Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS Toode välja alljärgneva hanke:

  • Terastorude painutamise seade (pakkumuse esitamise tähtaeg 14.10.202100 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 240502) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0630).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid. 


Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS Toode hereby announces the following tender:

  • Steel Tube Bending Device (tender offer submitting deadline 14.10.2021 16:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 3 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 240502) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0630).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.