Torulumetõkked

Lumetõkked paigaldatakse katusele räästale orienteeruvalt kandeseina kohale. Lumetõkkeid paigaldatakse ka katuseakende kohale ja väga pikkade viilude korral mitmes reas.

Lumetõkete osad:


100 Lumetõkketoru L=3000 mm
111  Lumetõkke kinnitus kiviprofiilile 350 mm
121 Lumetõkke kinnitus kiviprofiil Extrale 400mm
101 Lumetõkke kinnitus trapetsprofiilidele
131 Lumetõkke kinnitus valtskatusele ja Klassikule
201 Vasturaud Klassikule
211 Vasturaud valtskatusele     
1.  Lumetõkke kinnitus (111,121,101,131) kinnitatakse ülemisest servast ühe ja alumisest samuti ühe kruviga 6,5*40mm sarika sisse.  Kinnituste samm on 1000mm. Torulumetõke on kahetorusüsteem ehk kohakuti paigaldatakse 2 lumetõkketoru (100). Esimesele komplektile lumetõkketorudele paigaldatakse neli kinnitust, igale järgnevale liidetavale lumetõkketoru komplektile kolm. Torude otsad on koonilised, järgmine toru läheb eelmise sisse. Omavahel torusid kinnitustarvikuga fikseerida ei ole tarvis.

2. Valtskatuse ja Klassiku puhul lisandub komplekti vasturaud (201;211). Nende katusekatete korral ei kinnitata kronsteini läbi katusekatte roovitusse, vaid nelja polt-mutter liidesega püstvaltsi kohalt pingutusmomendiga  33 Nm.

3. Lumetõkke kinnitused kinnitatakse alusroovile läbi katusekatte (va. valtskatusel ja Klassikul) tihenditega kruvidega. Vajadusel  (võimalusel) paigaldada lisaroovid.

Joonis (vasakult): 1.-2. Vasturaud AS Toode Klassik profiili korra avatuna ja suletuna, 3.-4. Vasturaud valtskatusel avatuna ja suletuna, 5.-6.Muud tüüpi Klassik profiili kinnitus avatuna ja suletuna (sõltub tootjast ja Klassiku kõrgusest), 7. vaid valtskatusel kasutatav väike vasturaud.

Hooldamine. Lumetõkete paigaldamisel tekkinud katusekatte vigastused parandada parandusvärviga, mida saab osta AS Toode esindustest. Soovitav on lumetõketele kogunenud praht (oksad, lehed jms.) eemaldada. Katkised tooted vahetada uute vastu.


Lisalugemist lumetõketest
Paigaldusvideod