Katusemeistrid pidasid Saksamaal kongressi ning valisid parimaid katuseid

12.-17.oktoobrini 2021 kogunesid taas aastase pausi järel maailma katusemeistreid ühendava organisatsiooni IFD (International Federation for the Roofing Trade) liikmesriigid harjumuspärasele aastakongressile. Pandeemia tõttu vahelejäänud ning Pekingis toimuma pidanud kongressi ja noorte katusemeistrite MM-i järel toimus seekordne kokkusaamine Saksamaal, ülikoolilinnas Marburgis. Sümboolselt sobilik, sest linnas asub Pfizer-Biontechi koroonavaktsiini suurim tootmistehas ning Saksamaal kehtestatud ranged koroonareeglid võimaldavad suuremate kogunemiste turvalist korraldamist. Selgelt on pandeemia seadnud reisipiiranguid, mistõttu puudusid füüsiliselt mitmed suurriigid, kuid arvukas oli osavõtt kõrgel tasemel organiseeritud veebiülekannete kaudu.

IFD president, šotlane Graeme Millar rõhutas mitmetes pika kongressi jooksul peetud ettekannetes IFD kui organisatsiooni viimase aasta töökorralduse pigem üha efektiivsemat toimimist. Erialakomiteed on kohtunud virtuaalselt märka sagedamini harjumuspärasest ning katuse- ja fassaadimaterjalide ning ehitamise regulatsioone on uuendatud või nende loomist käima lükatud enam kui pandeemiaeelsel ajastul.

Fookus valdkonna regulatsioonide loomisel ja uuendamisel

Tuleval aastal 70.sünnipäeva tähistav IFD on juhtiv katuse- ja fassaaditoodete nõuete ning ehitusreeglite looja maailmas ning seitsme kümnendi jooksul on jõutud enamike katuseliikide reeglitega minna süvitsi. Kui postsovetlikus ruumis, sh.Eestis, on tulnud alustada üldisest, kõneles IFD kongress seekord väga spetsiifiliste regulatsioonide teemadel. Näiteks lamekatuste ülespööretest piirdetarinditele, suuremõõduliste läbiviikude (luugid, valgusplaadid, kuplid jms.) turvalisus pikema ekspluatatsiooni järel, tulekatsete metoodika harmoniseerimisest fassaadide tulekindluse tagamisel jne jne. Nö. suurte läbiviikude lamekatustesse paigaldamise regulatsioonide parendamiseks loodi töögrupp, mis koondab kokku tootenõuete, projekteerimise, paigaldamise, ekspluatatsiooni kui hooldusega seotud nõuded. Töö algab terminoloogia sünkroniseerimisest, mis muide ka Eesti katuseehituse norme kirjutavatele inimestele meenub ilmselt kui üks keerukamaid nüansse dokumentatsiooni loomisel.

Eraldi vajadusena märgiti mistahes toodete või lahenduste regulaarse kontrolli ja selle dokumenteerimise korraldamist. Kõikidel tootjatel või ehitajatel on vastavad punktid ja nõuded sageli garantiitingimustes või lepingutes küll kirjas, kuid kui palju neid objekti valmides tegelikult järgitakse ning garantiijuhtumi korral rakendada saab?

Loomisel on reeglistik avatud tulega töötamiseks katustel ja fassaadidel just katuseehituslikust vaatenurgast. Üldised tuleohutusnõuded pole piisavad. Liikuva pildiga ettekannetes oli teema aktuaalsus sõnadetagi selge. Seinale kuvati Notre-Dame’i juhtum, aga ka palju maalähedasemaid näiteid.

Noorte kaduma kippuv motivatsioon

Märkimisväärse ja aastatega aina kasvava tähelepanu all on noorte katuseehitajate kahanev pealekasv ja koolitus. Olgem ausad, kaasaja noori ei kõneta “võimalus” töötada külma ja niiske ilmaga kuskil Šoti mägismaal, kui vahetult keskkoolilõpetajana on võimalik teenida infotehnoloogiasektoris sarnaseid summasid, milleni katuseehitaja jõuab peale aastakümneid töötamist ja oskuste omandamist. Seetõttu nõuab aeg ja olud erialaliitudelt kogu maailmas katusemeistri kui elukutse laiemat propageerimist. Kaasaja katuseehitaja ei ole pelgalt tööriistu käeshoidev usin töömesilane, vaid omab laiemaid oskusi ja teadmisi lisaks erialaselt ka muudest valdkonda puudutavates välistest regulatsioonidest, oskab olla juhendajaks ja saab hakkama ise ettevõtjana. Epideemiliselt süvenev tööjõupuudus puudutab valdkonda kogu maailmas, mistõttu tunnustatud katusemeistri leidmine võib osutuda võimatuks või väga pika ooteajaga ettevõtmiseks. Katuseehitajate koolitamisega seotut sisaldasid mitmed peetud ettekanded.

Maailma parimad katused ja fassaadid

Lisaks seminariprogrammile valis IFD parimad katused ja fassaadid kogu maailmast. Vahemikus 2020-2021 valminud katuse- ja fassaaditöödest rändasid karikad seekord Lätti, Austriasse, Ungarisse ja Venemaale.

Konkursi võidutööd:

Järgmisel aastal toimuvad kongress ja noorte katusemeistrite maailmameistrivõistlused 9.-12.novembril Šveitsis. IFD soovib edaspidi valdavalt Euroopas toimuvatele üritustele laiendada haaret ning korraldada maailmameistrivõistlused ka Ameerika Ühendriikides. Eelmise katse kohtuda Hiinas nullis koroonaviirus.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on IFD täisliige aastast 2011. AS Toode on EKFML-i asutajaliige.


Loe lisaks meie tegemistest Katuseliidus