Ümar vihmaveesüsteem

Tooteinfo:

 

1. Räästarenn
2. Välisnurk 90*
3. Sisenurk 90*
4. Välisnurk 135*
5. Sisenurk 135*
6. Renni ots, parem ja vasak
7. Renni kandur – sirge*
8. Renni kandur – kaldega*
9. Algustükk
10. Väike põlv
11. Suur põlv
12. Sirge toru
13. Süliti
14. Vihmaveetoru kinnitus

Täpsem tooteinfo

* Rennikandurite valik on laiem kui käesolevas juhendis kajastatud. Müügiinsener pakub sobiva lahenduse sõltuvalt räästakasti kujust, kaldest ja kinnitusvõimalustest. Skeemil olevate kandurite kuju ja mõõtmed võivad muutuda tootearenduste käigus.

Tarnepaketti kuuluvad rennid, torud ja kinnitusvahendid. Lisaks on paigaldusel vajalikud kinnituskruvid, tihendusmastiks (neutraalne ja välitöödele) ja parandusvärv võimalike värviparanduste tegemiseks. Tuleb siiski arvestada, et ehitised võivad olla väga erinevad. Seepärast võib olla teatud kinnitustarvikuid, näiteks sobivamaid kruvisid, vaja ise juurde hankida. Puitmaterjalidesse kinnitamiseks tarvikud saab osta AS Toode käest.

Paigaldustöödel vajalikud vahendid:

–    trell
–    kruvide keeramiseks otsik
–    rauasaag
–    plekikäärid
–    suundnöör
–    näpitsad
–    silikoonipüstol
–    haamer
–    needitangid

Enne paigaldust

Lugege alustuseks kogu paigaldusjuhend põhjalikult läbi. See annab paigaldustöödest hea ülevaate ja tööd kulgevad õiges järjekorras. Tehke töid etappide kaupa joonistel näidatud järjekorras. Pidage meeles, et parima lõpptulemuse tagab hoolikas pühendumine tööle. See kindlustab ka rennide hea toimivuse ja vastupidavuse aastakümneteks.  Enne alustamist kontrollige, kas räästakast on loodis!

Tutvu kindlasti üldiste nõuetega vihmaveesüsteemide paigaldamisel!

Paigaldus

1. Märkige räästalauale kanduri abil renni algkõrgus nii, et renni esiserva ja katuse pinna alumise punkti vahele jääb 25–35 mm.
Vajadusel painutage kandurid õige nurga alla nii, et renni esi- ja tagaserv jäävad samale kõrgusele. Erinevate räästa kujude ja kallete jaoks on olemas mitmeid lahendusi metallist ja plastmassist kiilude näol.

2. Määrake vajalik kalle tehes räästalauale märgid nii, et kalle tuleb umbes 1 mm/m, kuid mitte rohkem.  Ühtlase kalde tagamiseks pange märkide vahele suunanöör või tähistage kalle värvilise nööriga. Kinnitage kandurid kruvide abil eelnevalt tähistatud joonele nii, et renni otstes olevad kandurid on otstest u. 15 cm kaugusel ja ülejäänud kandurid vahedega 80 cm (või sarikate kohtades).  Rennikandurid peavad olema paigaldatud sarikasse, mitte vaid laudisesse. Kui sarikavahe ei lase kinni pidada soovitavast sammust 80cm, tuleb kahe sarika vahele asetada lisakandur. Kandurite vahe ei tohi olla suurem kui  80cm, soovitaval6 60..70cm.

3. Mõõtke renni pikkus räästalaualt. Vajadusel lühendage renni või jätkake see vajalikku mõõtu. Jätkamise puhul arvestage ülekatet 5 cm.

4. Räästarenni jätkamine. Muutke renni otsa painutatud esi- ja tagaserv 5 cm ulatuses sirgeks ja lõigake mööda joonisel näidatud katkendlikke jooni tükid ära (vt. joonis ülal). Korrigeerige ka alumise renni painutatud servi ja pange rennile kaks riba tihendusmassi (vt. joonis ülal). Suruge rennid tihedalt kokku nii, et lõigatud renn jääb sissepoole. Lõpuks pigistage valtsid näpitsate abil kokku.  Liitekohad needitakse.

5. Nurgad. Jätke rennide otsad sisenurgas 13 cm ja välisnurgas nurgas 4 cm kaugusele. Lõigake ära rennide otsad nagu punktis 4, aga nüüd mõlema renni otsad. Täpse lõikepikkuse saate nurgatüki abil mõõtes. Suruge nurgatükk altpoolt oma kohale ja tehke ühendus nagu kirjeldatud punktis 4. Nurkades peavad olema ülekatted veevoolu suunas (joonis võib olla segadust tekitav). Renninurgad tuleb peale paigaldust silikoonida.

