Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Hanketeade.

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS Toode välja alljärgneva hanke:

Katusesillaliin (pakkumuse esitamise tähtaeg 01.12.202000 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 11 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 228705) https://riigihanked.riik.ee/ või e-kirja teel mihkel.evard@energex.ee ja koopiana timmu.tollimagi@energex.ee ja leo.rummel@energex.ee.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0557). Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid. 

 

Call for tenders.

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS Toode hereby announces the following tender:

Roof bridge production line (tender offer submitting deadline 01.12.2020 16:00 GMT +2 (Estonian time), installation must be completed in 11 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 228705) https://riigihanked.riik.ee/ or ask via e-mail mihkel.evard@energex.ee and as a copy to timmu.tollimagi@energex.ee and leo.rummel@energex.ee.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0557). This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.


 

Hanketeade.

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS Toode välja alljärgneva hanke:
• Terastorude painutamise seade (pakkumuse esitamise tähtaeg 12.07.2021 16.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest).
Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 238210) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0630). Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders.

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS Toode hereby announces the following tender:
• Steel Tube Bending Device (tender offer submitting deadline 12.07.2021 16:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 3 months from signing the contract).
For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 238210) https://riigihanked.riik.ee/.
The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0630). This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.