Kodumaja korda KredExi abiga!

Eelmisel aastal kasvas hüppeliselt nende koduomanike arv, kes võtsid riigi toel ette oma eramaja renoveerimise ja energiatõhususe suurendamise – kokku toetas KredEx 374 renoveerimisprotsessi kogusummas 3,35 miljonit eurot.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetusega jätkatakse ka tänavu ning taotlusi hakatakse vastu võtma alates 1. märtsist. Sel aastal on toetusteks ettenähtud 1,3 miljonit eurot.

Eelmisel aastal küsiti enim toetust õhk-vesi- ja maasoojuspumpade paigaldamiseks, akende vahetuseks ning katuse ja fassaadi soojustamiseks.

Kuidas esitada korrektne taotlus, loe siit:
https://www.kredex.ee/et/majaduueks