Kuidas korstnapühkija katusele pääseb

Tänapäevastele katustele langeb osaks palju rohkem kohustusi ja ülesandeid, kui vaid kaitsmine sademete ja ilmastikumõjude eest. Katusest tuleb välja mitmesuguseid tehnovõrke – suitsukorstnad, ventilaatorid, ventilatsioonikorstnad, antennid, katuseaknad jms. Kõik need loetletud lisatarvikud nõuavad katusekatete tootjatelt ja eriti nende paigaldajatelt suurt kogemust – katusesse tuleb teha ava ja see tuleb ka ilmastikukindlalt sulgeda. Seetõttu tuleks kriitiliselt üle vaadata koos pädeva spetsialistiga, millised avad millisele katusele sobivad, milliseid tuleks vältida.

Kui vajalik hulk funktsionaalsust lisavaid tarvikuid on paigaldatud, tuleb mõelda ka nende hooldamise peale. Enamasti kipuvad Põhjamaades ja meil levinud katused olema viilkatused ja seetõttu on vaja abivahendeid kaldpinnal käimiseks. Siinkohal tulevad appi katuseredelid ja käiguteed. Peatume nendel tsingitud terasest valmistatud toodetel nüüd ka veidi pikemalt.

Katuseredel saab alguse juba seinalt, kuhu kinnitatakse vertikaalne redeliraam vastavalt räästa kõrgusele maapinnast. AS Toode pakub viie erineva pikkusega mooduleid, mida saab ka omavahel jätkata, jätkukohta märkamata. Redel ei pea algama maapinnast, ühiskondlikel hoonetel kasutatakse lausa redeleid, mis algavad selliselt kõrguselt, kuhu soovimatu külaline ei ulatagi. Eramajadel on soovitav siiski redeliga alustada astumiseks mugavalt kõrguselt. Redel kinnitus üle räästa ulatuvate kaartega ja kinnitatakse sõltuvalt katusekattest. Profiilsetel terakatustel kas kruvidega või valtskatuse korral spetsiaalsete klambritega.  Redeli peamine ülesanne on tagada turvaline juurdepääs katusele, korstna või muude katusetarvikute juurde. Kõrgemate räästaste korral on võimalik tellida ka turvavarustust – seljakaared, köied jms.

Selle järgi oleks vajalik ka leida redelile katusel võimalikult sobiv asukoht. Katusele võib paigaldada ka mitu redelit. Katuseredel ei pea ulatuma harjani, kuigi see on soovitav, siis on teda hea kinnitada harjapleki alla. Sellisel redelil on ka visuaalse meeldivuse pool paremini lahendatud – harjani viidud redel tekitab terviku. Redel kinnitub katusele kruvide või valtskatuse puhul asjakohaste klambritega.

Redelit ei ole mõtet panna katustele kaldega alla 15 kraadi. Sellisel juhul on juba mugavam katusel liikuda katusekattel. Kindlasti ärge unustage jalga tõmbamast kummitallaga jalanõusid! Sellise kalde puhul piisab vaid seinaredelist.

Samuti ei ole sellise kalde puhul vajalik kasutada käiguteid. Järsema kalde korral on need siiski omal kohal. Käigutee ülesanne on tekitada korstna (vm hooldustvajava detaili) juurde turvaline horisontaalne pind. Enamjaolt on käiguteed müügil 3-meetriste moodulitena, mida saab vajadusel lõigata ja jätkata. AS Toode pakub just selliseid mooduleid. Siinkohal tuleb kasutada ca 1,0m sammuga spetsiaalseid kinniteid, mida müüakse erinevatele profiilidele kõigis värvitoonides. Kinniti võimaldab käiguteed muuta horisontaalseks kuni katuse kaldeni 60 kraadi. Üle selle on soovitav kasutada katusele pääsemiseks juba katuseluuke või aknaid.

Eespool peatusime korraks ka avade arvus katusel. Igasuguste avade tegemisel tasub olla ettevaatlik ja pigem üritada katuselepääs lahendada väljaspoolt. See väldib võimalikke vihmavee või lumesulamisvee sissetungimisi. Mida madalam kalle, seda kriitilisemalt tuleb luukide ja läbiviikude paigaldamisesse suhtuda. Igasugune sademete räästasse voolamist takistav detail korjab hästi lund ja sodi, mis katusel sulades üritavad kõige lähemat teed pidi leida teed maapinnale. Tihtipeale võib see olla teekond läbi luukide ja läbiviikude pööningu või eluruumide kaudu.

Katuseredelid ja käiguteed on kasutatavad peaaegu kõikide katusekatete korral. Vanadel eterniitkatustel siiski nende rabeduse tõttu mitte. Erinevad on kinnituslahendused, mistõttu soovib tarvikute tarnija teada kliendi katusekatte tüüpi (kivikatus,teraskatus,rullmaterjalid jne), lahendus on olemas peaaegu alati.

Lisaks redelitele ja sildadele aitavad katuseid muuta funktsionaalsemaks näiteks katuseaknad, ventilatsioonikorstnad ventilaatoritega ja ilma, lumetõkked, korstnamütsid, antennide läbiviigud. Soomes reguleerib selliste toodete kasutamist seadus ja seetõttu võime näha väga detailiderohkeid katuseid ka eramajade rajoonides. Eestis on selleni veel pikk maa minna, kuid vähemalt AS Toode on valmis selleks, kui meie praeguse ja tulevased soovivad oma katused muuta terviklikeks lahendusteks.