Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Hanketeade
Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS Toode välja alljärgneva hanke:
Haspel (pakkumuse esitamise tähtaeg 17.02.2021 16.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 4 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 232422) https://riigihanked.riik.ee/rhr web/#/procurement/2856852/general-info.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0557).
Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.


Call for tenders
In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS Toode hereby announces the following tender:
Decoiler (tender offer submitting deadline 17.02.2021 16:00 GMT +2 (Estonian time), delivery must be completed in 4 months from signing the contract).
For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 232422) https://riigihanked.riik.ee/rhr web/#/procurement/2856852/general-info.
The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0557).
This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.