Katuse- ja Fassadimeistrite Liit


AS TOODE
on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutaja- ja tegevliige. Liidu loojateks olid 7 erinevaid katusekatteid tootvat, müüvat ja paigaldavat ettevõtet. Tänaseks kuuluvad Liidu liikmeks ligi 20 oma ala tipptegijat.

Liidu tegevuse eesmärgid on:

1. Turuosaliste koolitus
Eesmärgiks on viia erialane info oma koolitusklassi ja praktikumide läbi turuosalisteni, aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Plaanime luua infokeskuse koos raamatukoguga.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem
Eesmärgiks on luua litsentseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine. Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina. Liidu ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine
Osaleme erialaüritustel ja proovime parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine
Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel. Liidu eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas. Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Meie eesmärk siinkohal seda olukorda parandada.
Loomulikult on meie kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Seltsielu korraldamine erialainimestele
Erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Selleks plaanime Aasta Katuse konkurssi, kutsealavõistluste korraldamist jpm tegevusi.

7. Liidu kohustus on seista Liidu liikmete põhjendatud õiguste eest suhetes tellijate ja töövõtjatega.

EKFML kodulehekülg internetis


EKFML-ga seotud uudised AS TOODE kodulehel:

18.02.2023 – Katuseliit tähistab 15.tegevusaastat
12.11.2022 – Noorte katusemeistrite MM taas peetud, seekord Šveitsis
21.10.2021 – Maailma katusemeistrid pidasid Saksamaal taas kongressi ning valisid parimaid katuseid
06.02.2020 – Katuseliit pidas aastakoosolekut
28.09.2019 – Katusemeistrid pidasid Šotimaal kongressi
09.03.2019 – Katuseliidul täitus 10 tegevusaastat
18.11.2018 – Noorte katusemeistrite MM toimus Riias, Eestile kaks pronksi!
21.03.2018 – Katuseliit pidas aastakoosolekut
24.11.2017 – Austrias selgusid maailma parimad katused
24.11.2017 – Haapsalus saab õppida katuseehitajaks
10.03.2017 –Katuseliit pidas üldkoosolekut
31.10.2016 – Varssavi MM-i ülevaade
31.03.2016 – Katuseliit pidas üldkoosolekut
25.02.2016 – Baltroof 2016 tulekul
10.06.2015 – Osaleme maailma parima katuse konkursil
24.11.2014 – MM-lt hõbemedal!
04.04.2014 – Selgusid Eesti parimad katused
17.11.2013 – Maailma parimad katused valitud (Rotterdam 2013)
02.07.2013 – Uus metallkatuste standard
30.04.2013 – Eesti Katuseliit kohtus Venemaa kolleegidega
29.11.2012 – Eesti Katusemeistritele MM-lt kõrged kohad
12.10.2012 – Kevadest teraskatustel uued standardid
28.03.2012 – Konkurss Aasta Katus 2011 lõpusirgel
12.09.2011 – Konkurss “Aasta katus 2011”
22.11.2010 – Katusemeistrite Kongress Belfastis
24.10.2010 – Koostöö ehitustudengitega
21.09.2009 – MM katusepanekus