Kattosillat

Kattosiltoja asennetaan kattopäällysteeseen helpottamaan katolla liikkumista, esimerkiksi pääsyä kattoluukusta savupiipun tai antennin luokse. Kattosilta tekee katolla liikkumisen turvallisemmaksi. Kattosillat, niihin liittyvät osat ja kannakkeet täyttävät standardin EN 516 vaatimukset, ja ne ovat läpäisseet vaadittavat staattiset ja dynaamiset testit. Kattopellin paksuus on testattaessa 0,5 mm, ja asennettaessa on noudatettu asennusohjeita. Kattosillan leveys on 350 mm. Standardissa EN 516 määritellään kattosilloille kaksi asennustapaa: luokka 1 ja 2. Henkilökohtaisia turvavarusteita saa käyttää ainoastaan luokan 2 mukaan asennetuissa kattosilloissa.

1. Kattoon kiinnitetään kattopäällysteprofiiliin sopiva kattosiltakiinnike (tiilikuviopeltikattoon 111;121, trapetsiprofiilikattoon, konesaumakattoon ja Classic-profiiliin 101;131). Kiinnityspaikka valitaan kattoruoteen kohdalle. Kannakkeiden asennusväli on enintään 1000 mm. Ensimmäiseen siltaan asennetaan kolme kannaketta ja jokaiseen seuraavaan siltaan kaksi. Standardin EN 516 luokan 2 vaatimuksia vastaavassa asennuksessa trapetsiprofiiliin (TP20) ja tiilikattoprofiiliin kiinnitetyn kattosillan päissä olevat kannakkeet tulee kiinnittää kahdella 8 x 100 mm:n ruuvilla kattotuoliin ja keskimmäiset kattosiltakiinnikkeet kolmella 5 x 40 mm:n ruuvilla ruoteeseen. Konesaumakattoon ja Classic-kattoon käytetään vastarautaa (211;201). Konesaumakatto rivit kiinnitetään peltiklemmareilla 25 cm:n välein ja yhden metrin leveydeltä sillan alla olevaan pintaan.

2. Kattosilta (510) jatkettaessa sillan reunimmaiset poikkipuolat asetetaan päällekkäin ja liitos kiristetään tiukasti yhteen pohjasta kummaltakin reunalta kahdella 8 x 16 mm:n ruuvilla ja mutterilla.

3. Turvaköysi voidaan kiinnittää sillassa köysikiinnikkeeseen tai vaakakiskossa liikkuvaan vaakavaunuun. Yhteen köysikiinnikkeeseen saa kiinnittäytyä vain yksi käyttäjä kerrallaan, jonka kokonaismassa saa olla enintään 150 kg. Turvaköyden kiinnityspisteiden etäisyyden toisistaan tulee olla vähintään neljä metriä. Turvaköyttä saa käyttää ainoastaan kattosillan puoleisella lappeella räystään suuntaan.

4. Kattosiltakiinnikkeeseen kiinnitetään 8 x 25 mm:n pulteilla ja muttereilla kaltevuuden säätölevy (301). Säätölevy on rei’itetty, joten sillä saadaan säädettyä kattosiltalevy (510) vaakatasoon.

5. Kattosiltalevy (510) kiinnitetään kaltevuuden säätölevyyn (301) pultti-mutteriliitoksella: jokaista säätölevyä kohden on kaksi sarjaa pultteja ja muttereita. Pultit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.

6. Konesaumakatto- ja Classic-profiilikaton kattosiltatoimitukseen sisältyy myös vastarauta (211;201). EN 516 luokan 2 vaatimusten mukaisessa asennuksessa 8×25 mm:n pultit kiristetään konesaumakatossa 33 Nm:n ja Classic-katossa 50 Nm:n voimalla. Kyseisissä kattopäällysteissä kannatinta ei kiinnitetä kattopäällysteen läpi kattoruoteeseen vaan neljällä pultilla ja mutterilla pystysaumaan.


HUOLTO:
Toode AS  tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Toode AS –in  jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain.

Vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet:
• Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
• Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
• Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien
rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja
talvessa).
• Tarvittaessa puhdista kattosillat lumesta ja jäästä.
• Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa
paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
• Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman
pikaisesti.Tämän tuotteen on asentanut:                                         Yritys                                               Asentaja

►  Luokan 1 mukaan:

►  Luokan 2 mukaan: