Valtskatus

Tooteinfo

Kasulik laius: 540 mm
Profiili kõrgus: 25 mm
Maks. pikkus: 7000 mm
Min. pikkus: 500 mm
Katuse min. kalle 5° (1:12) Vt.graafiliselt
Kasutusala: Stabiilsed plekitahvlid katuste, sise- ja välisseinte ja lagede katmiseks.

Üldist

Valtsprofiili aluslaudis teha kuivast saematerjalist ristlõikega 22×100 või 25×100 mm. Lauad paigaldada 20-100 mm vahedega, kitsama vahega lamedal katusel. Lauad kinnitada sarikate külge tsingitud naeltega – 2 naela igal kinnituskohal. Tihelaudis teha räästal, harjal, neelul, korstnate ja katuseluukide ümber, samuti turvaelementide ja jätkukohtade alla. Aluslaudise alla sarikatele on soovitav paigaldada aluskate. Valtsprofiilid kinnitada aluslaudise külge kinnitusklambrite või kinnitusribade abil.
Kinnitusklamber [Pikkus: (35 x 25 x 10 x 7 mm) x  laius: 35 mm] kinnitatakse roovituse külge kuumtsingitud kruvidega, mille mõõtmed on: 4,2 x 25 mm.
Nende arv ruutmeetrile määrata vastavalt tuulekoormusele, arvestades hoone asukohta, kõrgust ja katuse piirkonda. Kinnituselementide minimaalne kogus on katuse keskel 4 tk/m ja servadel ja räästal 5 tk/m2 kohta. Väga lamedate katuste valtsliited ja jätkukohad tuleb tihendada mastiksiga. Profiilide kokkuvaltsimine katusel toimub rullikute abil.

Paigaldus

Täpsemad juhised on AS Toode poolt  võimalik saada müügiesindajalt. Nõuded valtsplekk-katusel kasutatavatele materjalidele ja töövõtetele on kirjeldatud standardis “EVS920 Osa2. Metallkatused”. Soovitame valtsplekk-katuse paigaldusel kasutada kogemustega plekksepa abi. Materjalide töötlemisel mitte kasutada abrasiivlõikeriista ning tekkinud terasepuru eemaldada hoolikalt harja abil.

valts-rr29

.
Puhastamine ja hooldamine

Plaatide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt eemaldada harja abil. Määrdunud plaate võib puhastada koduses majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega (lahusteid ega muid tugevatoimelisi kemikaale mitte kasutada). Loe hooldusest ka üldistest nõuannetest.
Katusele langenud lehed ja muu praht tuleb koristada kevadel ja sügisel. Lume koristamisel katuselt vältida pinnakatte vigastamist. Pinnakatte vigastamisel kasutada parandusvärve.

Tehase transpordi korral tuleb veenduda  toodete terviklikkuses, võimalike puuduste ja vigastuste korral tuleb KOHESELT võtta ühendust AS Toode müügiesindusega. Vastuvõtja allkiri saatelehel on siduv, hilisemat pretensiooni ei pruugita lahendada. Igal kliendil on õigus küsida AS Toode garantiitingimusi paberkandjal. Defektset toodet ei tohi kasutada!Loe lisaks:


Garantiitingimused
Toimivusdeklaratsioonid