Katuse sügisene ülevaatus

Paljukõneldud kliimamuutused saavad lähikümnenditel mõjutama tõenäoliselt ka Eestis kehtivaid nõudeid, mis puudutavad katuste ilmastikukindlust, nende ehitust ja hooldust. Heaperemehelikku järelevalvet vajavad kodude katused siiski regulaarselt alati. Eriti ajaperioodil, kui suvest saab tormine sügis, sügisest talv.

Mida peaks sisaldama teraskatuse ja sellega seotud toodete sügisene ülevaatus?

Olulisim on veenduda katusekatte kinnitusvahendite seisukorras. Kindlasti ei vaja sellest vaatenurgast ülevaatust äsjapaigaldatud või kuni viis aastat tagasi paigaldatud katused. Pikkadest paanidest metallist katusekate läbib ööpäeva jooksul temperatuuride vahetudes soojuspaisumisest tekkiva materjali pikenemise ja lühenemise tsükleid. Neid sadu ja tuhandeid kordi hiljem võivad läbivate kruviaukudega katusekatted (trapets- ja kiviprofiilid) tõsta kruve mõne millimeetri jagu ülespoole. Sellisel juhul ei ole midagi lihtsamat, kui sellised end ise üleskruvinud kruvid tagasi roovitusse keerata. Kruvide vahetuse peale ei ole vaja mõelda ilmselt aastakümneid, kui siiski. Kruvide väljatõmbekindlus siiski ajas väheneb, mitte ei suurene. Eriti oluline on räästapoolse kinnituse toimimine, kus tuulte “rebimine” on suurim. Kindlasti tuleb vahetada kruvid, millel on märgata korrosiooni jälgi. Kruvide korrosioonikindlus peab olema sama või parem kui katuskattel ning seda tuleb teadvustada juba katuse paigaldust planeerides.

Ülevaatuse käigus tuleb kontrollida ka lisaplekkide kinnitusvahendite seisukorda.

Kontrollida tuleb neid sõlmi, kuhu sõltuvalt katuse kujust ja geomeetriast on suurem oht näiteks puulehtede või okste, talvel lume kogunemiseks. Jutt käib neeludest, korstnatagustest, katuseakende jt. läbiviikude ümbrusest, parapettide liitumisest katusega, seinte ja katuste liitumisest jne. Eriti oluline on nendes nõudlikes sõlmedes veenduda, et sademed saaksid vabalt voolata soovitud suunas ning ei tekiks soovimatuid “järvekesi”. Kuigi paigalduse käigus on sellised nüansid kindlasti loogiliselt läbimõeldud ja lahendatud, võib mõni puuoks või näiteks lindude poolt neeludesse tassitud söögipoolis suunata madala kalde korral sadeveed sinna, kuhu neil asja ei ole. Katusele ulatuvad puuoksad tuleks trimmida.

Tihendite kasutamise korral kontrollige nende terviklikkust. Kuigi teraskatused ehitatakse üldiselt tihenditeta, on siiski sõlmi, kus neid tuleb kasutada. Kummist ja poroloonist tihendid on lindudele vägagi meelepärane materjal, kui asi puudutab modernse pesa ehitamist.

Kindlasti tuleb üle kontrollida vihmaveesüsteemide toimimine. Just see tootegrupp kipub hoonetel olema esimene, mis keskmisest sagedamini remonti või lausa vahetust võib vajada. Vihmaveesüsteemide pikaajalise toimimise võti on peidus selle korrektses paigalduses. Tellige vihmaveesüsteemide paigaldus võimalusel alati selle töö teadmiste ja praktiliste oskustega kursis olevalt meistrilt. Rennide ja torude asetust, nende läbimõõtude piisavat suurust jpt. kriteeriume järgides tagatakse võimalikult toimiv tulemus ka tugevamate sajuhoogude korral. On hea, kui ka drenaaž on rajatud läbimõelduna koos maja külge kinnitatud vihmaveesüsteemiga. Uusehituses on selle korraldamine lihtne, renoveerivatel samuti teostatav. Sügisese ülevaatuse käigus tuleb veenduda rennide omavaheliste liidete veepidavuses. Rennid ja torud on soovitav lagedal alal kord aastas puhastada, puude all elavad majaomanikud saavad seda tööd teha ilmselt mitu korda aastas. Rennide toimimise tagab ka regulaarne talvine lumekoristus. Aegamööda või laviinina katuselt sööstev lumi on rennide talvine peamine vaenlane.

Katuse ülevaatuse oluline osa on turvatoodete ja nende kinnituse ülevaatus. Nii nagu nende paigaldust, on soovitav regulaarselt kutsuda ülevaatust teostama pädev meister. Kuigi Eestis puudub tänapäeval sellekohane nõue, on vanades Euroopa maades meistri kontrollakt meilegi korstnapühkimisest tuttava majapäeviku loogiline osa. Loodetavasti jõuame ka Eestis lähiaastatel vastava normatiivini, sest turvatoodetel liikumine peab olema ohutu. Kinnituslahenduste ja vahendite seisukorra hindamine ei pruugi olla piisav, kui tugineda vaid visuaalsele vaatlusele.

Korstnamütside ja sademekatuste seisukorra hindamisel tuleb reageerida, kui need tooted näitavad esimesi korrodeerumise märke. Korstende korral, mida kasutatakse aastaringsel kütmisel, soovitame kasutada roostevabu tooteid.

Igasugusele metallide korrosioonile tuleb pöörata tähelepanu kohe selle ilmnemisel, et tekkepõhjus likvideerida. Paigalduse käigus tekkinud toodete kriimustuste ulatust paluge hinnata pädeval katusemeistril – iga pinnakahjustus ei ole veel oht toodete eluea lühenemisel või garantii katkemisel. Kindlasti ei tohi teraskatuste paigaldamisel kasutada ketaslõikurit või teisi lõikepinda kuumutavat lõikevahendit.

Katuste turvalise hoolduse tagab turvavarustuse kasutamine. Katustel alates kaldest 11 kraadi ja ülespoole on kohustuslik kohtkindlate redelite kasutamine. Horisontaalselt aitavad katusel liikuda käiguteed või platvormid. Nendele on võimalik lisada ka turvasiinid, mille külge on hooldust teostavalt inimesel end võimalik turvaliselt rakmetega kinnitada.


Loe lisaks:

Garantiitingimused
Paigaldusjuhendid
Hooldusjuhendid
Turvatarvikute paigaldusest
Miks katused lendavad?