Koostöö ehitustudengitega

AS Toode peab oma missiooniks olla koostööpartneriks ehitusala tudengite abistamisel ja koolitamisel teraskatuste valdkonnas. Seonduvalt sellega korraldame Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusteaduskonnaga koostöös koolituspäeva TTK õppekeskuses, kust tutvustame tudengitele teraskatuste projekteerimise, ehitamise ja ekspluatatsiooniga seonduvaid norme, tavasid ja reegleid. Lisaks teoreetilisele osale viime läbi ka näidispaigaldusi ja praktilisi töid sõlmede korrektseks lahendamiseks.

TTK ehitustudengid on paari aasta jooksul kas meie tellijateks, koostööpartneriteks või objektide järelvalvajateks ja seetõttu peame juba hariduse omandamise ajal nendega koostööd väga oluliseks.

Sarnased koostööprojektid on plaanis ka teiste rakenduslikku haridust pakkuvate õppeasutustega. Samuti oleme olnud ja oleme ka edaspidi hea meelega juhendajateks ehitusala tudengite teoreetiliste tööde juures, mis haakuvad meie valdkonnaga.

AS TOODE