Katuseliit pidas aastakoosolekut

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (edaspidi:Katuseliit) pidas 21.märtsil 2018 järjekordse üldkoosoleku.

Koosoleku avas Katuseliidu eelmine president, tänane aseesimees Enno Rahuoja 2017.hooaja tegevuste ülevaatega. Toimeka aasta sisse jäid mitmed, peamiselt turuosaliste ja liidu liikmete koolitamisega seotud ettevõtmised. Lisaks seminaridele ja messidel osalemisele lükati 2017.aastal juba õige mitmendat hooaega hoog sisse riikliku õppekava raames toimuvatele katuseehituse plekkseppade ja lamekatusekatjate õppetööle. Enno Rahuoja tutvustas Katuseliidu osalemist üleilmse katusemeistrite organisatsiooni IFD töögruppides, kus hetkel lüüakse kaasa peamiselt fassaadide ehitamise regulatsioone loovas töögrupis. Suvel 2018 saab Tallinnas toimuma Katuseliidu algatusel IFD ja Soome Fassaadiliidu ühine töörühmade kokkusaamine. Algatatakse fassaadide ehituse rahvusliku standardi loomine. Uus standard on ootel ka katuse turvatarvikute valdkonnas.

Liidu 2018.aasta tegevuskavasse mahub ka osalemine 13.-17.novembrini Riias toimuvatel IFD noorte katusemeistrite MM-l. Üritusel, kust Eesti on toonud koju alati kõrgeid kohti ja medaleid. Loe siit lisaks eelnevate MM-de ülevaateid.

Lisaks tavapärasele Liidu liikmete koolitusplaanile laieneb ka näiteks kohalike omavaltsuste koolitamise programm ning koostöös Ehituskeskusega korraldatakse temaatilisi seminare ja õppepäevi. Esimene sellelaadne toimus märtsi keskel ja kõneles kaldkatuste teemadel. Vt.siit osalejaid ja teemasid.

Marko Ponder

Kutsehariduse ja seadusandluse olukorrast Eestis
Katuseliidu president Peeter Kärp tutvustas kutseõppe olukorda Eestis. Hetkel koolitavad lamekatusekatjaid ja plekkseppi Haapsalu Kutsehariduskeskus, Lasnamäe Mehaanikakool ja Tallinna Ehituskool. Lisaks hästi sissetöötatud erialadele lisandus sellest aastast ka kaldkatuseehitaja õppesuund, mis katab mitmeid materjale (kivi, eterniit, profiilplekk) ning aluskatuste ehituse. Lamekatusekatja õppesuunas on käsil vaheaasta, kindlasti avatakse õppetöö taas tulevast sügisest. Kahjuks püsib kogu õppetööga seonduv Katuseliidu entusiastide ja katuseehituse tõeliste fännide najal, kattes vaid koolitajate püsikulud. Kulumaterjalide hange on korraldatud vaid partnerliikmete sponsorlusele tuginedes ning see ei ole jätkusuutlik. Katuseliit tänas koosolekul lamekatuse õppesuunas reaalset õppetööd läbiviivat Marko Ponderit. Tõnu Kraav kutsus kõiki kooli ja tutvustas lühidalt Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppevõimalusi. Tutvu nendega siit

Eraldi blokina tutvustati uuest ja 1.juulist jõustuva ehitusseadusega seotud kitsaskohti katuseehitaja vaatenurgast. Valdavalt juristide koostatud seadus ei arvesta endiselt katuseehitajat kui eraldi elukutset ning mitme reaalse elu näitel said selgeks seaduse rakendamise probleemid. See teema vajab Katuseliidu poolt tugevat survet ja koostööd seaduse koostajatega. Kõneldi ka MTRi nõudest 5.taseme spetsialisti kaasamisest katuseehitusega seotud ettevõtte töösse.

Pikemalt lamekatuse õppest
Marko Ponder kõneles pikemalt lamekatuse õppega seotud muredest ja rõõmudest. Reaalse näite alusel sai selgeks, et Skandinaaviamaades on Eesti kutsetunnistusega teatud juhtudel teenitud palgakõrgendusi, kuid IFD katuseehitaja passi programmiga liitudes võiks selline tunnustus tabada Eestis koolitatud meistreid kunagi kogu Euroopa Liidu pinnal. Marko Ponder tuletas ettevõtjatele meelde, et hetkel tasub kutseõppe ja eksamite eest veel riik ning oleks rumalus seda võimalust mitte kasutada. Eraldi äramärkimist vääris kurb asjaolu, et Lõuna-Eestis mingit kutseõpet sisuliselt eestvedajate puudumise tõttu ei toimu.

Väljakutsed alanud hooajaks
Enno Rahuoja tutvustas Fassaadipäeva plaani ning IFD ja Soome Katuseliidu osavõtul suvel toimuvat ühist töörühma. Uued nõuded näiteks sandwichpaneelide ehitamisele, metall-metall ja metall-puit liidetele fassaadidel on väga ranged ning ei ole Eesti ehitajate teadvusesse veel jõudnud.

Katuseliit teatab 5.aprillil messil Eesti Ehitab 2018 välja konkursi Aasta Katus järjekordsed võitjad. Loe konkursist siit

Peeter Kärp tutvustas sügisese Riia IFD noorte katusemeistrite MM-i reegleid ja päevakavasid, võistlusdistsipliine. IFD muutis senise vanuselise nõude 26-lt elusaastalt 29 peale, mis annab paremad võimalused osalevatele riikidele. Lisaks tavapärastele valdkondadele – kivi-,metall- ja lamekatus – võisteldakse seekord ka tuulduvate fassaadide kategoorias. MM-l edukalt esinenud Eesti meeskond katab osalemisega koheselt ka kutseeksami. Peeter Kärp tõstatas ka teema „Euroskill“ konkursil osalemiseks.

Messil “Dach&Holz” olid fookuses turvatooted

Päeva tehnilisema osa täitis lamekatuste ekspert Alo Karu, kes kõneles näitlikus ettekandes päikesepaneelide kinnitamisest lamekatustele. Eestis on see teema lapsekingades ning probleemid tõeliselt katusekatet läbistavad. Alo Karu tutvustas korrektseid lahendusi, mida tutvustati Saksa katusemessil „Dach und Holz”, kus turvatemaatika (sillad, redelid, pollarid jms. tooted) oli sel korral tõesti vägagi fookuses. Loe Saksa messist pikemalt siit

Päeva lõpetas aseesimehe Enno Rahuoja ettekanne Liidu tegevuskavast ning lamekatuste kutsetunnistuste pidulik kätteandmine õppekava läbinutele. 2018.aasta esimeses pooles saab uuendatud ka Katuseliidu veebileht www.katuseliit.ee Kodulehelt on tänagi leitav Liidu tegevuskava kalendri kujul: http://www.katuseliit.ee/kalender/

AS Toode on EKFML-i asutajaliige.