Katuseliit sai 10-aastaseks!

8.märtsil pidas Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit aastakoosolekut. Käesoleval aastal täitub liidul 10 tegevusaastat ning seetõttu keskendus koosolek tavapärasest enam ka tehtu meenutamisele. Nullruudult alustanud ja õhinapõhine ühistegevus Eesti katuseturu korrastamise ja katusemeistri elukutse propageerimisel on olnud edukas. Loodud on kutse määramiseks vajalikud kutsestandardid enamlevinud katuseliikide meistritele, neli rahvuslikku katuseehitusstandardit (kivi-,metall-,lame- ja eterniitkatustele) ja käivitatud kutseõpe kolmes valdkonnas. Katuseliidust on saanud maailma katusemeistreid ühendava katusorganisatsiooni IFD täieõiguslik liige. Osaletud on viitel noorte maailmameistrivõistlustel, alati on toodud koju ka medaleid. IFD Awardil on Ahhaa Keskuse kuppelkatuse eest teenitud maailma parima metallkatuse tunnustus. Liidu liikmeskond on kasvanud 75 pikaajalist perspektiivi ja kvaliteeti hindava meistri ja partneri gildiks, kellele kuuluvus liitu annab täiendava kvaliteedimärgi tellijale ja kliendile, koostööpartneritele.

Liidu president Peeter Kärp tegi koosolekul ülevaate kutsehariduse seisust Eestis. Katusemeistreid koolitatakse kolmes õppeasutuses. Lasnamäe Mehaanikakoolis ja Haapsalu Kutsehariduskeskuses saavad kutse ehitusplekksepad, Haapsalus on värskelt avatud õppekava kaldkatusehitajatele. Tallinna Ehituskool koolitab lamekatusekatjaid. Kõiki valdkond kummitab pädevate ja missioonitundega koolitajate probleem. Lamekatusekatjaks õppijate soov on kasin. Olukord on oluliselt parem ehitusplekkseppade valdkonnas, kuna tööturul on valtsplekikunsti tunnustatud tasemel valdavaid meistreid puudu ning oskused majanduslikult hinnatud. Eestis on käesolevaks ajaks 60 kutsetunnistusega ehitusplekkseppa. Kutseõppes on plaanis liikuda ka tuulduvate fassaadide õppekava suunas, kuid selle aluseks peab olema tuulduvate fassaadide ehitamise rahvuslik standard. Selle loomine on Liidu jaoks lähikuude prioriteet.

Standardite loomine Liidu eestvedamisel jätkub. Eesti Standardikeskuses on lükatud käima aluskatuste, tuulduvate fassaadide ja katuse turvatoodete paigaldamise standardid. Töörühmadesse oodatakse kõiki antud teemadel end tugevalt tundvaid praktikuid ja teoreetikuid. Kutsestandardite osas on väljakutseks 5.taseme loomine ja kirjeldamine.

Lamekatuse õppesuunda vedav Marko Ponder kirjeldas Tallinna Ehituskooli näitel kutseõppega seotud elulisi muresid ja rõõme. Peamine probleem on õppejõudude puudus. Kogu katuseehitusalase kutsehariduse suurim väljakutse on noorte ja uute inimeste leidmine sektorisse. Valdav osa õppureist on Eestis juba aastaid praktiseerinud töömehed, kes kinnitavad oma oskusi eksamiga ning omandavad õppe käigus juurde teoreetilise baasi.

Liidu aseesimees Enno Rahuoja tutvustas liidu koolitusplaane. 2018.aastal viidi läbi viis koolitust või seminari, 2019.aasta kava näeb ette harivaid ettevõtmisi samas mahus. Lähim toimub 4.aprillil Eesti Ehitab messi raames, kui päevateemaks on võetud fassaadide ehitus. Ürituse päevakava on leitav siit: https://ehituskeskus.ee/seminarid-koolitused/fassaadipaev-messil-eesti-ehitab-2019/

Peeter Kärp tutvustas IFD konkursse. 2018.aastal toimus noorte katusemeistrite MM Riias, 2020.aastal Hiinas, Pekingis. 2019.aasta Edinburghi kongressil valitakse taaskord parimaid katuseid maailmas. Samuti käivitub Eesti parimate katuste ja fassaadide otsimine, seda juba viienda korda. Võitjad kuulutatakse välja 2020.aasta messil Eesti Ehitab. Varasemate konkursside tulemused on leitavad siis: http://katuseliit.ee/aasta-katus/

Koosolek kinnitas Liidu aastaaruande ja eelarve ning tegevuskava. Pikendati juhatuse volitusi, määrati kaks uut juhatuse liiget. Tutvustati eelmise perioodi jooksul Liiduga liitunud liikmeid. Koosolekule järgnes pidulik juubelikoosviibimine Meriton hotellis klassikalise Viru varietee programmis saatel.


AS Toode on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutajaliige.

Katuseliidu tegevusega seotud varasemad uudised
Katuseliidu kodulehekülg