TP20

Tuotteiden käsittely ja varastointi

Levyt lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista poikittaistuista. On suositeltavaa, että levyjä kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla. Levyt on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan levyt purkaa kuormasta myös yksi kerrallaan. Tässä kohtaan on vältettävä levyjen hiertymistä toinen toisiaan vastaan, levyt nostetaan, niitä ei saa vetää! Levyjen terävät leikkausreunat saattavat vaurioitaa alemman levyn viimeisteltyä pinnoitetta.

Ohuet teräslevyt saattavat helposti taipua, joten niitä on käsiteltävä varoen. Levyt saattavat lisäksi myös venyä. Levyjä ei saa nosta vain kahdesta päästä pidellen! Levyt nostetaan kattoon käyttämällä siihen jäykkiä tukitankoja ja nostamalla niitä useammasta kohdasta. Mahdolliset naarmut tm. pinnoitevauriot poistetaan sopivilla sumutemaaleilla.
Sinkittyjä levyjä ei saa varastoida ulkoisissa olosuhteissa ja tiheästi pakattuina. Levyjä on suojattava sateilta sekä vältettävä veden ja kosteuden kerääntyminen levyjen väliin.Maali- ja muovipinnoitteisia levyjä voidaan pakkaamattomina varastoida kahden viikon ajan. Jos varastointi jatkuu pitempään, on noudatettava sinkkilevyjen varastointiohjeita.

Rimoituksen välimatka

 

Asennus

TP20 asennuksessa on katon minimikaltevuus 1:6, jos materiaalin vahvuus on 0,5mm.
Levyjen asentaminen aloitetaan katon oikeasta laidasta. Jos käytetään R-tyypin levyä (niissä on veden pois ohjaava ura), on huomioitava, että se kattaisi edellisen vesiuran. Levyt sijoitetaan räystään suhteen ristikkäin siten, että niiden alareunat ulottuisivat 40 mm yli räystään reunan. Ensimmäiset kolme-neljä levyä asennetaan yhdellä ruuvilla katonharjaan, linjataan räystään mukaan ja sen jälkeen kiinnitetään lopullisesti.
Levyjen käsittelyssä ei saa käyttää hankaavia leikkausvälineitä!

Limitys

Profiloitujen levyjen sivulimitys tehdään puolen aallon laajuudelta. Jos katon kaltevuus on alle 10°, on tehtävä leveämpi limitys tai käytettävä tiivistenauhaa tai mastiksia.
Levyjen päätylimitys on tehtävä ruodelaudan kohdalla limityksellä: katossa 200 mm, seinässä 100 mm. Ruuvikiinnityksen on oltava jatkokohdassa jokaisen aallon pohjalla.

Kiinnitys

Levyjen kiinnittämiseen puurimoitukseen käytetään tiivisteillä varustettuja ruuveja 4,8x25mm, jotka kierretään profiilin aallon pohjaan. Työkaluna käytetään tavanomaista kytkimellä varustettua sähkö- tai akkuporaa. Ruuvien menekki on keskimäärin 7 kpl neliömetriä kohtaan. Räystäässä ja kattoharjalla kierretään ruuvit joka toisen aallon pohjaan, levyn keskellä jokaiseen ruodelautaan 2-3 kohdasta. Pitkien tai korkeiden rakennusten peitelevyjen kiinnitysruuvit sijoitetaan suunnitelman mukaan. Harjasta, räystäästä ja lappeista käytetään 1,0 m leveällä alueella tihennettyä ruuvikiinnitystä. Sivulimitys ja lisälistat kiinnitetään ruuveilla tai vetoniiteillä, etäisyys enintään 500 mm. Varmistetaan, että poistoura pysyy ehjänä.

Puhdistus ja huolto

Levyjen käsittelyssä syntyneet teräsjäämät poistetaan huolellisesti harjaamalla. Likaisia levyjä voidaan puhdistaa kotitaloudessa käytettävillä puhdistusaineilla (liuottimia tai muita vahvasti vaikuttavia kemikaaleja ei saa käyttää). Kattoon pudonneet lehdet ja muut roskat on poistettava keväisin ja syksyisin. Katolta lumen poistamisen aikana on vältettävä pinnoitteen vaurioittamista. Pinnoitteen vaurioitumisen jälkeen on käytettävä korjausmaaleja.