Katusesillad

turva002

Katusesillad  paigutatakse katusekattele lihtsustamaks katusel liikumist – pääsemist luugist korstnani, antennideni vms. Katusesild muudab katusel liikumise turvalisemaks. Katusesillad, nendega seonduvad osad ja kandurid on kooskõlas standardiga EN 516 ning läbinud nõuetele vastavad staatilised ja dünaamilised katsed, kusjuures katusepleki paksus on  testimisel  0,50mm (trapets- ja kiviprofiilidel ka paksus 0,45mm) ja paigaldamisel on järgitud paigaldusjuhiseid. Katusesilla laius on 350 mm. Standardis EN 516 määratakse katusesildadele kaks paigaldusvarianti: klass 1 ja 2. Isikukaitsevahendeid saab kasutada vaid klass  2 alusel paigaldatud katusesildade juures.

.


A. KATUSESILDADE PAIGALDUSJUHEND AS TOODE KLASSIKULE, H32mm

OSADE LOETELU:

A) Käigusild L=3000mm (või L=1200mm)
B) Käigusilla alusplaat
C) Lumetõkke/katusesilla kinnitus
D) Vasturaud
E) Polt M8x25mm (7 tk./kinnitus)
F) Mutter M8 (7 tk./kinnitus)

PAIGALDUS

Katusesilla kinnitus koosneb lumetõkke/katusesilla kinnitusest, silla alusplaadist ja vasturauast. Detailid ühendatakse omavahel seitsme M8*25mm poldi ja mutriga.
• sillaalus kinnitatakse lumetõkke/katusesilla kinnituse külge nii, et katusesild oleks horisontaalne (joonis2)
• katusesild kinnitatakse alusplaadi külge kahe M8*25mm poldi ja mutriga
• katusesillad jätkatakse ülekattena ühe ristipulga jagu ja kinnitatakse omavahel nelja M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 3)

KINNITUSTE PAIGALDUS

• kinnitused paigaldatakse iga teise püstvaltsi külge
• kinnituste omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 1100 mm
• katusesilla otsad ei tohi äärmistest kinnitusest üle olla rohkem
kui 200 mm (joonis 1)
• sillakinnitus ja vasturauad ( 3 tk.) pingutatakse püstvaltsi kohal
omavahel jõuga 28Nm kolme M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 4)


B. KATUSESILDADE PAIGALDUSJUHEND ERINEVATELE KLASSIKUTELE

OSADE LOETELU:

A) Käigusild L=3000 mm (L=1200mm)
B) Käigusilla alusplaat
C) Lumetõkke/katusesilla kinnitus
D) Vasturaud
E) Polt M8x25mm (8tk./kinnitus)
F) Mutter M8 (8tk./kinnitus)

PAIGALDUS

Katusesilla kinnitus koosneb lumetõkke/katusesilla kinnitusest , silla alusplaadist ja vasturauast. Detailid ühendatakse omavahel kuue M8*25mm poldi ja mutriga
• sillaalus kinnitatakse lumetõkke/katusesilla kinnituse külge nii, et katusesild oleks horisontaalne (joonis 2)
• katusesild kinnitatakse alusplaadi külge kahe M8*25mm poldi ja mutriga
• katusesillad jätkatakse ülekattena ühe ristipulga jagu ja kinnitatakse omavahel nelja M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 3)

KINNITUSTE PAIGALDUS

• kinnitused paigaldatakse iga teise püstvaltsi külge
• kinnituste omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 1100 mm
• katusesilla otsad ei tohi äärmistest kinnitusest üle olla rohkem kui 200 mm (joonis 1)
• sillakinnitus ja vasturauad ( 3 tk.) pingutatakse püstvaltsi kohal omavahel jõuga 28Nm kolme M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 4)


C. KATUSESILDADE PAIGALDUSJUHEND TRAPETSPROFIILILE TP20

OSADE LOETELU:

A) Käigusild L=3000 mm (L=1200 mm)
B) Käigusilla alusplaat
C) Lumetõkke/katusesilla kinnitus
D) Polt M8x25mm (4tk/kinnitus)
E) Mutter M8 (4tk/kinnitus)
F) Kruvi 6,5 x 40mm + tihend (2tk/kinnitus)

PAIGALDUS

Katusesilla kinnituslahendus koosneb lumetõkke/katusesilla kinnitusest trapetsile, kallet reguleerivast silla alusest, tihendist ja LVI-kruvidest. Detailid ühendatakse omavahel kahe M8*25mm poldi ja mutriga.
• silla alus kinnitatakse silla kinnituse külge nii, et katusesild oleks
horisontaalne (joonis 2)
• katusesild kinnitatakse aluse külge kahe M8*25mm poldi ja mutriga
• katusesillad jätkatakse ülekattega ühe ristipulga jagu ning kinnitatakse
omavahel nelja M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 3)

KINNITUSTE PAIGALDUS

Silla kinnitused paigaldatakse trapetsi profiili põhja roovituse külge LVI-kruvidega 6,5*40mm (joonis4)
• kinnituste samm ei tohi olla suurem kui 1100mm
• katusesilla otsad ei tohi äärmistest sillakinnitusest ulatuda üle rohkem kui 200mm (joonis 1). Sildade jätkamisel peab sillakinnitus asetsema sildade liitekohast mitte kaugemal kui 200mm


