Katuseredelite kasutamine on kohustuslik

Aastaid on olnud küsimusi katuseredelite ja käiguteede kasutamise vajadusest ja kohustusest. Alates aprillist 2017 on selles osas saabunud mõningane selgus. Nimelt nõuavad Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist küttekolleteni ligipääsuks. Tõlgituna maakeelde tähendab see, et iga hoone, mis saab kasutusloa, peab ette näitama katusele statsionaarselt kinnitatud redeli või astmed korstnani pääsemiseks. Vanematel hoonetel esitab sellekohase nõude edaspidi regulaarselt korstnahooldustöid teostav korstnapühkija akti kinnitades. Lisaks eelpooltoodud määrusele kehtib Eestis rahvuslik standard EVS812 – Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid, mis määrab täpsemad nõuded ligipääsudele. Sellest peamisest Eesti küttekollete ehitamisel juhindutavast dokumendist saame teada, et kõigile katustele kaldenurgaga üle 11° on statsionaarne redel kohustuslik. EVS812 saab peagi ka seaduse jõu, kui selle nõuded seotakse Vabariigi Valitsuse määruse täiendusega.

Meenutuseks meie valdkonnast, et EVS812 keelab korstende katmise täies ulatuses plekiga. Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest. Juhul, kui see nii ei ole, palub korstnapühkija korstent katvad küljeplekid eemaldada. Vaid moodulkorstnaid (v.a. metallist) on lubatud tootjapoolse heakskiidu korral katta metallist kattega. Sellekohane nõue on jõus juba aastast 2007, kuid selle järgimise aktiivsus on olnud kasin.


Pikemalt lisa- ja turvatarvikutest: https://www.toode.ee/katuse-lisatarvikutest-kuidas-ja-kuhu-milleks-ja-millal/
Turvatarvikute paigaldussoovitused nimekirjana: https://www.toode.ee/turvatarvikute-paigaldussoovitusi/


Vaata lisaks:
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatarvikud
Katuseaknad (Roto ja Velux)
Rennide katted
Katuse hooldusteenused
Piksekaitsesüsteemid

Paigaldusjuhendid
Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid