Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Projekt „Toode AS – 2 ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Toode AS uue redeliliini. Toode AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Toode AS lõpetab teenuse sisse ostmise ja käsitsi tootmise ning võtab kasutusele efektiivse liini.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse: •

  • Uue redeliliini olemasolul kaob vajadus lasta redeliraame valmistada teenustööna.
  • Uue redeliliiniga väheneb tekkivate jääkide kogus võrreldes manuaalselt mitme sedmega tootmisega.

Toetuse summa (EUR): 143 500


 Projekt „Toode AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Toode AS uue haspli, rennipingi ja katusesillaliini. Toode AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Lehtmetalli kasutus langeb 2,5%.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on 8 m rennipingi paigaldamine olemasoleva 3,5 m rennipingi asemele, käsitsi juhitava haspli vahetus automaatse haspli vastu ja kaasaegse katusesillaliini paigaldamine, et lõpetada eri seadmetega katusesildade tootmine ning valmistoodangu sisseostmine. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb metalli kasutus toodanguühiku kohta. Teiseks väheneb uue pingi kasutusele võtmisel elektrienergia tarve, sest uus pink on vanast pingist elektriliselt efektiivsem.

Toetuse summa (EUR): 198 597,74