Terasemargid, keskkonnaklassid

Terasemargid

Konstruktsiooniterased:

 • S320GD+Z (paksus 0,60mm-1,20mm)
 • S350GD+Z (0,70mm ja ülespoole)

Vormitavad terased:

 • DX51D+Z
 • DX52D+Z
 • DX53D+Z  (“plekksepaplekk”)
 • S280GD+Z (paksus 0,45mm-0,50mm)

Terasemarkide kasutamine erinevates toodetes:

DX51D :  fassaadikassetid, kiviprofiil
DX52D:   vihmaveesüsteemid
DX53D:   eriti plastsed tooted, kaarestatud tooted
S280GD-S350GD : madalad trapetsprofiilid
S320GD-S350GD: kandvad trapetsprofiilid
S280GD: kiviprofiil, klassik
S280GD-S320GD: sandwichpaneelid, villakassetid

Korrosioonikaitse

Korrosioonikaitsena kasutatakse tsinkimist ja terase katmist polümeersete katetega.

tsingikihi mass g/m2 pinnakatte paksus, mikromeeter
100 7
140 10
200 15
225 16
275 20
350 25

g/m2 kohta on ruutmeetri suuruse plaadi mõlema poole pinnakatete ühismass.
Eesti kliima tingimustes on välitingimustes minimaalne tsingikihi mass ainult tsingitud toodetel 350 g/m². 
Polümeersete värvkatete all peab alati olema tsingikiht massiga mitte vähem kui  275 g/m².
Pinnakatete valiksoovitused leiad siit

Keskkonnaklassid

Klass Tsingi paksuse kadu aastas; mikrom./aasta Keskkonnatingimuste kirjeldus
RC1 alla 0,1 Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms
RC2 0,1…0,7 Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.
RC3 0,7…2,1 Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms
RC4 2,1…4,2 Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad
RC5-I 4,2…8,4 Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned.
RC5-M 4,2…8,4 Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond.

Tsingikihi paksuse kulumine eluiga klassis RC3*:
*) RC3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass
 

tsingikihi mass g/m² eluiga; aastat
100 3…10
140 5…14
200 7…21
225 8…22
275 9…28
350 12…36

Muud tsingitud terastoote eluiga mõjutavad tegurid:

 • Kliima
 • Korrosioon (mehaaniline või orgaaniline)
 • Soojus- ja UV-kiirgus
 • Mehaanilised mõjurid
 • Hooldamise sagedus ja vahendid

 
Tutvu ka AS Toode pinnakatete pinnakatete valiku juhendiga