Kui ees seisab katusevahetus…

Katusevahetus on aega ja teadmisi nõudev ettevõtmine, mille teostamine tuleks kindlasti usaldada kogenud spetsialistidele.

Vana katusekatte mahavõtmisel on soovitatav enne uue katte paigaldamist kasutada aluskattekilet, mille ülesanne on soojadest ja niisketest eluruumidest tõusev niiskus, mis pleki aluspinnal kondenseerudes hakkab tagasi tilkuma, kinni püüda ja räästasse juhtida. Vastasel juhul tilgub vesi soojustusse ja mõne aasta pärast võib katusest ämbrite viisi vett „välja pigistada”. Sama tulemuse võib saada ka kile vale paigaldamise korral: aluskattekile peab olema paigaldatud sarikate peale piisava ülekattega.

Alustada tuleb räästast, et ülekatte serv oleks veevoolusuuna suhtes õigetpidi. Tähtis on jälgida, et aluskate oleks sarikate vahel n-ö lontis, et vee voolamiseks tekiks kanal. Kui aluskate vedada sarikate vahele pingule, siis hakkab vesi kogunema aluskatte ja sarika kinnituskohale, tulemuseks on mädanev sarikas ning rikutud puitkonstruktsioon. Aluskattekile kinnitatakse sarikatele sarikasihis jooksvate liistudega, mida nimetatakse distantsliistudeks. Distantsliistu ülesanne on tekitada aluskattekile ja roovituse vahele piisav õhuvahe tuulutuseks ja samuti vältida võimalus, et pleki kinnituskruvi läbib aluskatet.

Harjapealne lahendus

Kahe poole kalded jäetakse ülevalt aluskattega sidumata, jättes umbes 15-25 cm vahet ja lüüakse distantsliistuga kinni. Et harjapleki vahelt tuiskav vihmavesi või lumi kinni pidada, pannakse nüüd üle harja distantsliistude peale üks laius aluskattekilet. Seega jääb tuuldumiseks distantsliistu kõrguse jagu vahet harjaaluskatte ja ülejäänud aluskatte vahel. Vesi voolab ilusti allapoole ja piisav tuulutus on tagatud. Selline lahendus aitab kokku hoida väga kalli lisatarviku – harjatihendi pealt. Harjatihendi jooksev meeter maksab vahemikus 18–25 krooni ja selle kulu saab välja arvutada: kogu maja harjapikkus x 2, mis teeb sellest ühe kallima lisatarviku üldse.

Aluskattekilena tuleks kasutada hingavaid katteid, mis lasevad niiskust altpoolt läbi, aga tagasi enam mitte. Kindlasti ei tohi elukorrusena kasutatava katusealuse peale panna tavalist kilet, selle mõju on vastupidine! Esialgne kokkuhoid on petlik, hilisem soojustuse ja puidu vahetus aga väga kallis. Külmadele pööningutele kõlbab tavaline kile, kuid kindlasti tuleb sel juhul ette näha, kas seda korrust hakatakse äkki kunagi ka elamiseks kasutama. Või näiteks pesu kuivatamiseks, mis on ülimalt niiskusttootev tegevus.

Roovituse samm sõltub valitud profiilist

Pärast distantsliistu paigaldatakse horisontaallaudis ehk roovitus. Vanale katusele võib kokkuhoiuks sobida ka korralikult demonteeritud ja heas seisus vana roovitus, kuid sellesse soovitusse tuleb siiski suhtuda kriitiliselt. Teraskatus nõuab üsna siledat ja rihitud aluspinda, mida vana laudismaterjal ei pruugi tagada.  140ruutmeetrise katuse roovituse kulu on ca 1,7 tm, mis maksab korraliku puidu korral üle 5000 krooni.

Roovituse samm sõltub valitud profiilist, selle mõõtudest ja eripärast. Siledapõhjaline trapetsprofiil ei nõua väga täpset roovisammu, küll aga on kindlad nõudmised kivimustriga profiilidel. Konkreetse info annab asjatundlik tootja kaasa ka juhul, kui te ei oska seda küsida. Üksikud tootjad pakuvad tööde tegemiseks oma brigaadi, seega ei ole kliendil mingit muret mõõtude ega detailidega, ta võib ainult nautida tulemust ja olla kindel, et natuke suurem raha, mis ta paigalduse eest maksis, annab talle kindluse ja garantii, et võimalike pretensioonide puhul on olemas konkreetne vastutaja, kes kahjud korvab ja vead parandab.

Erki Loigom,  Toode AS