Katuseaken ilma välise soojustusplokita on raha raiskamine

Katuseakende soojapidavuse puhul ei ole kasu ka kõige kallimast klaaspaketist ja raamist, kui aknal puudub väline soojustusplokk, kusjuures olgu kohe ära öeldud, et hinnaerinevus ilma soojustusplokita katuseaknaga on vaid 30 eurot. Katuseakna soetamine on pikaajalisem protsess ja tasuvusaega ei saa mitte ainult ühe aasta peale kalkuleerida.

Praegu on Eestis ainult Roto kõikidel katuseakendel tehase poolt paigaldatuna väline soojustusplokk juba standardvarustuses, mis tagab akendele maksimaalse soojapidavuse ka külmades oludes, kusjuures RotoQ akna puitprofiili garantii on 15 aastat.

Katuseakende ajalugu ei ole pikk, mistõttu on nende praegune areng eriti tormiline. Tootjad üllatavad tarbijat üha uute innovaatiliste lahenduste ja materjalidega, mis mõjutavad nii toote välimust kui ka selle olulisemaid omadusi. Üheks tähtsamaks katuseakende parameetriks meie kliimavöötmes tuleb pidada soojapidavust. Mida katuseakende soojapidavuse juures tegelikult silmas pidada, tuleb lähemalt uurida, mida peidab endas soojusjuhtivustegur U-arv. Katuseakende juures oluline U-väärtus määrab soojusvoolu läbi katuseakna, kui elemendi mõlemal küljel on erinev temperatuur.

U-arv koosneb kahest komponendist – Ug ja Uw, millest Ug näitab ainult klaasi soojusjuhtivusväärtust ja Uw kogu katuseakna soojusjuhtivusväärtust.
Probleemivaba katuseakna valikul ei ole palju vaja teada: tuleb jälgida akna klaaspaketi (Ug) ning kogu akna (Uw) väärtuste võimalikult väikest vahet ehk Ug- ja Uw-väärtus oleksid võimalikult ligilähedased arvud.

Turult võime leida 3x klaaspaketiga katuseaknaid, kus klaaspaketi Ug-väärtus on 0,5W/m²K ja koguakna Uw-väärtus 1,1W/m²K. Näiteks tänu Roto katuseakna väga heale konstruktsiooni soojapidavusele saavutab Roto-Q kahekordse klaaspaketiga katuseakna korral Uw-väärtuseks 1,1W/m²K, klaaspaketi väärtuseks sealjuures on Ug = 1,0W/m²K. Mida väiksem on nende kahe väärtuse vahe, seda väiksem on oht sooja ja külma kokku puutumisel kondensaadi tekkeks aknaraami sisepinnale.

Kõige tähtsam on väline soojustusplokk
Aken ei koosne üksnes klaasist, vaid selle konstruktsioonielementideks on aknaprofiilid, raamiprofiilid, lükandraamiprofiilid, tihendid ja sulused. Suurim soojuskadu esineb kogu akna ümbruses: akna- ja lükandraami ning lisaks akna- ja katusekonstruktsiooni kokkupuutekohtades. Seetõttu on akna kõige tähtsamaks soojusparameetri näitajaks Uw-väärtus, mis hõlmab lisaks klaasi Ug-väärtusele ka kogu akna konstruktsiooni soojapidavust. Katuseaken asub enamus konstruktsioonist väljaspool katuse soojustust, mistõttu on oluline, et kogu konstruktsioon on korralikult soojustatud. Enamik aknatootjaid seda arvesse ei võta eesmärgiga hoida akende omahinda võimalikult soodsana.

Ainsa tootjana on Roto kõik oma katuseakende standardlahendused varustanud välise soojustusplokiga, mis kindlustavad nii hea soojapidavuse kui ka mugava paigaldamise. Välise soojustusplokiga aknad elimineerivad ohtlikud külmasillad katuseakna ja katusekonstruktsiooni vahel.

Seega ei taga ka parim klaaspakett, mis on asetatud ebakvaliteetsesse aknakonstruktsiooni, kasutajatele soovitud soojapidavust ja küttesäästu. Sellist olukorda, kus kvaliteetne klaaspakett on ümbritsetud madala kvaliteediga aknakonstruktsiooniga, võib võrrelda akna avamisega väga palava ilmaga, hoides samas kliimaseadet sisselülitatuna.