D. KATUSESILDADE PAIGALDUSJUHEND KIVIPROFIILILE 

OSADE LOETELU:

A) Käigusild L=3000 mm (L=1200 mm)
B) Käigusilla alusplaat
C) Lumetõkke/katusesilla kinnitus
D) Polt M8x25mm (4tk/kinnitus)
E) Mutter M8 (4tk/kinnitus)
F) Kruvi 6,5 x 40mm + tihend (2tk/kinnitus)

PAIGALDUS

Katusesilla kinnituslahendus koosneb lumetõkke/katusesilla kinnitusest kiviprofiilile, kallet reguleerivast silla alusest, tihendist ja LVI-kruvidest. Detailid ühendatakse omavahel kahe M8*25mm poldi ja mutriga.
• silla alus kinnitatakse silla kinnituse külge nii, et katusesild oleks horisontaalne (joonis 2)
• katusesild kinnitatakse aluse külge kahe M8*25mm poldi ja mutriga
• katusesillad jätkatakse ülekattega ühe ristipulga jagu ning kinnitatakse omavahel nelja M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 3)

KINNITUSTE PAIGALDUS

• sillakinnitused paigaldatakse kiviprofiili laine põhja roovituse külge LVI-kruvidega 6,5*40mm (joonis4)
• kinnituste samm ei tohi olla suurem kui 1100mm
• katusesilla otsad ei tohi äärmistest sillakinnitusest ulatuda üle rohkem kui 200mm (joonis 1). Sildade jätkamisel peab sillakinnitus asetsema sildade liitekohast mitte kaugemal kui 200mm


E. KATUSESILDADE PAIGALDUSJUHEND VALTSPLEKK-KATUSELE

OSADE LOETELU:

A) Käigusild L=3000 mm (L=1200 mm)
B) Käigusilla alusplaat
C) Lumetõkke/katusesilla kinnitus
D) Vasturaud
E) Polt M8x25mm (8tk./kinnitus)
F) Mutter M8 (8tk./kinnitus)

PAIGALDUS

Katusesilla kinnitus koosneb lumetõkke/katusesilla kinnitusest , silla alusplaadist ja vasturauast. Detailid ühendatakse omavahel kuue M8*25mm poldi ja mutriga
• sillaalus kinnitatakse lumetõkkekinnituse külge nii, et katusesild oleks horisontaalne (joonis2)
• katusesild kinnitatakse alusplaadi külge kahe M8*25mm poldi ja mutriga
• katusesillad jätkatakse ülekattena ühe ristipulga jagu ja kinnitatakse omavahel nelja M8*25mm poldi ja 4 mutriga (joonis 3)

KINNITUSTE PAIGALDUS

• kinnitused paigaldatakse iga teise püstvaltsi külge
• kinnituste omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 1100 mm
• katusesilla otsad ei tohi äärmistest kinnitusest üle olla rohkem kui 200 mm (joonis 1)
• lumetõkke/katusesilla kinnitus ja vasturaud pingutatakse püstvaltsi kohal omavahel jõuga 28Nm nelja M8*25mm poldi ja mutriga (joonis 4)


KASUTUSJUHEND

Katusesilda kasutatakse katustel kaldenurgaga kuni 45 kraadi. Hoonetel räästakõrgusega enam kui 9m kasutatakse turvaköie kinnitamiseks sertifitseeritud lahendusi. Katusesilda saab kasutada kuni 45 kraadise (1:1) kaldega katustel.
Toode AS katusesillad ja kinnitused on valmistatud vastavalt standardi EN516 nõuetele ja on läbinud standardi klass2 kohased staatilised ja dünaamilised katsetused. Standardis EN516 on määratud katusesilla komplektile kaks paigalduslahendust – Klass1 ja Klass2. Kukkumisvastase turvavarustuse kasutamise korral tohib Klass2 kohaselt paigaldatud katusesilla külge kinnitada korraga ainult ühe inimese.
Turvaköie peab kinnitama sillakinnituse, turvasiini liuguri või muu sertifitseeritud kinnituslahenduse külge järgides katusesilla ja kinnituslahenduse tootjapoolseid nõudeid. Kasutaja kogumass ei tohi ületada 150kg . Turvaköit tohib kasutada vaid katusesilla räästapoolsel küljel.


HOOLDUSJUHEND

AS Toode poolt toodetud katusesillad tagavad turvalise liikumise kui järgitakse paigaldusjuhendite nõudeid ja toodetele tehakse regulaarset kontrolli. Standardi EN 516 kohaselt tuleb katusesildade klass 2 paigalduse korral läbi viia järelkontroll pädevate paigaldajate poolt vähemalt kord aastas.

Iga-aastane kontroll peab sisaldama järgmist:
• detailide omavaheliste liidete ja ühenduste kontrolli, lumetõkkekandurite ja vasturaudade kinnituspoltide pingutusmomenti.
• kohtades kus tekib suurem lumekoormus tuleb sooritada kontrolli mitte harvem kui kord aastas.
• ülemäärase lume-ja jääkoormuse korral tuleb katusesillad puhastada jooksvalt.
• toodete värvi-ja tsingikihi kulunud kohad tuleb parandada parandusvärviga .
• mehaaniliselt vigastatud osad tuleb parandada või välja vahetada.


Lisalugemist sildade kinnitamisest
Paigaldusvideod