kahden viikon ajan. Jos varastointi jatkuu pitempään, on noudatettava sinkkilevyjen varastointiohjeita.

Levyjen käsittely ja valmistelut asennukseen

Levyt toimitetaan asiakkaan tilaamissa pituuksissa. Kaikki mahdolliset kaltevat leikkaukset, läpivientien aukot tms. tehdään kohteessa asennuksen aikana. Levyjä voidaan leikata pystysahalla, peltisaksilla tai käsistanssilla

saumakatto2

. Missään nimessä ei voida käyttää leikkauskiekkoa, koska leikkauksen yhteydessä syntyvät kipinät polttavat levyn suojakerroksen puhki! Levyjen käsittelyssä syntynyt teräsjätteet on poistettava huolellisesti harjalla. Pintaan jääneet teräksen jäämät alkavat ruostua ja saattavat vaurioitta levyn pintaa. Likaiset levyt puhdistetaan kotitaloudessa käytettävillä puhdistusaineilla, liuottimien tm. vahvavaikutteisten kemikaalien käyttö on kiellettyä.

Aluskate

Trapetsi- ja kiviprofiilien asennuksessa olisi käytettävä aluskatetta, joka estää kondenssiveden katon alla oleviin rakenteisiin ja suojaa rakentamisen aikana sadevedeltä. Aluskate kiinnitetään paarteeseen välilistalla. Tärkeätä on, että aluskate ei olisi kireällä, vaan vapaasti. Harjassa aluskate leikataan poikki.

Rimoitus

Katonlevyjen rimoituksena käytetään lautaa, jonka poikkileikkaus on 100x25mm (jos paarteiden välimatka on <900mm). Tarkempi ruoteiden välimatka riippuu valitusta profiilista, katon kaltevuudesta, kuormituksista. Rimoitus naulataan aluskatetta pitelevään välilistaan kuumasinkityillä nauloilla. Rimoituksen tekemisessä on huomioitava mahdollisten läpivientien (kattoluukut, ilmastointipiiput tms.) asentamista. Läpivientien ja jiirin kohdalle on laitetta täysi laudoitus. Jiiripellit valmistetaan sileästä pellistä ja asennetaan vielä ennen katelevyjen asentamista. Tarvittaessa käytetään myöhemmin jiiritiivistettä.
Rimoituksen välinen etäisyys riippuu ensisijaisesti profiilin valinnasta. Tarkemmat kuvat ja mitat profiilien asennusohjeissa.

KiinnitystarvikkeetDSC_0089

Kiinnittämiseen käytetään tiivisteellä varustettuja kattoruuveja. Ruuvit kierretään istukalla varustetulla sähköporalla. Kattolevyn kiinnitetään aallonpohjasta. Ruuvien normaali pituus tällaisessa kiinnitystavassa on 25-28mm. Limityksissä käytetään joko lyhyempiä ruuveja tai parhaan tulokseen pääsemiseen vetoniittejä. Ruuvien menekki on noin 7 kpl/m2 (tähän sisältyy myös harja-, pääty- jne. listojen kiinnittämisen aiheutuva kulu). Levyt kiinnitetään toisiinsa jokaisen ruoteen osalta tai vähintään joka 400 mm jälkeen.

Lisälistat

Harjalistat ovat joko sileitä (mitat 150x150mm) tai pyöreitä. Harjalistan ja profiilin väliin laitetaan kyseisen profiilin harjatiiviste. Harjatiiviste on välttämätön tuulisilla paikoilla ja jos kaltevuudet ovat loivia. Harjalistat kiinnitetään ruuveilla joka aallon harjalla tiivisteen läpi. Aumakattojen kohdalla on pyöreisiin harjalistoihin olemassa myös Y-liitoksia ja päätylappeeseen erikoisvalmisteiset listat. Y-liitos on usein parasta tehdä paikan päällä, koska vakiokappale ei sovi aina katon todelliseen kaltevuuteen.

Päätylistat kiinnitetään päätylautaan ja profiiliin ruuveilla. On tärkeätä, että noudatetaan
aluskatteen oikeata asennustapaa!