Klaaspaketi puhul panusta kvaliteeti
Lisaks välisele soojustusplokile mängib katuseakende juures võtmerolli klaaspaketi kvaliteet. Asjatundmatu tarbija lähtub akna valikul enamasti klaasikihtide arvust ja klaaspaketi soojusjuhtivusest (Ug-väärtusest). Soojusjuhtivusteguri Ug-väärtus on standardsete akende puhul vahemikus 1,0 W/(m2·K), energiasäästlike akende puhul kuni 0,5 W/(m2·K).
Energiasäästliku maja kvaliteetne klaaspakett koosneb vähemalt kolmest klaasist, mis on eraldatud väärisgaasi (argoon või krüptoon) sisaldavate kambritega. Kuigi argooni isoleerivad omadused pole nii head kui krüptoonil, on see palju odavam ja seega ka populaarsem. RotoQ katuseakna soojategur Uw=0,91W/m2K (välise soojustusplokiga)

Punkti paneb paigaldus
Katuseakna paigalduse juures tuleb tähelepanu pöörata kvaliteetsele palede küljeosade soojustamisele. Katuseakende paigaldajad puutuvad korduvalt kokku olukorraga, kus mõõdetakse ära sarikate puhas, ilma varuta, vahe ning mille vahele tellitakse täpse mõõduga katuseaken. „See ei ole õige lähenemine katuseakna paigaldamisel. Meie soovitus on jätta minimaalselt 30 mm kummastki küljest/ümber katuseakna konstruktsiooni ruumi soojustuse paigaldamiseks, et vältida külmasillaohtu katuseakna ning katusekonstruktsiooni vahel. Lisaruum on ka oluline katuseakna korrigeerimiseks paigalduse käigus, kui sarikad ei paikne päris sirgelt,“ annab nõu VBH Estonia katuseaknaüksuse tootejuht Tarmo Väli. „Näiteks selle vältimiseks on Roto spetsiaalselt välja töötanud aknale tehase poolt eelpaigaldatud soojustusploki, mis katab kogu lengiosa täielikult väljastpoolt.“ Määrav on ka akna kasutamine, sest selle käigus võib aken oma õhukindlust kaotada. Seetõttu tuleks valida katuseaken, mis võimaldaks hilisemat paigaldusjärgset reguleerimist ja hooldust.

Optimaalseima lahenduse turul pakub RotoQ
Eestis on katuseakende pakkujate seas mitmeid tugevaid tegijaid, mis võib valiku muuta raskeks. Ometi eristub nende seas eeskätt tänu kvaliteedile just Saksa aknatootja Roto. Üheks võimalikuks lahenduseks, mis meie kliimavöötmes tagab nii suvel kui talvel optimaalse temperatuuri ning madalad kütte- ja konditsioneerimiskulud, ongi RotoQ kahekordse klaaspaketiga katuseaken, mille Uw on vaid 1,1 W/(m2·K), kolmekordse klaaspaketi korral argoongaasiga saavutame Uw=0,91W/m2K ning krüptoongaasi korral Uw=0,78W/m2K.

Kolmekordse kattekihiga männipuust RotoQ lükandraam on kaitstud nii päikese kui niiskuse kahjulike mõjude eest, kuid veelgi olulisem – sellele on eelpaigaldatud termoplokk WD kogu raami kõrgusest ja äärtes. Koos raami aurutõkkega tagab see õhukindluse ja lisab märgatavalt soojapidavust. Paigaldusjärgne standardne reguleerimine tagab RotoQ katuseaknale parema õhukindluse ja seega ka hea soojasäästu ka pikema kasutusperioodi vältel.

Kas õnnestub see eraldi välja tuua?
Katuseakna valikult tuleb järgida nelja punkti:
• aknakonstruktsiooni koostekvaliteeti ja välise soojustusploki olemasolu
• võimalikult väikest vahet klaaspaketi ja kogu katuseakna soojusjuhtivusväärtuse vahel
• klaaspaketi kvaliteeti sh ka täitegaasi omadusi
• korrektset paigaldust


Vaata ka teisi ROTO tooteid