Kandiline vihmaveesüsteem

Juhend on uuendamisel, vabandame!

 

Toodete transport, laadimine ja ladustamine

Vihmaveesüsteemi detaile tarnitakse sõltuvalt rennide pikkusest sirgel alusel. Soovitav on renne tellida pikkuses, mis tagab vigastusteta tarne ja mugava paigalduse. Pinnakatte vigastuste vältimiseks ei tohi tooteid lohistada, vaid on soovitav tõsta ükshaaval. Pinnakatte vigastamisel kasutage parandusvärve. Tehase pakend tagab toodete säilimise transpordi ajal. Tsingitud vihmaveesüsteeme ei tohi ladustada pikaajaliselt. Paigaldamisel ei tohi kasutada abrassiivseid lõikeriistu (ketaslõikurit vms.)!
 
Tehase transpordi korral tuleb veenduda  toodete terviklikkuses, võimalike puuduste ja vigastuste korral tuleb KOHESELT võtta ühendust AS Toode müügiesindusega. Vastuvõtja allkiri saatelehel on siduv, hilisemat pretensiooni ei pruugita lahendada. Defektset toodet ei tohi kasutada!
 

Mõõtmine

AS Toode pakub võimalust tellida räästarennid soovitud pikkuses, et vältida kadusid ja asjatuid jätkamisi. Üle 8000mm renne toodetakse vaid kliendi transpordi korral.  Torud on standartsetes pikkustes.  Vihmaveesüsteemide tellimiseks on vaja teada järgmisi mõõte ja infot:

  • räästapikkused
  • räästa kõrgus maapinnast
  • räästakasti laius ehk renni kaugus seinast
  • räästakasti kuju õige rennikinnituse jaoks (vertikaalne, kaldu vm olukord)

Tellimisel on abiks maja joonised või digifotod.
 

PAIGALDUS

Rennikonksude paigaldus

Renni kinnituskonksude soovitav paigaldussamm on 800mm. Konksud ja sellest johtuvalt ka renn on soovitav paigaldada kaldega ca 2-5mm meetri kohta. Selleks on hea kasutada nööri. Samas on oluline jälgida ka hoone välisilmet, liiga suure kaldega renn on visuaalselt inetu. Lahenduseks on lisada üks allajooks sellele rennile. Rennikonksu valik sõltub räästakasti ehitusest ja kujust.
Rennide paigaldamisel on soovitav jälgida, et katusekatte mõtteline pikendus ei ristuks renniga, vaid jääks renni välisservast ca 20mm allapoole. See on vajalik katusele kogunenud lume langemisel, et renn ei takistaks lume liikumist. Vt.joonist.
Rennikandurid peavad olema paigaldatud sarikasse, mitte vaid laudisesse. Kui sarikavahe ei lase kinni pidada soovitavast sammust 80cm, tuleb kahe sarika vahele asetada lisakandur. Kandurite vahe ei tohi olla suurem kui  80cm.


Soovitav skeem renni paigalduseks
 
Abi 120 on kasutatav enne katusekatte paigaldamist roovlaudade peale. Abides on tellitava kõrgusega avad, mis lihtsustavad hiljem rennidele kalde andmist. Abi ja väliskinnitus ühendatakse omavahel polt-mutter liitega.

 
Joonis1. Vertikaalne räästakast ? kasutada saab nii renni välis- kui sisekinnitust
Joonis2. Räästakast nurga all ? kasutatakse sisekinnitust
Joonis3. Kinnitus sarikaotsa nurga all ? nõuab renni väliskinnitusele objektil kalde andmist väänamise teel
Joonis 4. 45-kraadine räästakast ? abi 45 + renni väliskinnitus
Joonis 5 ja 6. Abi 120 ja abi 45 kasutamine renni väliskinnitusega
 
 
 

Abi120,abi90,abi45

Rennid tõstetakse väliskinnitustesse peale konksude paigaldamist. Renni sisekinnituse korral tuleb konksud paigaldada maapinnal ja tõsta üles ning kinnitada koos renniga. Soovitav on renn paigaldada koheselt võimalikult õigesse kohta, hilisem nihutamine konksude sees võib kahjustada rennide pinnakatet.

