Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Projekt „Toode AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Toode AS endale uut tootmistehnoloogiat. Toode AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Lehtmetalli kasutus langeb 2,5%.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on vihmaveerenni tootmise efektiivsemaks muutmine, käsitsi juhitava haspli vahetus automaatse haspli vastu ja kaasaegse metalli valtsimise liini paigaldamine, et lõpetada erinevate seadmetega tootmine ning valmistoodangu allhanked. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb metalli kasutus toodanguühiku kohta. Toetuse summa 198597,74 EUR-i. Teiseks väheneb uue pingi kasutusele võtmisel elektrienergia tarve, sest uus pink on vanast pingist elektriliselt efektiivsem.