Mis tegelikult on oluline?

Raud roostetab. Autokerede tsinkimise kvaliteedi olulisust oskab hinnata iga autoomanik. Kui sõidukeid vahetatakse umbes dekaadi järel, võiks kodule ilmastikukindlust pakkuv metallist katusekate pidada vastu isalt pojale. Mida on oluline Eestis populaarseima katusekattematerjali, terase, valimisel jälgida ja tähele panna? Mis on päriselt oluline ja mis müügimull?

Eestis kehtivad katuseehituses kasutatavatele materjalidele normid. Need ei ole küll kohustuslikud, kuid meie kliimast johtuvalt loodud ning heitlikus põhjamaises kliimas siiski järgimist väärivad. Peamiselt puudutavad nõuded katuste tootmiseks kasutatava toorme korrosioonikindlust. Parima tulemuse annab raua katmine tsingiga. Kuna tsink kui metall on üsna kallis ja maailmaturul kõikuva hinnatasemega, proovivad mitmed terasetootjad maailmas asendada seda teiste metallidega. Peamiselt alumiiniumi või magneesiumiga. Kuigi need kaks metalli on suurepärase korrosioonikindlusega, ei ole nad katusemaailmas siiski parimad alternatiivid. Mõlemad metallid annavad eeskujulikke tulemusi juhul, kui toode on valmis painutatud ning seejärel kaetud korrosiooni takistava kihiga. Katuseehituses on oluline toote töödeldavus ning näiteks peale 180-kraadist tihedalt kokkusurutud painutamist näitab parimat kaasapainduvat kaitsekihti mikroskoobis siiski tsink. Selleks, et tagada niiskes ning suurte temperatuurikõikumistega kliimas jätkuv kaitse, on kehtestatud nõuded tsingikihi paksusele. Eestis on selleks 275 g/m² kohta värvkattega plekil ning 350 g/m² kui kasutatakse katmata tsinkplekki. Siinkohal võiks soovitused lõpetada, sest just need numbrid on teraskatuste maailmas A&O, mille alusel saab kindluse valitud toodete kestvuses. Paksem tsingikiht tagab katusele veelgi pikema eluea ja võimaliku parima vastupidavuse korrosioonile. Eriti oluline on korralik tsingikiht plekilehe lõikeservades. Pinnakattega katuseplekile ei taga tema kestvust mitte ainult pinnakate, pigem tsingi sisaldus terasel.

Teine oluline karakteristik, peamiselt küll toodete käsitlemise seisukohalt paigaldamise käigus on pleki paksus. Vormilt keerukamate (näiteks kivimustriga profiilpleki) või siledapõhjaliste katusekatete (valtsplekk, profiilplekk Klassik) korral esteetiliselt viisaka lõpptulemuse ja paigaldusmugavuse seisukohalt on äärmiselt oluline, et plekk ei oleks liialt õhuke. Olgu rõhutatud, et materjali kogupaksus ei ole oluline korrosioonikindluse vaatenurgast, selle tagab eelmises lõigus lahtiräägitud tsingikiht. Samuti ei jõua pikki plekipaane paigaldav töömees ära kiruda olukorda, kus tellija on toonud objektile šokolaadipaberile sarnase jäikusega materjali. Korrektset lõpptulemust on sellisel juhul võimatu oodata. Hea katusepleki paksus algab nimipaksusest 0,50mm, siledapõhjaliste toodete korral annab parima tulemuse 0,60mm paksune materjal. Laineplekkide jaoks sobib ka 0,45mm paksune tooraine, kuid seda on soovitav kasutada vaid lühemate paanide korral. Kivimustriga profiilplekiga lõpeb niivõrd õhukese materjali kasutamine sageli paigalduse käigus väljaveninud paanidega ning see paistab silma halvasti kokkuistuvatest liitekohtadest. Eraldi artiklit vääriks valdkonda reguleerivast ja üleeuroopalisest standardist tekkinud paindlikkus, mis lubab seaduslikult näiteks 0,45mm plekki paberites näidata 0,50mm paksusena. Soovitav on katusepleki müüjalt uurida, kas number pakkumisel tuleb välja ka pleki paksust reaalselt mõõtes?

