Lumiesteet

Lumiesteet asennetaan katon räystääseen näin,että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.  Lumiesteitä asennetaan myös kattoikkunoiden yläpuolelle. Pitkillä lappeilla lumiesteitä asennetaan kahteen tai useampaan riviin.Lumiesteen mitoituksessa otetaan huomioon katemateriaali,katon kaltevuus,lappeen pituus,kattorakenteet ja lumiesteen kiinnitystiheys.

Lumiesteen ja sen kiinitykset tulee kestää vähintään 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus.Toode AS lumiesteet täytävät nämä vaatimukset.Tästä todisteena on VTT:n myöntämä testausraportti NO-VTT-S-08094-13.


 

Lumiesteen osat:

100 Lumiesteputki, pituus 3 000 mm
111 Lumiestekiinnike tiilikuviopeltikatolle, 350 mm
121 Lumiestekiinnike Extra-tiilikuviopeltikatolle, 400 mm
131;101 Lumiestekiinnike konesauma-, klassik-ja profiilipeltikatolle
211;201 Vastarauta konesauma-, classic-ja profiilipeltikatolle


 
1. Lumiestekiinnike (111, 121) kiinnitetään yläpäästä kahdella ja alapäästä yhdellä LVI- ruuvilla (7 × 50 mm) ruoteeseen. Kiinnikeiden asennusväli on max 1500 mm.Kiinnikkeen pohjaan liimataan tiivistenauha  läpimenoreikien  tiivistämiseksi. Putkilumieste on kaksiputkijärjestelmä, eli vastakkain asennetaan kaksi lumiesteputkea (100). Ensimmäiselle putkisarjalle asennetaan kolme kiinnikettä ja kullekin seuraavalle liitettävälle putkisarjalle kaksi. Putkien päät ovat kartiomaiset, ja ne pujotetaan toistensa sisään.

2. Konesauma- ja Klassikkatto kinnikeen-asennussarjaan(101;131) sisältyy lisäksi vastarauta (201; 211). Näiden katteiden tapauksessa kannatinta ei kiinnitetä ruoteeseen katteen lävitse vaan pystysauman kohdalta neljällä pultti-mutteriliitoksella (kiristysmomentti 33 Nm).

Kuvat (vasemmalta). 1.–2. Vastarauta AS Tooden Klassik-profiilin tapauksessa avattuna ja suljettuna. 3.–4. Vastarauta konesaumakatolla avattuna ja suljettuna. 5.–6. Muuntyyppisen Klassik-profiilin kiinnitys avattuna ja suljettuna (riippuu valmistajasta ja Klassikin korkeudesta). 7. Vain konesaumakatolla käytettävä pieni vastarauta

Huolto. Lumiesteiden asentamisen yhteydessä aiheutuneet mahdolliset katteen vauriot tulee korjata heti korjausmaalilla, jota voi ostaa AS Tooden edustuksista. Lumiesteisiin takertuneet roskat (oksat, lehdet tms.) kannattaa poistaa. Vioittuneet tuotteet tulee vaihtaa uusiin.