Parapettide korrektne katmine on oluline

 

 

 

 

 

 

 

Foto: OÜ Evari Ehitus

Parapetiks nimetatakse fassaadi pikendust katusekattest või muust piirdetarindist kõrgemale. Parapeti minimaalne kõrgus katusekattest peab olema 50mm, ülemine piir ei ole fikseeritud ning sõltub peamiselt hoone arhitektuurilistest nõuetest või kasutatud materjalidest. Valdavalt puudutab parapettidega seonduv temaatika lamekatusega hooneid, kuid mitte alati. Parapeti korrektne katmine ja sidumine fassaadi ning katusekattega on oluline veepidavuse seisukohast, unustada ei tohi ka elementaarseid tuulduvuse põhimõtteid. Projekteerimisfaasis tuleb vältida külmasildade tekke võimalus.

Parapetil peab olema kalle
Parapetile peaks olema antud kalle, mis tagab sajuvee valgumise soovitud suunas. Valdavalt antakse kalle katuse poole, et valguvad veed ei kahjustaks fassaadi. Parapeti soovitav kalle on 1:6 ehk umbes 17cm/m. Parapeti kalle saavutatakse aluskonstruktsiooni ehitusega. Vaid parapetiplekile kalde andmisega võib hilisemas ekspluatatsioonis lumi vajutada plekid mõlki ja kalded kaovad.
Katusematerjalide ülespöörde kõrguse määrab kasutatav katusekattematerjal. Kaldkatustel peaks ülespöörde kõrgus olema 300mm, kuid erinevate liitelahenduste korral võib see number olla ka väiksem. Näiteks seina freesitud prakku plekki paigaldades saab liitekoha isoleerida kindlamini ning silmale visuaalselt häiriv kõrge ülespööre pole vajalik. Kui ülespööre ulatub parapetipleki alla, tuleb läbi mõelda parapetipleki tagune tuulutus. Vajadusel parapetid soojustatakse.

Parapetiplekkide materjalidest, mõõtudest ja liitmise võimalustest
Parapetid kaetakse valdavalt plekiga. Igipõliseid vaidlusi on tekitanud kasutatavate materjalide paksus. Pleki paksuse valiku määravad ära parapeti laius ja omavaheliste ühenduste viis. Valtsimistehnika korral ei saa kasutada paksemat kui 0,70mm terasplekki. Plekkide ülekatteühenduse korral on ülempiir samuti 0,70mm, kuid põkkühenduse (plekid ühendatakse vahetüki abil otsakuti kokku paigaldades) korral ülempiiri sisuliselt pole. Väga laia parapeti korral on soovitav kasutada põkkühendust ning materjale paksusest 1,00mm ülespoole. Alumiiniumi korral 1,50…2,00mm. Parapetipleki pikkus sõltub kasutatavast materjalist, kuid soovitav on terase korral toota neid mitte üle 2500mm pikkustena, arvestades joonpaisumiste mõju liitekoha veepidavusele. Vase korral võiksid detailid olla mitte pikemad kui 2000mm. Ülekattega paigaldatud parapetiplekid võiksid olla kasutusel parapettidel laiusega kuni 250mm. Liitekohad hermetiseeritakse välistingimustes ja metallidega kokkusobiva hermeetikuga. Kinnituslahendused ei tohiks asuda parapetipleki nö tööosal parapeti peal, vaid allapööretel. Kinnitusvahendid peavad olema tihendiga ning korrosioonikindlusega sama või parem kui kasutatud parapetiplekkide materjal.

 

 

 

 

 

Foto: OÜ Evari Ehitus

Aluskarkassist
Aluskarkass on soovituslik ehitada kuivast okaspuupuidust. Terasplekist parapettide korral ei soovita aluspinnaks kasutada OSB-plaati, vaid vee- või niiskuskindlat vineeri. OSB-plaadi kasutamisel tuleb plaadi ja parapetipleki vahele paigaldada bituumenrull- või plastrullmaterjal. Alusplaatide paigaldamisel tuleb arvestada niiskusest tingitud paisumisega. Otsakuti tihedalt asetatud plaadile tekitavad hiljem paisudes „muhud“, mis õhema parapetipleki korral paistavad selgelt välja.

Mõned karakteristikud veel. Parapetipleki välisserva vertikaalne osa peab ulatuma parapeti aluskonstruktsioonist allapoole mitte vähem kui 70mm. Parapetipleki katusepoolne vertikaalosa ei tohi olla madalam kui 50mm, kuid peab samuti katma parapetipleki aluse karkassi. Parapetiplekk ei tohi olla katusekattele lähemal kui 100mm. Kinnitusvahendite soovituslik samm on 300mm. Parapetipleki vertikaalosa peaks olema fassaadist eemal 20mm ning lõppema eenduva veeninaga. Tuulutusavasse tuleb paigaldada nn.tormiplekk, mis takistab kaldvihma sadamise pleki ja fassaadi vahele. Tuulutusava on soovitav altpoolt katta putukavõrguga. Putukavõrgu võrguava suurus peab olema 3-4 mm. Väga väikese võrguava puhul võib võrk tolmuga ummistuda ja takistada õhu vaba liikumist. Liiga suure võrguava puhul kaotab võrk oma otstarbe.

Parapetiplekkide paigaldamisel tuleb arvestada võimalusega neile hiljem kinnitada seinaredeleid või piksekaitselahendusi.

 


 

Loe lisaks:

Tutvu meie käsiplekitöödeoskustega

Mis tegelikult on oluline?

Erinevate metallide kasutamisest katusekatetena