Ehitusplekksepa kutsestandardist

SAMSUNGEesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu eestvedamisel on alustatud ehitusplekksepa kutsestandardi loomist. Olemas on rahvuslik katuseehituse standard (plekkkatuse osa on kirjeldatud standardis EVS:920-2. Katuseehitusreeglid. Metallkatused) ning loomisel on kutsekoolide baasil tehnilised võimalused eksamite andmiseks. Eksamid muutuvad kohustuslikuks kõigile katuseehitajatele – nii värskelt kutsekoolist tulnutele kui ka aastaid praktiseerinutele. Koostöös Kutsekojaga plaanib Katuseliit sisse viia just praktilise eksamitöö nõude, sest plekksepatöö on peamiselt käeline tegevus. Seni paljudel kutsetel praktilise töö nõuet ei ole, mis on omamoodi absurdne. Kutsepaber taskus pääsevad katusemeistrid hiljem riigihanke objektidele ja teistele hangetele, kus on kehtestatud kutsetunnistuse nõue. Eramajade ehitusel seda loomulikult ei nõuta, kuid teadlik tellija võiks ka oma kodu katusele lasta vaid töömehe, kes suudab oma oskusi tunnistusega kinnitada. Ehitusplekksepa kutsestandardit loob Kutsekoda koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Lasnamäe Mehaanikakooli ja mitme praktiseeriva plekksepa ja katusemeistriga. Standard valmib suveks 2015. Sarnase kutsestandardi loomine on lõpusirgel lamekatuse ehitajatele.

Kutsestandardi ja eksaminõude eesmärk on tagada tegelikele katusemeistritele aus konkurents ja tasu ning tellijatele kindlus, et katusel toimetab asjatundja. Kokkuvõttes võidavad kõik asjaosalised ja turul tekib korrektne regulatsioon. AS Toode on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutajaliige ja osaleb ka kutsestandardi loomises.

Foto. Eesti Aasta Katus 2013 võitja metallkatuste arvestuses, töö teostaja Kindel Katus OÜ