Sadevesijärjestelmät

Kattoon joutunut vesi ohjataan pois sadevesijärjestelmällä. Sadevesijärjestelmän tärkeimmät ovat räystäiden vaakasuorat vesikourut sekä niistä alas johtavat sadevesiputket. Vesikourujen ja sadevesiputkien mittoihin ja alasvientien lukumäärään vaikuttaa ensisijaisesti kattoon kerääntyvän veden määrä ja katon muoto. Vesikourujen ja sadevesiputkien sijainti on jokaisen katon kohdalla mietittävä erikseen ja siten, että vesikuormitus jakautuisi järjestelmän eri osien välillä mahdollisimman tasaisesti, jotta kourut ja putket sijaitsisivat talon ulkonäön kannalta mahdollisimman luonnollisesti. Putket sijoitetaan yleensä rakennuksen kulmiin ja ikkunoiden väliin.

Sadevesijärjestelmiä on kahdenlaisia:

Kouruja ja putkia valmistetaan melkein kaikissa RR värikartan sävyissä
Materiaali: 0,55mm yksi- ja kaksipuolinen Nova (Swedish Steel AB)


greencoat