Redelite astmeplaadid madala kaldenurgaga katustele

Aastaid on olnud küsimusi katuseredelite ja käiguteede kasutamise vajadusest ja kohustusest. Alates aprillist 2017 on selles osas saabunud selgus. Nimelt nõuavad Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist (loe pikemalt) küttekolleteni ligipääsuks. Tõlgituna maakeelde tähendab see, et iga hoone, mis saab kasutusloa, peab ette näitama katusele statsionaarselt kinnitatud redeli või astmed korstnani pääsemiseks. Reaalses elus on ümartorust redelil madala kalde korral äärmiselt keeruline liikuda. Selle teema lahendavad edukalt redelile kinnitatavad astmelauad, mis muudavad redeli kasutamise mugavaks ja turvaliseks.

Vaata rohkem pilte meie Facebooki seinalt

.


Pikemalt lisa- ja turvatarvikutest: https://www.toode.ee/katuse-lisatarvikutest-kuidas-ja-kuhu-milleks-ja-millal/
Turvatarvikute paigaldussoovitused nimekirjana: https://www.toode.ee/turvatarvikute-paigaldussoovitusi/