Lumetõkkeplekk

Lumetõkkeplekk on väiksema koormustaluvusega lumetõke, mida saab kasutada profiilplekk-katustel lamedamate kallete korral. Lumetõkkeplekki ei saa kasutada valtskatusel ja Klassik-tüüpi katusekatetel. Soovitav suurim katusekalle, mille korral toodete kasutada, on 30 kraadi. Üle 10m pikkuste viilude korral tuleb lumetõkkeplekk paigaldada kahes või enamas reas.

Paigaldus

1. Lumetõkkepleki asukoht valitakse katusel nii, et tema taha kuhjuvast lumest tekkiv koormus rakenduks kandeseinale.

2. Lumetõkkepleki harjapoolse serva alla paigaldatakse minimaalselt 1,00mm paksusest tsingitud terasest vinkel 40x60mm (joonisel “tugiplekk”). See vinkel tagab lumetõkkeplekile lumekoormusest tekkiva deformeerumiskindluse.

3. Lumetõkkepleki räästapoolne (alumine) serv kinnitakse profiilpleki laineharjale tihendiga ülekattekruviga, mis ei ulatu roovini. Kruvide samm mitte rohkem kui 500mm

4. Harjapoolne (ülemine) serv kinnitatakse tihendiga puurkruviga läbi lumetõkkepleki ja vinkli kuni vähemalt 20mm sügavusele roovi sammuga mitte üle 300mm.

5. Jätkamine võib toimuda ülekattega või otsakuti.

6. Lumetõkkeplekk peab algama ja lõppema profiilpleki laineharjal, üleulatuv osa deformeerub lumekoormuse mõjul.

Lumetõkkeplekiga seotud ohud

Lumetõkkeplekk on väga hea lumemasside kinnipidaja ja seetõttu temale avalduv koormus võib eriti just märja lume korral olla suurem kui torulumetõkke korral. Sellel juhul võib lumetõkkeplekk siiski deformeeruda või rebitakse lumetõkkeplekk koos tugivinkliga roovist välja. Tulemuseks on auk katusekattes, mille paikamine veekindlalt on keeruline. Soovitame kaaluda võimalust asendada lumetõkkeplekid torulumetõketega.

Hooldus

Kontrollida regulaarselt kinnituskohti. Vajadusel puhastada liigsest lumest,  mustusest ja jääst. Deformeerunud tooted vahetada uute vastu.

Lisalugemist lumekoormusest