Ehitusluba või ehitusteatis?

Kui tegemist on eramaja katusega ja jaam võimsusega kuni 15kW, lubatakse üldjuhul jaam rajada ehitusteatisega. Kui tegemist on abihoone, maajaamaga või puudub ehitisel kasutusluba, peab jaama ehitamiseks esitama ehitusloa taotluse.