Kevadest teraskatustel uued standardid

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu eestvedamisel loodud metallkatuste ehitusreeglid (standard) on saanud kaante vahele. Talvekuude jooksul saavad asjaosalised ettevõtted ja huvigrupid standardikava kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks, mille järele dokument kehtestatakse Eesti standardina.

 

Standard kirjeldab ja esitab nõuded järgmistes valdkondades:

– tsingitud ning tsingitud ja polümeersete pinnakatetega profiilplekid (trapets- ja siinusprofiilid, katusekivimustriga profiilid, nn.Klassikprofiil) ja valtsplekk
– tööstuslikult toodetud vihmaveesüsteemid

Hetkel tuleb katuseehituses kasutatavatele toodetele otsida kehtivaid nõudeid mitmest materjalidele mõeldud standardist, metallkatuste ehitusreeglid teevad info leidmise oluliselt lihtsamaks ja keskenduvad just täpselt katuste ehitusele. Lisaks materjalidele esitab standard ka nõuded peamistele töövõtetele ja sõlmedele. Seni Eestis nõudeid paigaldusele olnud ei ole, ainsad dokumendid on olnud tootjate ärihuvidest kantud paigaldusjuhendid.

Standardi peamine eesmärk on üheselt fikseerida meie kliimas ja keskkonnas metallkatuste ehitamise reeglid, mis tagaks kauakestvad lahendused. Selleks saavad peamised vaidluskohad metallkatuste turul selgeks juhtivate tootjate ja paigaldajate laialdase kokkuleppe tulemusena, mis muudab standardi väärtuse praktiliseks. Standardi koostajad analüüsisid Eesti turu olukorda, vaatasid naabermaade parimaid praktikaid ja sellest sündis dokument, mis muudab selle järgmisel metallkatuste lahendused ja materjalid kliendile muretuks ja kauakestvaks. Mõningad olulisemad märksõnad ja karakteristikud, mis puudutavad tsingitud terasest katusekatteid ja nende omadusi:

1. Katustel kasutatava materjali vähimad lubatud nimipaksused:
– trapets-, siinus- ja katusekivimustriga profiilplekkidele  0,45mm
– valtsplekil ja peitkinnitusega plekkidele (levinum tootenimi “Klassik")  0,50mm

2. Tsingikihi paksus katuseehitusel kasutataval  materjalil:
– tsingitud plekile 350 g/m2 kohta
– polümeersete pinnakatetega kaetud materjalil 275 g/m2

Standardis saab olema toodud väga mitmeid olulisi karakteristikuid. Oluline on ära märkida ebakvaliteetse ja meie kliimasse mittesobivate materjalide kasutamine meie katusemaastikult, standard peaks selles osas looma korrektiive. Samuti aitab standardi nõuetest kinnipidamine tagada katusetööde kauakestva tulemuse.

Standardi koostamises osalesid materjalitootjate poolt  OÜ OLLY, AS TOODE, RUUKKI PRODUCTS AS ja paigaldajatest kõik Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu metallkatuste paigaldajatest liikmed. Kaasatud olid ka liiduvälised eksperdid ja praktikud. Standardikavandi loomist aitas kaasa Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.  Sarnased standardid on koostamise lõppjärgus ka kivi- ja eterniitkatustele. Sellega peaks 90% Eestis kasutavatest katusekattematerjalidest olema standarditega kaetud.