Tikkaat

A. SEINÄTIKKAAT

1. Tikkaiden runko 3,0m / 1,2m /
2. Tikkaiden kaaret
3. Seinätikkaiden jalat 1,0m
4. Tikkaiden hakaset
5. Kaarien L ja U kiinnitykset
6. Räystästuki
11. Kattotikkaiden jalka
14. Harjakiinnitys

1. Tarvittavan Tikkaiden kehyksen (1) pituus saadaan seuraavasti: ylempi reuna ulottuu 100 mm räystään viivan yli ja alempi on maasta enintään 1000-1200 mm korkeudella. Vakiokehysten tiedot on annettu alla olevassa taulukossa.

2. Tikkaiden seinäjalat (3) ovat 1000mm pituisia. Tikkaiden jalkojen oikea välimatka seinästä kehykseen on räystäslaatikon välimatka seinästä + 200mm. Tarkka leikkauspiste selviää kehyksen asentamisen hetkenä, joten jalkoja varten voidaan leikkaus tehdä vasta silloin, ei etukäteen.

3. Seinäjalat kiinnitetään tikkaiden kehyksen ympärille seinätikkaiden hakasilla (4). Hakaset ovat alun perin suoria kappaleita, joka taivutetaan kehyksen ympärille ja kiinnitetään pultti-mutteriliitoksella. Jos seinäjalka leikataan, on hakasiin liittämiseen porattava jalkaan pultin mentävä aukko. Jalkojen välimatka on max. 3000mm. Jalkojen kiinnittäminen seinään riippuu seinään kiinnittämisen mahdollisuuksista ja seinän päällystemateriaalista. Nämä tarvikkeet eivät sisälly AS Tooden tarjoamaan toimitukseen.

 4 – Seinätikkaiden hakanen

4. Seuraavaksi kiinnitetään räystään tuet (6), joiden tarkoituksena on estää tikkaiden ylös-alas-liikkeet. Räystään tuet eivät anna tikkaisiin niiden lopullista kantavuutta, vaan pitävät tikkaat kaarten asentamisen asti ylhäällä. Tikkaat saavat kantavuutensa kaarista (2). Asennetaan tikkaiden kaaret (2). Tikkaiden kaaret kiinnitetään U-kiinnityksellä (5) kattotikkaisiin tai jos niitä ei ole, L-kiinnityksellä (5) kattopäällysteeseen. Kattopäällysteeseen kiinnittämisen tarvikkeita ei ole mukana, ne riippuvat kattopäällystemateriaalista.


B. KATTOTIKKAAT

1. Kattotikkaiden kehyksen (1) oikea pituus saadaan seuraavasti: mitataan harjan ja räystään välimatka, miinus 400mm. Sen jälkeen valitaan sopivin vakiokehys. Vakiokehysten mitat on esitetty alla olevassa taulukossa.

2. Seuraavaksi sijoitetaan tikkaiden kehyksen katon jalat (11). Kattojalka on alun perin suora kappale, joka taivutetaan kehyksen ympärille ja kiinnitetään pultti-mutteriliitoksella. Tikkaat kiinnitetään kattoon kattopäällysteen läpi kiinnitetyillä ruuveilla. Ruuvit eivät kuulu toimitukseen, niiden tyyppi ja mitat riippuvat käytettävästä kattokatteesta ja rimoituksesta. Kattojalat asennetaan enintään 2000mm välimatkalla ja ruoteen kohdalle!

  11 – Kattotikkaiden jalka

3.
Harjalta kiinnitetään tikkaat erikoisvalmisteisella harjakiinnityksellä (14). Harjakiinnitys kiinnitetään tikkaiden molemmin puolin pultti-mutteri-liitoksella (sisältyy toimitukseen) ja harjalistan alla rimoitukseen (näitä ruuveja ei ole mukana, riippuvat rimoituksesta).

 14 – Harjakiinnitys

4. Tikkaat ovat saatavissa kaikissa RR värikartan värisävyissä.


HUOLTO

Toode AS  tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Toode AS –in  jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain.

Vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet:
• Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
• Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
• Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien
rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja
talvessa).
• Tarvittaessa puhdista kattosillat lumesta ja jäästä.
• Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa
paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
• Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman
pikaisesti.


Tämän tuotteen on asentanut:                                         Yritys                                               Asentaja

►  Luokan 1 mukaan:

►  Luokan 2 mukaan: