Piksekaitse

Soovime pakkuda kaitset Teie majale muutlike ilmastikuolude eest!

Välgu toime
Maapinda tabades võib välk põhjustada purustusi ja tulekahjusid ning ohustab elusolendeid. Pikselöögist tabatud puudes aurustub vesi momentaalselt, purustades sageli need suurteks tükkideks. Sähvatusele järgnev lööklaine, mis tekkib välgu kuumusest plahvatuslikult paisuvast õhust ja magnetväljast, põhjustab müristamise. Müristavat heli tekitab ka välgu kanalis moodustuv paukgaas.

Abinõud
Hoiduda tuleks kõrgete puude lähedusest lagedal väljal. Eriti ohtlikud on lehtpuud nende suure veesisalduse tõttu. Koduste elektriseadmete rikkumiseks ei pea pikne tabama maja, piisab, kui välgunool lööb õhuliinidesse, ja tekkinud pingekõikumine kahjustab teie koduelektroonika täielikult. Vara kaitseks äikese eest tuleb paigaldada vastavad kaitsesüsteemid.

Kaitsevahendid ja -lahendused
Äikest ei saa ära hoida, aga saab seda suunata mujale, et tekiks võimalikult vähe kahjustusi. Kasutame SLO piksekaitse vahendeid ja paigaldusel lähtume EVS EN  62305 nõuetest. Kõik majad, hooned, laod ja tehased on erinevad. Selleks, et teha võimalikult täpne hinnapakkumine on vaja objektiga tutvuda. Hind sõltub hoone katusematerjalist,suurusest ja turvaliseseklassist ning pinnasest. Pinnasest sõltub maandustakistus, mis ei tohi ületada 10 Ω.

YUN00048
Pakume järgmisi teenuseid:
– Teostame ka maandustakistuse mõõtmist vastavalt EU nõuetele.
– Vajadusel projekteerime ja nõustame.

– Paigaldame

– Tarnime kõik vajalikud tarvikud

Hinnapakkumise saamiseks saatke meie palun oma maja foto või joonis ja täpsed kontaktandmed. Meie kontaktid leiate siit