Arendustegevused EASi kaasabil


   

04.12.2013 – 30.04.2013 viidi läbi “AS Toode kommunikatsiooni disaini” projekt EAS-i Teadmiste ja oskuste arendamise meetme kaasaabil.

05.08.2013 – 28.02.2014 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Tootmisjäätmetele kasutusvõimaluste leidmine”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

20.06.2013 – “EAS toetas Teadmiste ja oskuste arendamise meetme raames AS Toode projekti  “Disaini audit” perioodil 20.06.-31.10.2013″

12.05.2011 – AS Toode tootmistöötajatele, lao- ja logistikakaadrile väärtuste ja ettevõtte juhtimispõhimõtete ülekandmine

10.05.2011 – Majandustarkvara Microsoft Dynamics täiendused

20.04.2010 – Toode AS 2010 kliendisuhete valdkonna tegevusstrateegia teadvustamine ja juurutamine

16.11.2009 – Majandustarkvara kasutuselevõtmine

17.01.2006 – Müügipersonali pädevuskoolitus II

05.01.2005 – Müügipersonali pädevuskoolitus – tulemusliku müügitöö ning kliendikeskse suhtlemise arendamine

03.12.2004 – Juhtkonna ja võtmeisikute strateegilise juhtimise koolitus strateegia põhialuste väljatöötamiseks ning meeskonna juhtimisideoloogia ühtlustamiseks

Projektid said tuge EAS-i teadmiste ja oskuste arendamise toetuse meetmest ja EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.