Sadevesijärjestelmä

YLEISET VAATIMUKSET

Sadevesijärjestelmien avulla poistetaan katolta vesi. Sadevesijärjestelmän tärkeimmät osat ovat räystään vaakasuorat vesikourut ja niistä alas vedetyt sadevesiputket. Vesikourujen ja sadevesiputkien mittoihin ja alastulojen määrään vaikuttaa ensinnäkin kattoon joutuvan veden määrä ja katon muoto. Vesikourun ja putkien sijainti on joka kerta pohdittava erikseen ja siten, että vesikuormitus järjestelmän eri osien välillä jakautuisi mahdollisimman tasaisesti. Normaalisti sijoitetaan putket talon kulmiin ja ikkunoiden väliin.

Sadevesijärjestelmän käyttökohteet:

 • omakotitalot
 • tuotantorakennukset
 • toimisto- ja liiketalot

Raaka-aineena käytettävät materiaalit:

 • kuumasinkitty teräs 0,50mm
 • kuumasinkitty ja maalattu teräs 0,50mm koko RR värikartan mukaan

Sadevesijärjestelmien jakautuminen muodon ja mittojen mukaan:

 • suorakulmainen sadevesijärjestelmä (kourun pohja 80mm, korkeus 85mm, putken poikkileikkaus 100x75mm)
 • pyöreä sadevesijärjestelmä (kourun halkaisija 125mm, putken 100mm)
 • pyöreä sadevesijärjestelmä (kourun halkaisija 150mm, putken 125mm)


Suorakulmainen sadevesijärjestelmä
                                
 

Pyöreä sadevesijärjestelmä

Tuotteiden kuljetus, lastaus ja varastointi

Sadevesijärjestelmän osat toimitetaan kourujen pituuden mukaan suoralla alustalla. On suositeltavaa, että kourut tilataan sellaisella pituudelta, joka varmistaa vaurioiden synnyn poissulkemisen toimituksen aikana ja hyvin sujuvan asentamisen. Pinnoitteen vaurioitumisen välttämisen ei saa tuotteita vetää perässä, ne on nostettava yksitellen. Käyttäkää pinnoitteen korjaamiseen korjausmaaleja. Tehtaan pakkaus varmistaa tuotteiden säilymisen ehjänä koko kuljetuksen ajan. Sinkittyä sadevesijärjestelmää ei saa varastoida pitkään. Asennuksessa ei saa käyttää hankaavia leikkausvälineitä (kulmahiomakonetta tms.)!

Tehtaan järjestämän kuljetuksen jälkeen on varmistettava, että on toimitettu koko tilattu tuotesarja, jos ilmenee puutteita tai vaurioita, on VÄLITTÖMÄSTI otettava yhteyttä AS Tooden myyntiedustukseen. Vastaanottajan allekirjoitus rahtikirjassa on sitova, myöhemmin toimitetut reklamaatiot saatetaan hylätä.
Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!

Mittaaminen

AS Toode tarjoaa mahdollisuutta tilata räystäskouru halutun pituisena, jotta valmis tuote olisi heti sopivan pituinen ja sitä ei tarvitsisi jatkaa. Yli 8000 mm kourut toimitetaan ainoastaan asiakkaan hankkimalla kuljetuksella. Putket ovat vakiopituisia. Sadevesijärjestelmien tilaamisen pitää tietää seuraavia mittoja ja tietoja:

 • räystään pituudet
 • räystään korkeus maasta
 • räystäslaatikon leveys eli kourun etäisyys seinästä
 • räystäslaatikon muoto oikeata kourukiinnitystä varten (pystysuorassa, kalteva tm. tilanne)

Tilauksen jättämisen yhteydessä on apua talon kuvasta tai digikuvista.

ASENNUS

Kourunhakasten asennus

Kourun kiinnityshakasten suositeltava välimatka on 800 mm. Hakaset ja sen johdosta myös kouru on suositeltavaa asentaa kaltevasti noin 2-5mm metriä kohtaan. Tätä varten sopii käyttää narua. Toisaalta on tärkeää huomioida myös talon ulkomuoto, jos kourun kaltevuus on liian iso, se ei näytä hyvältä. Ratkaisun tähän ongelmaan tarjoaa mahdollisuus liittää tähän kouruun vielä yksi alastulo. Kourunhakasten valinta riippuu räystäslaatikon muodosta ja rakenteesta.

Kourujen asentamisessa pitää seurata, että kattopäällysteen pituuslinja ei leikkaisi kourua, vaan jäisi kourun ulkoreunasta noin 20 mm alemmas. Tätä tarvitaan kattoon kerääntyneen lumen putoamisessa, jotta kouru ei estäisi lumen liikkumista. Ks. kuva.

Kourun asennuksen suositeltava kaavio

Apukappale 120 on käytetään ennen kattopäällysteen asentamista ruoteisiin. Niissä on erikorkuiset aukot, jotka helpottavat myöhemmin kouruille tarvittavan kaltevuuden antamista. Apukappale ja ulkokiinnitys liitetään toisiinsa pultti-mutteri-liitoksella.
 