6. Lõigake renn õigesse mõõtu. Kinnitage rennidele otsatükid, surudes valtsid hoolikalt kinni. Painutage valtsi paarist-kolmest kohast, et otsadetail paremini kohal püsiks. Tihendage seestpoolt tihendusmassiga.

7. Märkige renni põhja koht, kuhu te soovite ühendada vihmaveetoru. Saagige vastavalt ülal toodud joonisele rauasae abil renni põhja auk.

8. Tõstke renn kanduritele ja kinnitage kandur renniga sõltuvalt konksu tüübist (on metallribaga konkse, aga ka kinnitusi, millel on kohe renni kuju).

9. Pange algustükk altpoolt renni lõigatud ava kohale. Painutage algustüki ribad ümber renni servade nii, et otsadetail oleks tugevalt oma kohal. Suruge väike põlv algustüki peale, põlve kitsendatud toruosa suunaga seina poole.

10. Mõõtke suure põlve pikkus asetades suure põlve väikese põlve ja seina vahele. Vaadake, et väike ja suur põlv asuks samal joonel ja arvestage, et seinakinnitus eendub 3..3,5 cm. Lõigake suur põlv õigesse mõõtu (ärge unustage ülekatet 5 cm) ja asetage toru oma kohale. Märkige seinale punkt, kuhu tuleb vihmaveetoru ülaotsa ja põlvekomplekti alumise otsa ühenduskoht.

11. Pange veesüliti vihmaveetoru otsa. Paigaldage vihmaveetoru seina vastu nii, et süliti asub maas 20–50 cm kõrgusel. Märkige ära toru kinnituse koht.

12. Märkige vihmaveetoru lõiketähis kasutades abiks põlvekomplekti märki seinal (ärge unustage jätta ülekatte varu 5 cm). Vajadusel lõigake vihmaveetoru kitsendamata otsast õigesse mõõtu. Märkige seinale ka toru kinnituse asukoht.

13. Kruvige seinakinnituste tagaosad (joonis 1) märgitud kohtadesse. Asetage kokku pandud vihmaveetorud oma kohale seinakinnituste vastu ja keerake seinakinnituste klambrid ümber toru tagaosa hammaste külge kinni (joonis 2). Pingutage klamber painutades pingutusriba seina poole (joonis 3). Torukinnitused soovitame paigaldada torude liitekohtadesse, aga mitte harvem kui sammuga 2500mm.

Soovitused

1. Põlvede ja torude paigaldus on korrektne, kui torude tootmisel tekkiv valtsitud joon jääb kõigi detailid puhul seina poole.
2. Torukinnitused soovitame visuaalse tulemuse parendamiseks paigaldada torude ja põlvede liitekohtadesse.
3. Süliti korrektne kõrgus tagab vee eendumise kas drenaaži või seinast piisavalt eemale.
4. Rennide liitekohtadesse võiks sattuda rennikandur.
5. Torude ja põlvede lõikamisel ei lõigata kunagi maha kitsendust, vaid alati laiemat otsa.
6. Sülitil ei ole kitsendust, kitsendus on väiksel ja suurel põlvel.
6. Rennikandureid paigaldage pigem rohkem kui vähem, nende hulgast sõltuv renni visuaalne väljanägemine ja toimivus.
7. Tooteid ei tohi töödelda abrasiivsete lõikevahenditega (tooteid ei tohi lõigata ketaslõikuriga)!

Hooldamine

Rennidel jälgida ummistuste ja sodi kogunemist, puhastada regulaarselt ja vastavalt vajadusele. Kontrollida rennide liitekohtade hermeetilisust, neetide jm kinnitusvahendite seisukorda. Kui needitud liitekohad ei pea vett, tuleb needid lahti puurida, jätkukoht korrektselt silikoonida ja kinnitada suuremate neetidega. Võimalikud roostekahjustused puhastada, kruntida ja värvida. Praktiliselt on see üsna keeruline ülesanne, kuna vihmaveesüsteem on tervik, mille osadeks võtmine võib rikkuda kogu süsteemi töö. Seega on mõnikord asjakohane asendada riknenud tooted uutega. Renniotsi kontrollida läbijooksude osas, vajadusel tihendada silikooniga. Vihmaveetorusid kontrollida ummistuste osas, vajadusel ummistus likvideerida. Kontrollida ka torude omavahelisi jätkukohti, vajadusel kasutada neetimist. Rennide ummistumist lehtede jm sodiga ei soovitata takistada võrkudega, kuna siis koguneb sodi võrgule, vesi ei jõua rennidesse ning vihmaveesüsteem muutub kiirelt kasutuks.

Talvel tuleb vältida rennide ja torude jäätumist, vajadusel kasutada küttekaableid.


Loe lisaks:toodelogopng
Garantiitingimused
Toimivusdeklaratsioonid
Üldised paigaldusnõuded
Vihmaveesüsteemide garantiist