Saumakatto

YLEISTÄ

Saumaprofiilin aluslaudoitus tehdään kuivasta sahalaudasta, poikkileikkaus 22 x 100 tai 25 x 100 mm. Laudoitus asennetaan 20-60 mm välimatkoilla, loivemmassa katossa kapeampi väli. Laudat kiinnitetään paarteisiin sinkityillä nauloilla – 2 naulaa jokaiseen kiinnityspisteeseen Tiheä laudoitus tehdään räystääseen, harjalla, jiiriin, savupiippujen ja kattoluukkujen sekä turvavarustuksen ja jatkokohtien alle. Aluslaudoituksen alle paarteisiin on asennettava aluskate. Saumaprofiilit kiinnitetään aluslaudoitukseen kiinnityshakasilla tai kiinnitysnauhoilla.

Kiinnityshakanen [Pituus: (35 x 25 x 10 x 7 mm) x leveys: 35 mm] kiinnitetään rimoitukseen kuumasinkityillä ruuveilla, joiden mitat ovat: 4,2 x 25 mm.

Niiden lukumäärä neliömetriä kohtaan määritellään tuulikuormituksen mukaan, ottaen huomioon rakennuksen sijainti, korkeus ja katon alue. Kiinnityselementtien minimimäärä katon keskellä on 4 kpl/m, reunoilla ja räystään kohdalla 5 kpl/m2 kohtaan. Erittäin lovien kattojen saumaliitokset ja jatkokohdat on tiivistettävä mastiksilla. Profiilien yhteen saumaaminen tapahtuu rullilla.

Tarkemmat ohjeet voidaan saada AS Tooden myyntiedustajalta.

  

Profiilien käsittelemiseen ei saa käyttää hankaavaa leikkauskonetta ja syntyneet teräsjäämät poistetaan huolellisesti harjalla.

Puhdistus ja huolto

Levyjen käsittelyssä syntyneet teräsjäämät poistetaan huolellisesti harjaamalla. Likaisia levyjä voidaan puhdistaa kotitaloudessa käytettävillä puhdistusaineilla (liuottimia tai muita vahvasti vaikuttavia kemikaaleja ei saa käyttää). Lue huollosta myös edellä yleisten neuvojen kappaleesta.

Kattoon pudonneet lehdet ja muut roskat on poistettava keväisin ja syksyisin. Katolta lumen poistamisen
aikana on vältettävä pinnoitteen vaurioittamista. Pinnoitteen vaurioitumisen jälkeen on käytettävä korjausmaaleja.

Tehtaan järjestämän kuljetuksen jälkeen on varmistettava, että on toimitettu koko tilattu tuotesarja, jos ilmenee puutteita tai vaurioita, on VÄLITTÖMÄSTI otettava yhteyttä AS Tooden myyntiedustukseen. Vastaanottajan allekirjoitus rahtikirjassa on sitova, myöhemmin toimitetut reklamaatiot saatetaan hylätä.

Jokaisella asiakkaalla on oikeus kysyä AS Tooden takuuehtoja paperiversiona. Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!