Sertifikaadid

 EÜ vastavusdeklaratsioon CE-märgi kasutamise kohta
  • mehaaniline tugevus ja stabiilsus
  • tuleohutus
  • hügieenilisus, tervise- ja keskkonnaohutus
  • kasutusohutus
  • kaitse müra eest
  • energia sääst ja soojuse säilitamine
  • muud tootega seotus asjaolud
Kehtib profiilide TP20,TP15,TP45, kiviprofiil, kiviprofiil Extra, Klassik ja valtskatus kohta
Vaata sertifikaati suuremalt
.
Tervisekaitseinspektsiooni sertifikaat
Tervisekaitseameti sertifikaat
  • pinnakatete sobivus katusekattematerjalides ja sertifikaat toodete kasutamiseks toiduainetööstuses ja toidukäitlemisettevõtetes.
    Vaata sertifikaati suuremalt

.
AS Toode ISO 9001 kvaliteedisüsteemi sertifikaat
 
.
Pinnakatete garantiitingimused

Vaata pinnakatete garantiitingimusi siit

.
Muinsuskaitselistel objektidel töötamise tegevusluba

Vt. siit

.
SSAB (Swedish Steel AB)  ametliku edasimüüja sertifikaat