Tiilikuvio

Tuotteiden käsittely ja varastointi

Levyt lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista poikittaistuista. On suositeltavaa, että levyjä kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla. Levyt on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan levyt purkaa kuormasta myös yksi kerrallaan. Tässä kohtaan on vältettävä levyjen hiertymistä toinen toisiaan vastaan, levyt nostetaan, niitä ei saa vetää! Levyjen terävät leikkausreunat saattavat vaurioitaa alemman levyn viimeisteltyä pinnoitetta.

Pikotgrammid_kivile_KiviprofiiliristlOhuet teräslevyt saattavat helposti taipua, joten niitä on käsiteltävä varoen. Levyt saattavat lisäksi myös venyä. Levyjä ei saa nosta vain kahdesta päästä pidellen! Levyt nostetaan kattoon käyttämällä siihen jäykkiä tukitankoja ja nostamalla niitä useammasta kohdasta. Mahdolliset naarmut tm. pinnoitevauriot poistetaan sopivilla sumutemaaleilla.Sinkittyjä levyjä ei saa varastoida ulkoisissa olosuhteissa ja tiheästi pakattuina. Levyjä on suojattava sateilta sekä vältettävä veden ja kosteuden kerääntyminen levyjen väliin.Maali- ja muovipinnoitteisia levyjä voidaan pakkaamattomina varastoida kahden viikon ajan. Jos varastointi jatkuu pitempään, on noudatettava sinkkilevyjen varastointiohjeita.

Aluskate

Trapetsi- ja kiviprofiilien asennuksessa olisi käytettävä aluskatetta, joka estää kondenssiveden katon alla oleviin rakenteisiin ja suojaa rakentamisen aikana sadevedeltä. Aluskate kiinnitetään paarteeseen välilistalla. Tärkeätä on, että aluskate ei olisi kireällä, vaan vapaasti. Harjassa aluskate leikataan poikki.

Rimoitus ja päätylauta

Ensimmäisen ruoteen on oltava poikkikuvion uran syvyyden verran (10 – 12 mm) paksumpaa. Katon päätylaudan yläreunan on oltava 40 mm verran ruotelautoja korkeammalla

HUOM! Jos käytetään tiilikuviorofiilia EXTRA, on ruoteiden välinen etäisyys 400 mm, ei 350 mm, kuten kuvassa!

Asennus

Kiviprofiilin asentamiseen on katon kaltevuuden oltava vähintään ŧ. Levyjen asentaminen aloitetaan katon oikeasta laidasta, aumakatossa lappeen ja harjan kosketuspisteestä. Levyn reunassa veden poistoura peitetään viereisellä levyllä. Levyt sijoitetaan räystään suhteen ristikkäin siten, että niiden alareunat ulottuisivat 40 mm yli räystään reunan. Ensimmäiset kolme-neljä levyä asennetaan yhdellä ruuvilla katonharjaan, linjataan räystään mukaan ja sen jälkeen kiinnitetään lopullisesti.
Levyjen käsittelyssä ei saa käyttää hankaavia leikkausvälineitä!

Jatkokohdat

Kattolevyjä jatketaan pituussuunnassa poikittaisurien kohdalla noin 200 mm limityksellä. Sivuliitokset tehdään puolen profiiliaallon limityksellä. Loivissa (kaltevuus alle 10°) katoissa käytetään tiivistemastiksia tai levyn pitkittäissuuntaista tiivistettä

Kiinnitys

Levyjen kiinnittämiseen puurimoitukseen käytetään itsekierrettäviä ruuveja 4,8x25mm, jotka kierretään profiilin aallon pohjan poikkiuraa matalammalle. Työkaluna käytetään kytkimellä varustettua sähkö- tai akkuporaa. Ruuvien menekki on keskimäärin 7 kpl neliömetriä kohtaan. Pitkittäisen liitoskohdan tekemisellä kierretään ruuvi jokaisen aallon pohjaan ja harjassa joka toisen aallon pohjaan. Sivulimitys ja lisälistat kiinnitetään ruuveilla.

Puhdistus ja huolto

Levyjen käsittelyssä syntyneet teräsjäämät poistetaan huolellisesti harjaamalla. Likaisia levyjä voidaan puhdistaa kotitaloudessa käytettävillä puhdistusaineilla (liuottimia tai muita vahvasti vaikuttavia kemikaaleja ei saa käyttää). Kattoon pudonneet lehdet ja muut roskat on poistettava keväisin ja syksyisin. Katolta lumen poistamisen aikana on vältettävä pinnoitteen vaurioittamista. Pinnoitteen vaurioitumisen jälkeen on käytettävä korjausmaaleja.