AS Toode 25

AS Toode on kogu oma tegutsemise aja vältel osalenud aktiivselt erialases seadus- ja normide loomes, Eesti katuseehitusturu korrastamises. Oleme Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu algatajaliige ning osalenud metallkatuste ehitust ning kutseharidust reguleerivate normide ja õppekavade koostamises. Osaleme aktiivselt erialameistrivõistlustel üle Euroopa. Toetame oma töötajate sportimist, kuid oleme aegade jooksul olnud platsil nii jalg- kui võrkpallis, saalihokis ja käsipallis, kuid istunud ka hobuse selga  ja külgvankri korvi. Meil on olnud rõõm Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva raames osaleda kampaanias “Igale lapsele oma pill”. Lasteaedades oleme sageli toeks mängumajade, kiikude ja mänguasjade hoiupaikade rajamisel.

Tutvu AS Toode tegevusega Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrile Liidus
Jälgi meie sotsiaalsemat külge Facebooki seinalt