Rennide jätkamine

Ühendused asetetakse ca 50mm ülekattega. Sujuva ülekatte tagamiseks tuleb renni välimine topeltserv ühel rennil ära lõigata. Ühendustkoht muudetakse hermeetiliseks välitööde silikooniga ja fikseeritakse neediga. Soovitav on jätkukohta arvestada renni väliskinnitus varjamaks ülekattekohta. Sisekinnituste korral seda teha ei saa. Sama põhimõtte järgi ühendatakse ka rennide nurgadetailid.
 
 
Rennide jätkamine
 

Renni otsad

Rennide otsad suletakse otsadetailidega. Otsadetailid on parema- ja vasakukäelised. Tihenduseks kasutatakse silikooni ja fikseeritakse neediga. Otsaelement paigaldatakse siis, kui rennid on juba kohale asetatud.
 

Algustüki (allatuleku) paigaldamine

Algustükk on detail, mis ühendab soovitud kohas renni ja allajooksutorud. Algustükk paigaldatakse peale rennide paigaldust soovitud kohale nelja neediga. Seejärel tehakse sisselõige renni, sisselõike servad painutatakse alla. Eriti veerohketes sõlmedes on soovitav kasutada algustükkide asemel suurema veevastuvõtmisvõimega lehtreid.
 
                                 

Kandiline ja ümar lehter

Põlvede ja torude paigaldus

Põlvede komplekt koosneb kandilisel süsteemil kahest eri pikkusega põlvest. Ümaral süsteemil on komplektis lisaks ka alumine süliti.  Põlvede paigaldus algab lühikese põlve kinnitamisest algustüki külge. Jälgida kitsamate toruotste jäämist alati alumistesse otstesse. Kontrolliks: torude õmblus peab alati jääma seina poole. Pikema põlve pikem osa on mõeldud kuni 700mm laiusega räästakastile, väiksema korral lõigatakse suur põlv mõõtu paigalduse käigus. Kandilise süsteemi korral on sülitiks 2500mm toru, millel alumine põlv on  juba küljes. Ümaral süsteemil on sülitiks eraldi väike põlv. Torude ja põlvede omavaheline jätkamine käib neetide abil.  Jälgida torude kitsama otsa sattumist alati alumisse otsa!

Torude kinnitamine

Torukinnitused paigaldatakse igasse jätkukohta ca 2000mm tagant.  Torukinnitus koosneb seinale kinnitatavast kronsteinist ja torudega samas toonis vitsast. Kronstein kinnitatakse 8mm läbimõõduga kinnitustarvikuga (seda komplektis ei sisaldu!) seinale, seejärel asetakse paika toru, mis fikseeritakse vitsaga. Näpitsate abil painutatakse kinnitussüsteem pingesse. Vitsad peaks varjama torude jätkukohad! Torude õmblus peab jääma seina poole.
 

Torukinnitus tagantvaates kandilisel vihmaveesüsteemil. Ümaral kasutatakse sama lahendust
 

Soovitused hoolduseks ja kasutamiseks

Sõltuvalt puude hulgast Teie maja umber, tuleb renne puhastada sinnakogunenud sodist ja risust. Nurgad, liitekohad jms sõlmed oleks soovitav ülekontrollida sagedusega kord aastas. Määrdunud kohti võib pesta pehme lapi ja veega. Avastatud värvidefektid parandatakse parandusvärvidega, mille saate muretseda vihmaveesüsteemide müüjalt.
 
Toimiva lahenduse saavutamiseks pöörduge AS TOODE müügiesindustesse üle Eesti. Eduka tulemuse eelduseks on korrektsed lähteandmed.