Kuva 1. Pystysuora räystäslaatikko ? voidaan käyttää sekä kourun ulko- että sisäkiinnitystä
Kuva 2. Räystäslaatikko kulman alla ? käytetään sisäkiinnitystä
Kuva 3. Kiinnitys paarteen päädyn kulman alla ? vaatii kourun ulkokiinnitykseltä kohteessa kaltevuuden luomista vääntämisen avulla
Kuva 4. 45-asteinen räystäslaatikko ? apukappale 45 + kourun ulkokiinnitys
Kuva 5 ja 6. Apukappaleen 120 ja apukappaleen 45 käyttäminen kourun ulkokiinnityksellä

 

Apukappale120, apukappale 90, apukappale 45

Kourut nostetaan hakojen asennuksen jälkeen hakoihin. Jos kouru kiinnitetään sisältä, on kourut asennettava maassa ja sen jälkeen nostettava ylös ja kiinnitettävä yhdessä kourun kanssa. On suositeltavaa, että kouru asennetaan heti oikeaan paikkaan, myöhemmin tapahtuva siirtäminen hakasten sisällä saattaa vaurioittaa kourujen pinnoitetta.

Kourujen jatkaminen

Jatkokohdat sijoitetaan noin 50 mm limityksellä. Sujuvan limityksen varmistamiseen on toisella kourulla leikattava kourun ulkoinen kaksoisreuna pois. Liitoskohta tehdään vesitiiviiksi ulkokäyttöön tarkoitetulla silikonilla ja kiinnitetään niitillä. On suositeltavaa, että jatkokohdan osalta huomioidaan kourun ulkokiinnitys siten, että se kattaisi jatkokohdan. Jos käytetään sisäkiinnityksiä, niin sitä ei voida tehdä. Kourujen kulmakappaleet liitetään saman periaatteen mukaan.
 
 
Kourujen jatkokohdat

Kourun päädyt

Kourujen päädyt suljetaan päätykappaleilla. Päätykappaleet ovat oikea- ja vasenkätisiä. Tiivisteenä käytetään silikonia ja kiinnitetään niitillä. Päätykappale sijoitetaan paikoilleen silloin, kun kourut on jo asennettu paikoilleen.

Alkukappaleen (alastulon) asennus

Alkukappale on kappale, joka liittää sopivassa kohdassa kourun ja alastuloputket toisiinsa. Alkukappale sijoitetaan kourujen asennuksen jälkeen sopivaan paikkaan neljällä niitillä. Sen jälkeen tehdään kouruun leikkaus, leikkauskohdan reunat taivutetaan alas. Erityisen runsasvetisissä kohdissa on suositeltavaa käyttää alkukappaleiden tilalla isomman vesimäärän vastaan ottavia suppiloita
 
                                 
Suorakulmainen ja pyöreä alkukappaleSuorakulmainen ja pyöreä suppilo

 

Putkipolvien ja putkien asennus

Putkipolvisarja koostuu suorakulmaisessa järjestelmässä kahdesta eripituisesta polvesta. Pyöreässä järjestelmässä kuuluu sarjaan vielä alempi ulosheittäjä. Putkipolvien asennus alkaa lyhyen polven kiinnittämisellä alkukappaleeseen. On varmistettava, että kapeammat putkipäädyt jäisivät aina alempiin päätyihin. On varmistettava, että putkien saumakohdan on aina jäätävä seinän puolelle. Pidemmän polven pitempi osa on tarkoitettu 700 mm leveälle räystäslaatikkoon, jos tarvitaan pienempää, suuri polvi leikataan asennuksen aikana sopivaan mittaan. Suorakulmaisessa järjestelmässä on ulosheittäjänä 2500mm putki, johon alempi polvi on jo valmiiksi liitetty. Pyöreässä järjestelmässä on ulosheittäjänä erillinen pieni polvi. Putkien ja putkipolvien liittäminen toisiinsa tapahtuu niiteillä. On varmistettava, että kapeammat putkipäädyt jäisivät aina alempiin päätyihin.

Putkien kiinnitys

Putkikiinnitykset sijoitetaan jokaiseen jatkokohtaan noin 2000 mm välein. Putkikiinnitys koostuu seinään kiinnitettävästä kiinnityskappaleesta ja putkien kanssa samaa sävyä olevasta kiinnitysnauhasta. Kiinnityskappale kiinnitetään halkaisijaltaan 8 mm kiinnitystarvikkeella (ei ole sarjassa mukana!) seinään, sen jälkeen asennetaan putki, joka kiinnitetään kiinnitysnauhalla. Kiinnitysjärjestelmä taivutetaan pihtien avulla jännitteiseksi. Nauhojen on määrä peittää putkien jatkokohdat! On varmistettava, että putkien saumakohdan on aina jäätävä seinän puolelle.
 

Putkenkiinnitys takaa katsottuna suorakulmaisessa sadevesijärjestelmässä. Pyöreässä järjestelmässä käytetään samaa ratkaisua

Suositukset huoltoa ja käyttöä varten
Riippuen siitä, kuinka paljon talonne ympärillä on puita, on kourut puhdistettava niihin kerääntyneistä roskista ja liasta. Kulmat, liitoskohdat jms. paikat on tarkistettava kerran vuodessa. Likaiset paikat voidaan puhdistaa pehmeällä liinalla ja vedellä. Jos on ilmennyt maalivaurioita, ne korjataan korjausmaaleilla, joita voitte hankkia sadevesijärjestelmän myyjältä.

Toimivan ratkaisun aikaan saamiseen kääntykää AS Tooden myyntiedustusten puoleen kaikkialla Virossa. Hyvään lopputulokseen pääsemisen edellytyksenä ovat paikkaansa pitävät lähtötiedot.