Aluskatte kasutamise vajadusest

Korduma kippuv arusaam aluskatte kasutamisest metallist katusekatete all on aja jooksul küll palju paremuse suunas muutunud, kuid siiski tasub sellele taas tähelepanu juhtida. Millal siis kasutada aluskatet ja millal see tõesti ei ole vajalik?

Eesti rahvuslik katuseehituse standard EVS920-2 esitab üsna ühese range nõude kasutada metallkatuste all alati aluskatet. Oleme selle nõudmisega üldiselt nõus, sest 99% juhtudel katavad katuseprofiilid hooneid või rajatisi ning peavad neid kaitsma niiskuse ja lahtise vee eest. Kuigi esmalt meenuvad sadeveed, siis on olemas ka märksa nähtamatum niiskus – kondensaat.

Õhukesest lehtmetallist tooted muudavad kiiresti sõltuvalt väliskeskkonna kõikumistest oma temperatuuri.Seega võib plekist katus olla -30°C…+90°C kraadini. Kiire väliskeskkonna soojenemise korral muutub katusepleki temperatuur viivitusega ja pleki aluspinnale tekib kondensaat. Veel olulisem on õhuniiskuse roll. Tekkiva kondentsvee kogust alahinnatakse. Enim tekib vedelikku augustis ja septembris, kui varahommikutel esinevad öökülmadest tingitud miinuskraadid ja päike soojendab välisõhu väga kiirelt tugevasse plussi ning õhuniiskus on kõrge. Sellisel juhul on plekk-katuste alumine pind mitte niisama niiske, vaid tekib lausa kergemat vihmasadu meenutav olukord – õues on kena selge päikseline hommik, kuid terrassil sajab.

Fotod. Pilt septembrihommikust. Peale öökülma soojenes niiske välisõhk kiirelt ja tekkis tugev tilkumine

Siit tulenebki meie soovitus. Kui ka mõnel päeval aastas pähetilkuv vesi on ebasoovitav, tuleb kasutada aluskatet. Ka kuuridesse ja varjualustesse ladustatakse tihtipeale esemeid ja asju, mis ei kannata niiskust, sellisel juhul tuleks ka nendel hoonetel kindlasti kasutada aluskattekilet. Kindlasti tuleb aluskattekilet kasutada mistahes eluhoonete katustel!

Millist aluskatet kasutada, küsige nõu katusemeistrilt, kes oskab soovitada konkreetset hoonet ja selle otstarvet silmas pidades täpselt õigete omadustega toote. Aluskatteid on väga erinevates hinna- ja kvaliteediklassides. Paigaldusel tuleb järgida tootjapoolseid paigaldusjuhiseid.