Tellija meelespea

Oleme siia lehele kogunud mõned korduma kippuvad küsimused. Nendest soovitustest kinnipidamine aitab meil Teile pakkuda parimat võimalikku teenust parimate materjalidega. Ettepanekud ja küsimused on oodatud e-posti aadressil toode[at]toode.ee või AS Toode üldtelefonil 6599400.

Hinnapakkumised, tellimused ja arveldused

Hinnapakkumine ei kohusta klienti edasisteks tegevusteks, küll aga on meeldiv alati saada kõikvõimalikku tagasisidet, mis aitab pakkumisest jõuda tellimuseni.

Hinnapakkumine on sobiv dokument tasumiseks, sellel sisalduvad kõik vajalikud rekvisiidid – pangakontode numbrid, viitenumber, pakkumise number. Juriidilistele isikutele väljastame peale kauba väljastamist ka arve elektroonilisel või paberkandjal.

Hinnapakkumisel olev pakkumise kehtivus on automaatselt 1 kuu vältimaks võimalikke tooraine hinnakõikumistest tekkivaid muudatusi või tootevaliku muudatusi. Tähtaja möödumine ei tähenda, et pakkumine muutuks kehtetuks, tasub suhelda pakkumise koostanud müügiesindajaga, kelle kontaktid on leitavad dokumentidel paremal äärel üleval inforibal.

Tellimuse vormistamisel palume hoolikalt kontrollida toodete vastavust tellitule, kogust, värvitoone, hindu. Parima tulemuse annab keerukamate projektide korral kohtumine AS Toode müügiesinduses. Nõusolek allkirja või elektroonilise kinnituse korral on siduv.

Tootmise käivitab pakkumise või tellimuse aktsepteerimine kirjalikult või suuliselt. Ettemaksu korral käivitub tootmine automaatselt, hoolimata pakkumise kehtivuse aegumisest. Võimalikest muudatustest tuleb informeerida enne tootmisprotsessi käivitumist.

Kauba valmimise tähtaeg on maksimaalne tootmiseks kuluv aeg, mis ei takista kaupade valmimist tehases enne tähtaega. See on oluline muudatuste seisukohalt. Tähtaega loetakse alates ettemaksu laekumisest AS Toode kontole tööpäevades.

Ettemaks võib jääda vahemikku 20-100% kauba maksumusest. Enne kauba tarnet peab olema tasutud 100% tellimuse maksumusest. Kliendil on õigus enne teise osa tasumist veenduda kauba vastavuses tellimusele.

AS Toode peab soovi korral esitama arve paberkandjal. Toodete garantii jõustub nii pakkumise, tellimuse kinnituse või arve  numbri olemasolul ja esitamisel elektroonilisel või paberkujul.

AS Toode müügikontorites saab arveldada ülekandega, sularahas, Sauel toimib ka kaardimakse. Objektil autojuhiga arveldamist ei teostata.

Toodete omadused

Katuseprofiilid lõigatakse  mõõtu pikkuses, kaldlõiked ja pikilõiked teostatakse paigalduse käigus objektil. Mahuarvestuse aluseks on profiili kasulik laius, jäätmeid tagasi ei osteta.

Vihmaveerenne AS Toode lattu ei tooda, kuna neid toodetakse samuti täpses pikkuses, mis tagab väiksema hulga liitekohti.

Tootmisjääke mõõtu ei lõigata.Tootmisjääke palume tulla ise AS Toode Saue lattu sorteerima ja valima. AS Toode ei saa otsustada jääkide sobivust kliendile, neil võib esineda erineva astmega kahjustusi.

Kaupade tagastamine

Kaupu saab tagastada müüjapoolse valearvestuse või ebakorrektsete kogustega tarne korral. Valearvestus tuleb tõestada algandmete ja müügitellimuse (pakkumise või arve) võrdlusel.

Tagastada ei saa mõõdu järgi toodetud kaupu. Nendeks on peamiselt katused, rennid-torud, käsiplekitööd jms. tooted, mille valmistamise aluseks on kliendipoolsed mõõdud ja joonised ja mida ei saa kasutada teise hoone või objekti tarbeks.

