Katuseliit kohtus Venemaa kolleegidega

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatus kohtus 25.04-26.04  Sankt-Peterburis Venemaa Rahvusliku Katuseliidu juhtidega. Venemaa Katuseliit tegutseb juba 2006.aastast. Esindused asuvad Moskvas ja Peterburis, üle riigi asub mitmeid koolituskeskusi. Mõlemapoolselt anti ülevaade riikide ehitusturu probleemidest ja arengutest. Tutvuti valmivate Venemaa katusestandarditega, kutsehariduse korralduse ja õppekavadega. Külastati Peterburi koolituskeskust, mis pakub erinevaid tasulisi koolitusprogramme katusemeistri elukutse omandamiseks. Kui Venemaal on selline tegevus tasuline, siis Eestis käivitatakse esimesed katusetööde õppekavad Katuseliidu eestvedamisel riiklikul tellimusena järgmisest aastast. Lisaks eelnenule viibiti Venemaa suurimas katuste hüdroisolatsioonide tootja TechnoNicol juures asuvas koolituskeskuses ja lepiti kokku võimalikes praktilistes koolitustes Eesti katusekatjatele. Hea oli tõdeda, et hoolimata lühikesest tegevusajast on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit teinud viimase kahe aasta jooksul tööd õiges suunas (kutsehariduse temaatika, valmimas on rahvuslikud katuseehitusstandardid jpt. tegevused) ja saime pakkuda ka omaltpoolt kogemusi erialaliidu tegevuse edendamiseks.

AS TOODE on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutajaliige

Loe pikemalt Venemaal toimunud kohtumisest ja Venemaa Katuseliidu tegemistest
Katuseliidu uudised AS Toode kodulehel