Torulumetõkked

TORULUMETÕKETE DIMENSIONEERIMINE

Tabelis on välja toodud lumetõkkekinnituste vahekaugused vastavalt katuse kaldenurgale ja katusepaani pikkustele arvestades lumekoormust 1,8 kN/m²

Toode AS torulumetõkked on võimelised kandma katuse kalde suunalist koormust vähemalt 5 kN/m; seda juhul, kui on järgitud antud tabelis toodud väärtuseid.

Torulumetõke paigaldatakse kahes reas juhul, kui katusekatte paanipikkus on pikem kui tabelis näidatud.


A. TORULUMETÕKKE PAIGALDUSJUHEND KLASSIKULE H32mm

Osade loetelu:

A) Lumetõkketoru L3000mm
B) Lumetõkke/silla kinnitus
C) Vasturaud (3 tk./kinnitus)
D) Polt M8x25mm (3 tk./kinnitus)
E) Mutter M8 (3 tk./kinnitus)

Paigaldus

Lumetõkked paigaldatakse katuse räästale kandeseina kohale.
• Lumetõkkekinnitus paigaldatakse kolme vasturauaga (joonis 2, C) püstvaltsi kohalt pingutusmomendiga 28 Nm.
• Polte pingutada järk-järgult saavutades nõutud pingutusmomendi.
• Katuseharja poole paigaldatakse kaks vasturauda ja räästa poole üks vasturaud (joonised 2 ja 3).
• Esimene lumetõkke kinnitus paigaldatakse toru otsast 200mm kaugusele ja kinnituste maksimaalne vahekaugus on 1100mm (joonis 1).
• Lumetõkketorud liidetakse omavahel. Torude otsad on koonilised ja järgmine toru kinnitub eelmise sisse.


B. TORULUMETÕKKE PAIGALDUSJUHEND KLASSIKULE H25mm, H32mm, H38mm

Osade loetelu:

A) Lumetõkketoru L3000mm
B) Lumetõkke/silla kinnitus
C) Vasturaud
D) Polt M8x25mm (4 tk./kinnitus)
E) Mutter M8 (4 tk./kinnitus)

Paigaldus

Lumetõkked paigaldatakse katuse räästale kandeseina kohale.
• Lumetõkkekinnitus paigaldatakse vasturauaga püstvaltsi kohalt pingutusmomendiga 28 Nm.
• Polte pingutada järk-järgult saavutades nõutud pingutusmomendi.
• Vasturaudade kinnitusskeemid erinevate kõrguste ning lukustustega toodetele on näha joonistel 2,3 ja 4.
• Esimene lumetõkke kinnitus paigaldatakse toru otsast 200mm kaugusele ja kinnituste maksimaalne vahekaugus on 1100mm (joonis 1).
• Lumetõkketorud liidetakse omavahel. Torude otsad on koonilised ja järgmine toru kinnitub eelmise sisse.


C. TORULUMETÕKKE PAIGALDUSJUHEND TRAPETSPROFIILILE TP20

Osade loetelu:

A) Lumetõkketoru L3000mm
B) Lumetõkke/silla kinnitus
C) Kruvi 6,5 x 40mm + tihend (2 tk./kinnitus)

Paigaldus

Lumetõkked paigaldatakse katuse räästale kandeseina kohale.
• Esimene lumetõkke kinnitus paigaldatakse toru otsast 200mm kaugusele ja kinnituste maksimaalne vahekaugus on 1100mm (joonis 1).
• Lumetõkke kinnitus paigaldatakse kahe kinnituskruviga (joonis 2 ja joonis 3) alusroovi külge
• Lumetõkketorud liidetakse omavahel. Torude otsad on koonilised ja järgmine toru kinnitub eelmise sisse.


D. TORULUMETÕKKE PAIGALDUSJUHEND KIVIPROFIILILE

Osade loetelu:

A) Lumetõkketoru L3000mm
B) Lumetõkke/silla kinnitus
C) Kruvi 6,5 x 40mm + tihend (2 tk./kinnitus)

Paigaldus

Lumetõkked paigaldatakse katuse räästale kandeseina kohale.
• Esimene lumetõkke kinnitus paigaldatakse toru otsast 200mm kaugusele ja kinnituste maksimaalne vahekaugus on 1100mm (joonis 1).
• Lumetõkke kinnitus paigaldatakse kahe kinnituskruviga (joonis 2 ja joonis 3) alusroovi külge
• Lumetõkketorud liidetakse omavahel. Torude otsad on koonilised ja järgmine toru kinnitub eelmise sisse.


E. TORULUMETÕKKE PAIGALDUSJUHEND VALTSKATUSELE

 

Osade loetelu:

A) Lumetõkketoru L3000mm
B) Lumetõkke/silla kinnitus
C) Vasturaud (1 tk./kinnitus)
D) Polt M8x25mm (4 tk./kinnitus)
E) Mutter M8 (4 tk./kinnitus)

Paigaldus

Lumetõkked paigaldatakse katuse räästale kandeseina kohale.
• Lumetõkkekinnitus paigaldatakse vasturauaga (joonis 2, C) püstvaltsi kohalt pingutusmomendiga 28 Nm.
• Polte pingutada järk-järgult saavutades nõutud pingutusmomendi.
• Vasturaudade asend avatud ja kinnitatud (suletud) olekutes: joonis 2 ja joonis 3
• Esimene lumetõkke kinnitus paigaldatakse toru otsast 200mm kaugusele ja kinnituste maksimaalne vahekaugus on 1100mm (joonis 1).
• Lumetõkketorud liidetakse omavahel. Torude otsad on koonilised ja järgmine toru kinnitub eelmise sisse.


HOOLDUS

Lumetõkete ohutuse tagamiseks soovitame teostada iga-aastaseid ülevaatus- ja hooldustoiminguid:
• Tagage liigse lumekoormuse eemaldamine, et vähendada konstruktsioonide ja kinnituspunktide ülekoormust (vastavalt vajadusele; ka mitmel korral talve jooksul).
• Lumetõketele kogunenud praht (oksad, lehed jms.) tuleb eemaldada.
• Kontrollida poltide ja mutrite pingutusmomenti.
• Kontrollida toodete tsingi- ja värvikihti. Vajadusel värvida.
• Vigased osad tuleb välja vahetada.


OLULINE TEHNILINE INFO – TOIMIVUSDEKLARATSIOON


Lisalugemist lumetõketest
Torulumetõkke toimivusdeklaratsioon (tehn.nõuded toodetele)
Turvatarvikute paigaldussoovitusi

Paigaldusvideod