Koostööpartnerid

Allpooltoodud ettevõtted on meie head koostööpartneid ja julgeme neid kinnisilmi soovitada. Tegemist on oma ala parimate asjatundjatega. Meie jaoks on tegu mitte vaid klientidega, vaid ka suurepäraste koostööpartneritega.

Tammiku Plekikoda on 2003.aasta asutatud ja vaid Eesti kapitalile tuginev ettevõte, kelle tegevusaladeks on  terasest ja vasest katuse- ning seinaprofiilide valmistamine ning müük, turvaelementide ja katusetarvikute valmistamine ja vihmaveesüsteemide (ka erimõõduliste) valmistamine. Samuti tehakse laias valikus erinevaid plekksepatöid – aknaplekid, ahjuesised plekid, korstnamütsid ja kõik lisaplekid, mida ehitusel vajatakse. Ettevõtte teostab ka katuseehitus- ja renoveerimistöid. Edasi kodulehele

 

Knoobus OÜ on põhiliselt pleki- ja katusetöödega tegelev ettevõte, mis alustas oma tegevust 2008 aastal. Tänaseks on firma oma tegevust laiendanud ja töid teostatakse nii Eestis kui ka Soomes.
Knoobus OÜ töökas kollektiivis on plekitöömeistreid kuni 15 aastase pleki,- ja katusetöö kogemusega. Meie põhieesmärgiks on leida kliendi jaoks parim lahendus katuste ja kergmetallfassadide ehitamisel. Knoobus on AS Toode peamine partner Soomes. Edasi kodulehele


Steelroof Plekikoda OÜ
on loodud noorte plekkseppade püüdlikkusest ja ambitsioonidest ning kogenud plekkseppade töövõtetest ja traditsioonidest. Meie meeskond omab pikaajalist töökogemust nii katuste ehituse kui ka terasprofiilide valdkonnas. Edasi kodulehele

Ehitusfirma OÜ Plekk-Katusemeister on 1998. a. asutatud erakapitalil põhinev ettevõte.Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on katuste ja fassaadide ehitamine ja renoveerimine ning talvehooajal ka üldehitustööd.
OÜ Plekk-Katusemeister on katuste ehitamisel võtnud eeskujuks Põhjamaade kaasaegseid ehitustehnoloogiad. Meie eesmärk on tõsta plekk-katuste ehitamise ja plekitööde kvaliteeti ning pakkuda renoveerimise tehnoloogiaid, mis sobivad meie kargetes tingimustes. Edasi kodulehelePK Ehitus omab pikaajalist kogemust ehitusvaldkonnas, millest fokusseeritult katustega oleme tegelenud aastast 2004. Oma tugevuseks loeme lisaks katustele ka süvateadmisi fassaadidest. Aitame tellijat nii materjali valikul kui ka paigaldusel, omame ka insener- tehnilist pädevust keerukamate küsimuste lahendamisel . Suudame lahendada ka keerukaimad ehitusalased probleemid. Tegeleme meeleldi nii renoveeritavate objektide kui ka uusehitistega, nii suuremate kui ka väiksemate töödega piisava põhjalikkusega. Omame kõiki ehitusalal tegutsemiseks vajalikke MTR registreeringuid.
Edasi kodulehele

OÜ Priman Ehitus on orienteerunud plekk-, kivi- ja lamekatuste ehitusele. Meie meeskonnal on selles valdkonnas suured kogemused, mis tagavad pakutava teenuse kõrge kvaliteedi. Lisaks anname kõigile valmis objektidele 3-aastase garantii.Meie firma tegevusareaali kuulub ka hoonete fassaadiehitus ja renoveerimine. Edasi kodulehele