Laokaupade tagastamisel, mis ei ole põhjustatud müüjapoolsest valearvestusest, maksame tagasi  ¾ müüghinnast.

Igasugune tagastatav kaup peab olema kahjustusteta.

Pretensioonide esitamine

Arvestame pretensioone tarnitud toodete koguse ja kvaliteedi osas kuni 14 päeva jooksul peale tarnet.

Avastatud praagi või kahjustuste korral ei tohi toodet kasutada ja tuleb võtta ühendust kauba müünud esindusega. Juba paigaldatud toodet AS Toode tagasi ei osta ja ümber ei vaheta.

Kauba väljastamine ja ladustamine

Kaupa väljastatakse Sauel vaid saatelehe alusel, mille saab AS Toode müügiesindusest ja laost. Saue ladu on avatud kauba väljastamiseks tööpäeviti 8.00 – 16.30.

Kauba väljastamine toimub kokkulepitud tasumistingimuse täitmisel.

AS Toode ladustab tooteid tasuta 1 nädal.

Ülemäärasest ladustusajast tekkinud toodete kahjustused (roostekahjustused jms. liiga pikast ladustamisest tingitud kahjustused) ei kuulu hüvitamisele. Ladustamiseeskirjade järgi ei soovitata tsingitud tooteid ladustada kinnises pakendis üle 1 nädala, värvkattega tooteid üle 2 nädala.

Kaupade laadimine kliendi transpordivahendile

Katuste laadimine toimub AINULT pealt laetavatele sõiduvahenditele.

Tehase transport

AS Toode transport kindlustatakse tööpäeva täpsusega. Sõltuvalt tellimuste arvust, kauba iseloomust ja mahalaadimiskohtade hulgast ja asukohast  laeme autole mitme kliendi kaubad ja mahalaadimise kellaaega tagada ei saa. Seetõttu pakume välja kuupäevalise täpsusega tarne 1 tunnise etteteatamisajaga autojuhi poolt.

Mahalaadimisel ei vaja autojuht kliendipoolset füüsilist abi, küll aga on hea ettevalmistada toodete ladustamiseks juurdepääs ja sile aluspind.

Erisoov tõstete osas katusele tuleb esitada tellimuse vormistamisel, kohapeal võib autojuht selle teenuse osutamisest ajapuudusel keelduda.

Võimalusel palume informeerida teeremontidest ja muudest ligipääsu raskendavatest asjaoludest.

Garantiid

AS Toode pinnakatete garantiitingimused: https://www.toode.ee/juhendid/garantiitingimused/

AS Toode peab esitama kliendi soovil kõigile tarnitud toodetele asjakohased vastavussertifikaadid ja tooteinfo. Soovitame neid küsida juba pakkumise faasis. Meie tooted vastavad kõigile Eestis kehtivatele nõuetele ja standarditele, veendu, et sama kehtib ka konkureerivatel pakkujatel.

Loodusjõududest tingitud kahjude vältimiseks ja ennetamiseks soovitame jälgida elementaarseid hooldusjuhendeid ja soovitusi: https://www.toode.ee/juhendid/hooldusjuhendid/

Toodete ladustamisel tuleb järgida tootjapoolseid juhendeid. Paanid laaditakse transpordivahendilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt 1 meetri tagant asetatud põiktugedest. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Pakend (teibid, kiled, paber) tuleb eraldada otsekokkupuutest metalliga eelpooltoodud perioodide jooksul.

AS Toode tegevus on allutatud ISO9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi jälgimise alla, mis vaatleb kõiki firmas toimuvaid protsesse läbi kliendi rahulolu vaatenurga ja tagab kogu tootmis- ja teenindusprotsessi jälgitavuse. AS Toode profiilplekid kannavad CE-märgistust. AS Toode jälgib tootmisprotsessis kõiki materjalidele kehtestatud nõudeid ja standardeid. AS Toode on loodud aastal 1991 ja omab pikaajalist kogemust metallkatuste tootmisel, turustamisel ja paigaldamisel.