Oluline tehniline info

Lp. koostööpartner ja klient!

AS TOODE poolt tarnitav teraskatuste tooraine pärineb ainult tunnustatud kontsernide  tehastest. AS TOODE kui Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutajaliige järgib kõiki nõutud standardeid oma toodete tootmisel ja tarnimisel.

Terase paksuse osas vastab meie tooraine Euroopa Liidu standardile EVS-EN10143:2006, mis määrab terase nimipaksustele lubatud hälbed. Selgituseks:

Polüester pinnakattega 0,45mm nimipaksusega tooraine on standardi EVS-EN10143:2006 järgi käsitletav ka kui 0,50mm.
PuralBT jt. polüuretaankattega 0,50mm võib standardi järgi käsitleda kuni 0,55mm plekina.

Seetõttu palume klientidel ja koostööpartneritel väga tähelepanelikult süveneda katusetootjate pakutavasse toodangusse ja toorainesse!  Kahjuks kohtab Eesti turul näiteid, kus 0,38mm plekk ümardatakse ülespoole ja pakutakse kui 0,45mm. See on küll standardi lubatud hälvete piirides, kuid ei ole korrektne käitumine kliendi suhtes.

Samuti juhime tähelepanu värvkatte all oleva tsingikihi massile. Välitingimustes peab see olema 275 g/m². Alla 275 g/m² toorainet katusekatteks kasutada ei tohi!

Lisaks terase paksusele palume olla tähelepanelikud järgmiste tehniliste näitajate juures:

1. Pinnakatte paksus (polüesterkattel 27 mikronit, PuralBT katetel 50 mikronit).
2. Tsingikihi mass (tsingitud pinnakatetel 350 g/m², värvkatete all 275 g/m²).
3. Tähelepanelikult jälgida ettevõtete poolt pakutavate garantiide sisu ja tingimusi. Eluiga ei ole garantii ja vastupidi!
4. Terase mark (profileeritav teras, kandva profiili teras, vihmaveesüsteemide teras on erineva voolavuspiiriga materjalid).
5. Keskkonnaklassid, millises keskkonnas toodet kasutatakse.
6. Tootjale omistatud CE-märgistus.

Külma pead otsustamisel!garantii3050

Lisalugemist pinnakatete kohta Eesti terasekatuse turul.
AS Toode pakutavad pinnakatted
Terasemargid ja keskkonnaklassid
Terastoodete hooldusjuhend
AS Toode toodete paigaldusjuhendid
Ülevaade AS Toode tegevusest ja argumentidest


AS TOODE järgib oma töös järgmiste standardite nõudeid:
EVS-EN 10142:2006
EVS-EN 508-1:2008
EVS-EN 920
ISO9001:2015