Eesti katusemeistrid MM-l

13.-17.novembril 2012 toimuvad Šveitsis 24.IFD (International Federation For The Roofing Trade) maailmameistrivõistlused noortele katusemeistritele.

Etteantud ülesannetes võistlevad kuni 26-aastased meistrid kolmes võistluskategoorias:

– kivikatused
– metallkatused
– lamekatused

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on IFD täisliige aastast 2011.aastast ja saab suurepärase võimaluse saata kõigis kolmes kategoorias võistlema ka Eesti esindused. Parimad Eesti noored katusemeistrid selgitati välja suvel 2012 võistluse Baltroof raames. Baltroofi kokkuvõte on saadaval Internetis www.baltroof.eu

Maailmameistrivõistluse jooksul paigaldatakse etteantud ülesande alusel ja valmis stendile (ülesannete sisuga saab detailselt tutvuda kodulehel www.ifd-roof.eu) eelpoolkirjeldatud katusekatted. Sõltuvalt katusekattest sisaldab ülesanne keerukamate sõlmede lahendamist. Katmist vajavad korstnaümbrus, neelud, katustesse paigaldatakse Veluxi ja Roto katuseaknad, päikeseenergia elemendid jm. läbiviigud.

Võistlust hindab suurte kogemustega rahvuvaheline ˛ürii, kelle valvsa pilgu all saavad hinded nii võistlejate erialased oskused, kui ka üldine suhtumine töösse ja töövahenditesse. ˇüriid on kõigile katuseliikidele eraldi.

Metallkatuste kategoorias esindab Eestis meie hea koostööpartner OÜ KNOOBUS

Samal ajal toimuval IFD kongressil kohtuvad liikmesriikide erialaliitude esindajad. Kongressi raames kohtuvad tehnilised komiteed. Lisaks valitakse uus IFD juhtkond. Kongressist võtab osa ka Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu esindus.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on üle 30 tublit Eesti katusetootjat ja –paigaldajat koondav erialaliit, mis on ellukutsutud pikema perspektiiviga ettevõtete vastustustundliku tegevuse propageerimiseks, Eesti katusemaastikule regulatsioonide loomiseks ja katusemeistrite parema infovahetuse korraldamiseks. Liit valib kord aastas Eesti parimat katust, osaleb maailmaorganisatsiooni töös, töötab välja rahvuslikku katusetööde standardit ja osaleb erialamessidel. Liidu liikmetelt tellitud tööd omavad kindlasti lisagarantiid, et tellija katusel tegutseb asjatundja.

Eesti esinduse saatmist võistlusele toetavad Fakro, AS Toode ja Isover