TP15

Tuotteiden käsittely ja varastointi

Levyt lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista poikittaistuista. On suositeltavaa, että levyjä kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla. Levyt on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan levyt purkaa kuormasta myös yksi kerrallaan. Tässä kohtaan on vältettävä levyjen hiertymistä toinen toisiaan vastaan, levyt nostetaan, niitä ei saa vetää! Levyjen terävät leikkausreunat saattavat vaurioitaa alemman levyn viimeisteltyä pinnoitetta.


Tehtaan järjestämän kuljetuksen jälkeen on varmistettava, että on toimitettu koko tilattu tuotesarja, jos ilmenee puutteita tai vaurioita, on VÄLITTÖMÄSTI otettava yhteyttä AS Tooden myyntiedustukseen. Vastaanottajan allekirjoitus rahtikirjassa on sitova, myöhemmin toimitetut reklamaatiot saatetaan hylätä. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kysyä AS Tooden takuuehtoja paperiversiona. Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!

Ohuet teräslevyt saattavat helposti taipua, joten niitä on käsiteltävä varoen. Levyt saattavat lisäksi myös venyä. Levyjä ei saa nosta vain kahdesta päästä pidellen! Levyt nostetaan kattoon käyttämällä siihen jäykkiä tukitankoja ja nostamalla niitä useammasta kohdasta. Mahdolliset naarmut tm. pinnoitevauriot poistetaan sopivilla sumutemaaleilla. Korjausmaalia ei valmisteta ainoastaan mattapolyesteri-pinnoitteeseen!Sinkittyjä levyjä ei saa varastoida ulkoisissa olosuhteissa ja tiheästi pakattuina. Levyjä on suojattava sateilta sekä vältettävä veden ja kosteuden kerääntyminen levyjen väliin.Maali- ja muovipinnoitteisia levyjä voidaan pakkaamattomina varastoida kahden viikon ajan. Jos varastointi jatkuu pitempään, on noudatettava sinkkilevyjen varastointiohjeita.

Asennus

Levyjen asentaminen aloitetaan katon oikeasta laidasta tai kaikkein pisimmästä levystä (näin saa paremmin linjata levyn pysty- tai vaakasuunnassa). Levyt sijoitetaan seinä alemman reunan suhteen ristikkäin.Levyjen käsittelyssä ei saa käyttää hankaavia leikkaustyökaluja!

Limitys

Profiloitujen levyjen sivulimitys tehdään puolen aallon laajuudelta. Jos liitoskohtaan on kohdistettu vesitiiviysvaatimus on tehtävä yhden aallon limitys tai käytettävä pitkittäislevytiivistettä tai mastiksia. Yhden aallon limityksiä ei tehdä sinkittyihin levyihin! Levyjen päätylimitys tehdään ruodelaudan kohdalla 100 mm limityksellä. Ruuvikiinnityksen on oltava liitoskohdassa jokaisen aallon pohjassa.

Kiinnitys

Levyjen kiinnittämiseen puurimoitukseen käytetään tiivisteillä varustettuja ruuveja 4,8x25mm, jotka kierretään profiilin aallon pohjaan. Työkaluna käytetään tavanomaista kytkimellä varustettua sähkö- tai akkuporaa. Ruuvien menekki on keskimäärin 6 kpl neliömetriä kohtaan. Levyjen päädyt kiinnitetään joka toisen aallon kohdalla, levyjen pitkittäisliitoskohdissa jokaisen aallon pohjasta ja levyn keskellä jokaiseen ruodelautaan 2-3 kohdasta. Pitkien tai korkeiden rakennusten peitelevyjen kiinnitysruuvit sijoitetaan suunnitelman mukaan.

Sivulimitys ja lisälistat kiinnitetään ruuveilla tai vetoniiteillä, etäisyys enintään 500 mm.

Puhdistus ja huolto

Levyjen käsittelyssä syntyneet teräsjäämät poistetaan huolellisesti harjaamalla. Likaisia levyjä voidaan puhdistaa kotitaloudessa käytettävillä puhdistusaineilla (liuottimia tai muita vahvasti vaikuttavia kemikaaleja ei saa käyttää). Lue huollosta myös edellä yleisten neuvojen kappaleesta. Pinnoitteen vaurioitumisen jälkeen on käytettävä korjausmaaleja.