Mis on vahet ehitusteatisel ja ehitusloal?

Ehitusteatisel puuduvad riiklikud maksud. Ehitusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv (ehitus- ja kasutusluba eraldi) ning omanikujärelevalve tasu.