Kuidas erinevate tootjate pakkumisi võrrelda? Pilt on äärmiselt kirju, uhked tootenimed domineerivad sisu ja oluliste argumentide üle. Mis kasu on garantiist kui ettevõte, kes seda lubab, on tegutsenud vaid mõne aasta? Kõlavad templid reklaamidel hiigelpikkadest garantiidest või oluliselt odavamad hinnad peaksid tekitama alati küsimusi. Soovitan lugeda läbi ettevõtete täpsed garantiitingimused. Need ei ole pikad ning sisaldavad enamasti ka elulisi näiteid. Väga paljudel ahvatlevaid pakkumisi tegevatel vahendajatel ei ole selgesõnalisi garantiitingimusi üldse ette näidata. Kuigi standardid ei ole seaduseks ning nende nõuete järgmine on vabatahtlik, on neid siiski soovitav arvestada. Eesti teraskatuseturul toimetavate tootjate kohta tuleb üldiselt lausuda kiidusõnu – erinevalt lõunanaabritest on suudetud kvaliteedilatti hoida kõrgel. Premium klassi toodete osakaal on mõõdukas kasvus. Hinnaerisus soodsaima ja parima plekkkatuse vahel sama profiili korral on suurusjärgus 1,5..3 eurot ruutmeetri kohta. Paarisaja ruutmeetrise katuse korral on vahe hea ja odava vahel 300…600 eurot. Kui suure osa moodustab see kogu katusevahetusest, mida tavaliselt eelpooltoodud suurusega katuse korral mõõdetakse neljakohaliste numbritega? Mõne protsendi ehk?

Eraldi tuleb rõhutada kinnitusvahendite kvaliteedi olulisust. Mis mõtet on osta 50-aastase garantiiga katuseplekki, kui kruvid kestavad 5 aastat? See ei ole kokkuhoiu koht ning selliseid juhtumeid on väga nukker kuulda. Katuseehituses kehtib reegel – kruvi korrosioonikindlus peab olema sama või parem kui katusekattel.

Peamised probleemid, miks mõne katusevahetuse tulemus muutub painavaks peavaluks, on seotud valdavalt paigaldaja puuduvate kompetentsidega. Valides katusemeistrit, valige neid, kes on katuseid ehitanud aastaid ning suudavad ette näidata varasemad edulood ja õnnestumised. Selle valdkonnas on praktika parim kriteerium ja sõbra soovitus loeb.

Külma pead otsustamisel!


Mis on tegelikult oluline?

– Tsingikihi mass plekil. Värvkattega plekil 275 ja katteta tsinkplekil 350 g/m² kohta. Mõnel tootjal on valikus ka värvkatte all 350 g/m² tsingiga materjalid. Hinnavahe ei ole suur. Alla 275 g/m² tsinki Eestis välitingimustel kasutada ei tohi. Paksem tsingikiht tagab katusele veelgi pikema eluea ja võimaliku parima vastupidavuse korrosioonile. Eriti oluline on korralik tsingikiht plekilehe lõikeservades. Pinnakattega katuseplekile ei taga tema kestvust mitte ainult pinnakate, pigem tsingi sisaldus terasel.
– Pleki paksus ei ole peamine, kuid siiski oluline lõpptulemuse esteetilisuses ja paigaldustööde sujuvuses. Mitmeid profiile (kiviprofiil, siledapõhjalised katusekatted) ei soovita kasutada alla paksuse 0,50mm.
– Süvenege toodete garantiitingimuste sisusse. Mis on müügimull on ja mis päriselt oluline? Garantii 50 aastat? See loosung vajab kindlasti süvenemist.
– Eelistage kogemustega ja lepingut sõlmivat katusemeistrit. Enamik probleeme on põhjustatud eksimustest paigaldusel.
– Kasutage kvaliteetseid kinnitustarvikuid. Nende elueast sõltub katuse eluiga.
– Üle 20% hinnaerisuse korral tasub soodsaima pakkumise tegijalt uurida „kus on konks“?
– Odavamad pinnakatted pleegivad loetud aastatega näotuks, eelistada tasub võimalikult kõrge UV-kindlusega pinnakatteid.
– Füüsikareeglid kehtivad katustel eriti selgelt. Märksõnadeks on niiskus, ventilatsioon ja materjalide käitumine temperatuuride kõikumise korral. Hea katusemeister oskab need teemad ka maakeeles tellijale ära seletada.

Lisalugemist:
Profiilplekkide paigaldusjuhendid
Toodete hooldusjuhendid
Pinnakatete garantiitingimused
Toimivusdeklaratsioonid ja sertifikaadid