Terasemargid, keskkonnaklassid

Terasemarkide kasutamine erinevates toodetes:

DX51D :  fassaadikassetid, suuremõõdulised plaadid
DX52D ja RWS:   valtsplekkkatused, lisaplekid, vihmaveesüsteemid
DX53D ja DX54D:   eriti plastsed tooted, kaarestatud tooted
S280GD-S350GD : madalad trapetsprofiilid
S320GD-S350GD: kandvad trapetsprofiilid
S280GD: kiviprofiil, klassik
S280GD-S320GD: sandwichpaneelid

Tootegrupp/ karakteristik Suuremõõdulised plaadid, seinakassetid Kiviprofiilid, katavad trapetsprofiilid, lisaplekid, klassik Kandvad profiilid, kergroovid Valtsplekkkatused, käsiplekitööd Valtsplekkkatused, vihmaveesüsteemid, käsiplekitööd Valtsplekkkatused, käsiplekitööd Valtsplekkkatused, kumerpindade katmine, käsiplekitööd
Tähis EN10136/SSAB DX51D+Z S280GD+Z S320GD+Z DX52D+Z / FAP DX52D+Z / DX52D RWS DX53D+Z / TinSmithPro DX54D+Z / PLX
Voolavuspiir, MPa 270 280 320…350 140…300 130…300 120….240 120…220
Tõmbetugevus,MPa max 500 360 390 270…420 270…420 260…350 260…350
Katkevenivus,% 22 18 17 26 30 36 36

.

Korrosioonikaitse

Korrosioonikaitsena kasutatakse tsinkimist ja terase katmist polümeersete katetega.

tsingikihi mass g/m² pinnakatte paksus, μm
100 7
140 10
200 15
225 16
275 20
350 25

g/m² kohta on ruutmeetri suuruse plaadi mõlema poole pinnakatete ühismass.
Eesti kliimas on välitingimustes minimaalne tsingikihi mass ainult tsingitud toodetel 350 g/m². 
Polümeersete värvkatete all peab alati olema tsingikiht massiga mitte vähem kui  275 g/m².
Pinnakatete valiksoovitused leiad siit

Keskkonnaklassid

Klass Tsingi paksuse kadu aastas; μm/aastas Keskkonnatingimuste kirjeldus
RC1 alla 0,1 Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms
RC2 0,1…0,7 Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.
RC3 0,7…2,1 Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms
RC4 2,1…4,2 Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad
RC5-I 4,2…8,4 Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned.
RC5-M 4,2…8,4 Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond.

Tsingikihi paksuse kulumine eluiga klassis RC3*:
*) RC3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass
 

tsingikihi mass g/m² eluiga; aastat
100 3…10
140 5…14
200 7…21
225 8…22
275 9…28
350 12…36

 

Muud tsingitud terastoote eluiga mõjutavad tegurid:

  • Kliima
  • Korrosioon (mehaaniline või orgaaniline)
  • Soojus- ja UV-kiirgus
  • Mehaanilised mõjurid
  • Hooldamise sagedus ja vahendid

Vaata lisaks:
Pinnakatete valiku juhend
Oluline tehniline info
Pinnakatete garantiitingimused
Paigaldus- ja hooldusjuhendid, sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid