Valtskatus

 

Kasulik laius: 540 mm
Profiili kõrgus: 25 mm
Maks. pikkus: 10000 mm
Min. pikkus: 2000 mm
Katuse min. kalle 5° (1:12) Vt.graafiliselt
Kasutusala: Stabiilsed plekitahvlid katuste, sise- ja välisseinte ja lagede katmiseks.
Lisad: võimalik tellida müravähendava Soundcontrol kangaga

Toodete käsitsemine ja laadimine


Soovitav on paane transportida pealtlaetava kraanaga autoga. Paanid on üldjuhul tehases kokku pakitud ja kraana ning raamiga hõlpsalt tõstetavad. Kraana puudumisel tuleb paanid ükshaaval koormast serviti maha tõsta. Siinkohal tuleb vältida paanide hõõrdumist teineteise vastu, paane tõstetakse, mitte ei tõmmata! Paani teravad lõikeservad võivad vigastada alumise paani viimistletud pinnakatet.

Kauba vastuvõtmine. Kontrolli, kas kõik tellitud ja saatelehel olevad kaubad on kätte toimetatud. Võimalikest vigastustest tuleb viivitamatult informeerida kauba müüjat ja teha sellekohane märge vigastuste ja puuduste ulatusest saatelehele.

Defektset toodet ei tohi kasutada!

Arvestame 14 päeva jooksul alates tarne kuupäevast saabunud pretensioone kauba koguste ja kvaliteedi kohta. Toodete garantiitingimusi on võimalik kauba tellimisel küsida AS Toode esindustest, samuti on garantiitingimused meie koduleheküljel “juhendite” lingi all kergesti leitavad. Transportimise käigus tekkinud vigastuste eest vastutab transporditeenuse pakkuja.

Ladustamine. Paanid laaditakse transpordivahendilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt 1 meetri tagant asetatud põiktugedest. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Külmadel ja niisketele perioodidel võib tsingitud lehtedele tekkida “valge rooste” loetud tundidega. Seetõttu tuleks tsingitud tooteid ladustada kuivades siseruumides või paigaldada koheselt peale tarnet. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe.

Paanide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks. Paanid toimetatakse kliendile tellitud pikkustes. Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms. tehakse objektil paigalduse käigus. Paane võib lõigata tikksae, plekikääride või käsistantsiga. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada abrasiivset ja kuumust tekitavat lõikeketast, kuna lõikamisel tekkivad sädemed kahjustavad paani kaitsekihti ja tekitavad lõikeservades korrosiooni!  Paanide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt puhastada harja abil. Pinnale jäänud puru hakkab roostetama ja võib kahjustada paani pinda. Määrdunud paane võib puhastada majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega, lahusteid ja teisi tugevatoimelisi kemikaale kasutada ei tohi. Tekkinud pinnakatte kahjustused ja lõikeservad soovitame katta parandusvärviga, kuid mitte kasutada aerosoolvärve! Loe pikemalt ketaslõikuritega lõikamisega (sh.külmlõikeketastega) seonduvast.

Tööohutus. Töö käigus tuleb jälgida turvavahendite kasutamist. Kasutage alati töökindaid, pehme kummitallaga jalanõusid ja paksemaid riideid. Paanide tõstmisel jälgige, et ise ja teised abilised ei satuks paanide alla. Ärge kunagi püüdke pidurdada libisema hakkavat paani paljaste kätega!


Heliisolatsioonitihend.
Heliisolatsioonitihendit soovitame kasutada eluhoonetel tuulistes piirkondades. Valtskatuse paanid on kinnitatud paani servadest, paani keskmine osa võib tuulekoormuse korral tekitada mõningast müra. Selle leevendamiseks paigaldatakse iga paani alla roovile heliisolatsioonitihend. Tihend paigaldatakse alates teisest roovist kuni eelviimaseni harjas.

Joonis. Heliisolatsioonitihend tõstab paani keskelt kergesse pingesse, mis leevendab tuulest tekkivat võimalikku müra. Silmaga tihendi tekitatud lisapaine läbi paanide ei paista.

.
Paigaldus

Nõuded valtsplekk-katusel kasutatavatele materjalidele, sõlmlahendustele ja töövõtetele on kirjeldatud standardis “EVS920 Osa2. Metallkatused“. Soovitame valtsplekk-katuse paigaldusel kasutada kogemustega plekksepa abi.

valts-rr29

.
Puhastamine ja hooldamine

Plaatide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt eemaldada harja abil. Määrdunud plaate võib puhastada koduses majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega (lahusteid ega muid tugevatoimelisi kemikaale mitte kasutada).
Katusele langenud lehed ja muu praht tuleb koristada kevadel ja sügisel. Lume koristamisel katuselt vältida pinnakatte vigastamist. Pinnakatte vigastamisel kasutada parandusvärve.

Tehase transpordi korral tuleb veenduda  toodete terviklikkuses, võimalike puuduste ja vigastuste korral tuleb KOHESELT võtta ühendust AS Toode müügiesindusega.


Loe lisaks:
Terastoodete hooldusjuhend
Garantiitingimused
Toimivusdeklaratsioonid

Kasutusala: katuseelement hoonete välispiirete katmiseks, sobib uus- ja renoveeritavale ehitisele.
Toode on CE-märgistatud.
AS Toode omab kvaliteedijuhtimise süsteemi ISO9001 sertifikaati.
Juhend on koostatud kooskõlas standardiga EVS 902-2 Katuseehitusreeglid. Osa 2 – metallkatused